Sti

Opdateret : 14/07/2016

living-abroad

Permanent ophold (>5 år) for EU-borgere

Som EU-borger har du automatisk ret til permanent opholdstilladelse i et andet EU-land, hvis du har boet lovligt i landet i mindst 5 år i træk.

Du kan anmode om et permanent opholdskort, som bekræfter din ret til at bo permanent i det land, du bor i nu, uden nogen betingelser.

Dette adskiller sig fra beviset for registrering, som er obligatorisk i mange lande. Det permanente opholdskort er ikke obligatorisk.

Det permanente opholdskort er godt at have, når du skal henvende dig til myndighederne eller i forbindelse med administrative formaliteter. Myndighederne kan ikke længere bede dig om at bevise, at du har et arbejde, tilstrækkelige midler, sygesikring og så videre.

Hvis du anmoder myndighederne om et permanent opholdskort, skal de udstede det så hurtigt som muligt, og det må ikke koste mere, end hvad en statsborger i landet skal betale for et id-kort. Gør de ikke det, kan du ringe til vores hjælpetjeneste italiano português svenska Nederlands English .

Kortet skal være gyldigt i 10 år og kan automatisk fornyes uden nogen betingelser eller krav.

For at få et kort skal du indgive:

  • et bevis for, at du har boet lovligt i landet i 5 år. Myndighederne kan f.eks. bede dig om at fremlægge et gyldigt bevis for din registrering ved din ankomst og/eller anden dokumentation (såsom ansættelseskontrakter, selvangivelser, lejekontrakter eller forsyningsregninger)

eller

  • et bevis for, at du er holdt op med at arbejde, og at du opfylder betingelserne for tidligere permanent ophold.
EU-lovgivning
Offentlige høringer
Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning