Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 13/09/2017

Rejestracja członków rodziny będących obywatelami UE w innym kraju UE – Polska

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Prawo pobytu, które przysługuje obywatelowi UE rozciąga sią na członka najbliższej rodziny, który do niego dołącza lub z którym on przebywa.

Członkowie rodziny muszą zarejestrować swój pobyt. Muszą to zrobić w ciągu. nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od przyjazdu.

Dokumenty wymagane do wykazania związku rodzinnego są następujące:

  • Mąż / żona: dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (odpis aktu małżeństwa)
  • Dzieci: dokumenty potwierdzające istnienie więzi rodzinnych.(odpis aktu urodzenia)
  • Rodzice: dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych..(odpis aktu urodzenia)
  • Członkowie dalszej rodziny (wnuki, dziadkowie, wujowie , siostrzenice, bratankowie , kuzyni itp.): dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych
  • Niezarejestrowani partnerzy: dokumenty potwierdzające prowadzenie życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji Rzymskiej o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.
  • Zarejestrowani partnerzy: dokumenty potwierdzające prowadzenie życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji Rzymskiej o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.

Dokumenty towarzyszące, służące do potwierdzenia, że członek rodziny jest od ciebie uzależniony ekonomicznie to: nie precyzuje się, jakie dokładnie mają to być dokumenty. Obywatel Unii może przedstawić wszelkie dokumenty poświadczające pozostawanie na utrzymaniu członka rodziny, będącego również obywatelem Unii, do którego dołącza lub z którym przebywa.

Dowód potwierdzający rejestrację nie ma sprecyzowanego okresu ważności.

Dowiedz się więcej od władz odpowiedzialnych za rejestrację - dane teleadresowe urzędów wojewódzkich:

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
Zwróć się do organów krajowych
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy