Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 14/07/2016

living-abroad

ELi kodanike õigus elada alaliselt teises riigis (>5 aastat)

ELi kodanikuna saate automaatselt alalise elamise õiguse teises ELi liikmesriigis, kui olete seal seaduslikult elanud vähemalt 5 järjestikust aastat.

Võite taotleda alalist elamisluba, mis kinnitab teie õigusi elada riigis, kus te praegu elate, alaliselt ning tingimusteta.

See dokument erineb registreerimistunnistusest, mis on paljudes riikides kohustuslik. Alaline elamisluba ei ole kohustuslik.

Alaline elamisluba võib olla kasulik dokument suhtlemisel ametiasutustega ning haldusformaalsuste täitmisel. Ametiasutused ei või teilt enam nõuda tõendeid selle kohta, et teil on töökoht, piisav sissetulek, ravikindlustus jne.

Kui taotlete pädevalt ametiasutuselt alalist elamisluba, siis peavad nad selle väljastama võimalikult kiiresti ning see ei tohiks maksta rohkem kui selle liikmesriigi kodanike isikutunnitus. Kui nad seda ei tee, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega .

Elamisluba peab kehtima 10 aastat ning seda pikendatakse automaatselt ilma igasuguste tingimuste või nõueteta.

Alalise elamisloa saamiseks peate esitama järgmised dokumendid:

  • tõendid selle kohta, et olete riigis seaduslikult elanud 5 aastat. Ametiasutused võivad teilt näiteks küsida riiki saabumisel teile väljastatud ning praeguseni kehtivat registreerimistunnistust ja/või muid tõendavaid dokumente (nagu töölepingud, maksudeklaratsioonid, üürilepingud või kommunaalteenuste arved)

või

  • tõend selle kohta, et olete lõpetanud töötamise ja vastate alalise elamisõiguse varasema saamise tingimustele.
ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid