Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Документи и формалности

Актуализация : 07/08/2014

living-abroad

Постоянно пребиваване (> 5 години) за граждани на ЕС

Като гражданин на ЕС получавате автоматично право на постоянно пребиваване в друга страна от ЕС, ако сте живели законно в нея поне 5 години без прекъсване.

След това можете да подадете заявление за документ за постоянно пребиваване, който потвърждава правото ви да живеете в страната, в която живеете постоянно, без каквито и да е условия.

Този документ се различава от удостоверението за регистрация, което е задължително в много страни. Документът за постоянно пребиваване не е задължителен.

Документът за постоянно пребиваване може да ви е от полза при уреждането на различни административни формалности. Властите вече нямат право да изискват от вас да доказвате, че имате работа, достатъчно средства, здравна осигуровка и т.н.

Ако поискате от властите да ви издадат документ за постоянно пребиваване, те трябва да сторят това в най-кратки срокове и за не по-висока такса от таксата за граждани на тази страна за издаване на лични карти. Ако не го направят, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Картата трябва да бъде валидна за 10 години и подлежи на автоматично подновяване без никакви условия или изисквания.

За да получите такъв документ, трябва да представите:

  • доказателство, че сте живели в страната 5 години - например валидно удостоверение за регистрация, издадено при пристигането ви

или

  • доказателство, че сте преустановили работа и отговаряте на условията за предсрочно получаване на право на постоянно пребиваване.
Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?