Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Dokumenti i formalnosti

Ažurirano : 23/06/2014

living-abroad

Stalni boravak (više od pet godina) za državljane države članice

Kao državljanin države članice nakon pet godina neprekinutog zakonitog boravka u drugoj državi članici automatski stječete pravo na stalni boravak u toj državi.

U tom slučaju možete podnijeti zahtjev za dozvolu za stalni boravak, kojom se potvrđuje vaše pravo na boravak u državi u kojoj trenutačno stalno boravite, pri čemu ne morate ispunjivati nikakve uvjete.

Dozvola za stalni boravak nije isto što i potvrda o prijavi boravišta koja je u mnogim državama obvezna. Dozvola za stalni boravak nije obvezan dokument.

Dozvola za stalni boravak može vam biti korisna u rješavanju administrativnih formalnosti s nadležnim tijelima. Moguće je da vas u tom slučaju nadležna tijela više neće tražiti dokaz o zaposlenju, o tome imate li dovoljno sredstava za vlastito uzdržavanje, o zdravstvenom osiguranju itd.

Podnesete li zahtjev za dozvolu za stalni boravak, nadležna tijela dužna su vam je izdati što je prije moguće i uz naplatu iznosa koji ne smije biti veći od iznosa koji uplaćuju državljani te države za izdavanje osobne iskaznice. Ako to ne učine, možete se obratiti našim službama za pomoć.

Dozvola za stalni boravak u pravilu je valjana na neodređeno vrijeme i ne mora se obnavljati.

Za izdavanje dozvole morate dostaviti sljedeće dokumente:

  • dokaz da zadnjih pet godina boravite u predmetnoj državi, npr. važeću potvrdu o prijavi boravišta koja vam je izdana po dolasku

ili

  • dokaz da ste prestali raditi i da ispunjujete uvjete za ranije izdavanje dozvole za stalni boravak.
I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave