Cesta

Víte, jaká práva vám EU zaručuje? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.

Aktualizováno : 26/08/2015

living-abroad

Trvalý pobyt (déle než 5 let) pro rodinné příslušníky ze zemí EU

Pokud jste v jiné zemi EU pobývali legálně a nepřetržitě alespoň 5 let, máte jako občan EU nárok získat povolení k trvalému pobytu automaticky.

Zažádejte si o doklad trvalého pobytu, kterým budete prokazovat právo v dané zemi pobývat, aniž byste museli splnit jakékoli dodatečné podmínky.

Tento doklad se liší od osvědčení o registraci, které je v mnoha zemích povinné. Doklad trvalého pobytu povinný není.

Může se však hodit při vyřizování různých formalit. Orgány již po vás nesmí žádat doklady o tom, že máte zaměstnání, dostatečné finanční zdroje, zdravotní pojištění atd.

Zažádáte-li si na úřadě o vydání dokladu o trvalém pobytu, musí vám být vystaven bez zbytečného odkladu a vaše náklady na jeho vystavení nesmějí překročit cenu, kterou platí občan daného státu za průkaz totožnosti. Pokud narazíte na problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Platnost karty by měla být 10 let a poté se automaticky obnovovat, aniž by držitel musel splnit jakékoli další podmínky.

K jeho vystavení je potřeba předložit:

  • doklad o tom, že v zemi legálně žijete již nejméně 5 let. Úřady po vás mohou například žádat předložení platného osvědčení o registraci vydané po vašem příjezdu nebo jiný dokument (například pracovní smlouvu, daňové přiznání, nájemní smlouvu či účty za energii apod.)

nebo

  • důkaz, že jste přestali pracovat a splňujete podmínky pro získání trvalého pobytu za kratší dobu.
Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství