Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 26/04/2017

Anmäl anhörigas bosättning i ett annat EU-land

Om dina anhöriga är EU-medborgare, får de vistas i ditt nya EU-land på samma villkor som gäller för dig. Läs om villkor och formaliteter för

Annars kan de registreras som dina anhöriga. I så fall behöver de följande handlingar för att få sitt registreringsbevis av kommunen eller polisen:

 • Giltigt nationellt id-kort eller pass
 • Ditt registreringsbevis eller annat bevis på att du bor i landet
 • Bevis på anknytning till dig (t.ex. vigsel- eller födelsebevis)
 • För barn och barnbarn, bevis på att de är under 21 eller ekonomiskt beroende av dig
 • För föräldrar och mor- eller farföräldrar, bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig
 • För andra anhöriga, bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig eller att de är svårt sjuka och måste tas om hand av dig
 • För ogift partner, bevis på en varaktig relation

Inga andra handlingar behövs.

Registreringsbeviset utfärdas omedelbart för make/maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar. För andra anhöriga ska myndigheterna i regel fatta sitt beslut så snart som möjligt.

Registreringsbeviset bör inte kosta mer än vad ett id-kort eller liknande handlingar kostar för landets medborgare.

Beviset ska vara giltigt tills vidare. Det behöver inte förnyas, men eventuellt måste ni anmäla adressändringar till myndigheterna.

Ta reda på var och hur du anmäler dina anhöriga som är EU-medborgare:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Om landet kräver att dina anhöriga registrerar sig, kan de få böta om de inte gör det. De får dock bo kvar i landet och kan inte utvisas bara av det skälet.

I många EU-länder måste man alltid ha med sig registreringsbeviset och id-kortet eller passet. Om man lämnar dem hemma kan man få böter, men man kan inte bli utvisad bara av det skälet.

Om du har problem med att få ett registreringsbevis för dina anhöriga, kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Läs också om hur du skaffar ett uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd