Cesta

Aktualizováno : 14/07/2016

living-abroad

Trvalý pobyt (déle než 5 let) pro rodinné příslušníky ze zemí EU

Pokud jste v jiné zemi EU pobývali legálně a nepřetržitě alespoň 5 let, máte jako občan EU nárok získat povolení k trvalému pobytu automaticky.

Zažádejte si o doklad trvalého pobytu, kterým budete prokazovat právo v dané zemi pobývat, aniž byste museli splnit jakékoli dodatečné podmínky.

Tento doklad se liší od osvědčení o registraci, které je v mnoha zemích povinné. Doklad trvalého pobytu povinný není.

Může se však hodit při vyřizování různých formalit. Orgány již po vás nesmí žádat doklady o tom, že máte zaměstnání, dostatečné finanční zdroje, zdravotní pojištění atd.

Zažádáte-li si na úřadě o vydání dokladu o trvalém pobytu, musí vám být vystaven bez zbytečného odkladu a vaše náklady na jeho vystavení nesmějí překročit cenu, kterou platí občan daného státu za průkaz totožnosti. Pokud narazíte na problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu .

Platnost karty by měla být 10 let a poté se automaticky obnovovat, aniž by držitel musel splnit jakékoli další podmínky.

K jeho vystavení je potřeba předložit:

  • doklad o tom, že v zemi legálně žijete již nejméně 5 let. Úřady po vás mohou například žádat předložení platného osvědčení o registraci vydané po vašem příjezdu nebo jiný dokument (například pracovní smlouvu, daňové přiznání, nájemní smlouvu či účty za energii apod.)

nebo

  • důkaz, že jste přestali pracovat a splňujete podmínky pro získání trvalého pobytu za kratší dobu.
Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství