Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 26/04/2017

Prijava prebivanja družinskih članov, državljanov EU

Vaši družinski člani, ki so državljani EU, lahko prebivajo v državi gostiteljici EU pod enakimi upravnimi pogoji, kot veljajo za vas. Pogoji in formalnosti za:

Drugače se lahko sklicujejo na to, da so vaši družinski člani. V tem primeru morajo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja na upravni enoti ali lokalni policijski postaji predložiti naslednje dokumente:

 • veljavno nacionalno osebno izkaznico ali potni list
 • vaše potrdilo o prijavi prebivanja ali drugo dokazilo o vašem prebivanju v tej državi
 • dokazilo o sorodstvenem razmerju (npr.: poročni ali rojstni list)
 • za otroke in vnuke: dokazilo, da so mlajši od 21 let in da jih preživljate
 • za starše in stare starše: dokazilo, da jih preživljate
 • za druge družinske člane: dokazilo, da jih preživljate ali da imajo resne zdravstvene težave, zaradi katerih morate zanje osebno skrbeti
 • za neporočene partnerje: dokazilo o dolgotrajnem ali trajnem razmerju z vami

Upravni organi ne smejo zahtevati nobenih drugih dokumentov.

Potrdilo o prijavi prebivanja se izda takoj za vašega zakonskega partnerja, otroke in vnuke ter starše in stare starše. Za druge sorodnike organi odločitev o izdaji potrdila o prijavi prebivanja sprejmejo čim prej.

Strošek izdaje potrdila ne sme biti večji od stroška, ki ga za izdajo osebne izkaznice ali podobnih dokumentov plačajo državljani zadevne države.

Potrdilo ima neomejeno veljavnost (ni ga treba podaljšati), čeprav je treba pristojnemu organu prijaviti vsako spremembo naslova.

Kje in kako prijaviti prebivanje družinskih članov, državljanov EU, v državi gostiteljici:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Če je prijava prebivanja družinskih članov obvezna, bodo morebiti morali plačati globo, če tega ne storijo. Kljub temu lahko še naprej prebivajo v tej državi in se jim zgolj zaradi tega ne sme izreči ukrepa izgona.

V mnogih državah je treba vedno imeti pri sebi potrdilo o prijavi prebivanja ter osebno izkaznico ali potni list. Če vaši družinski člani teh dokumentov nimajo s seboj, bodo morebiti morali plačati globo, vendar se jim zgolj zaradi tega ne sme izreči ukrepa izgona.

Če boste pri prijavi prebivanja družinskih članov naleteli na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Glej tudi: Prijava prebivanja družinskih članov, ki niso državljani EU

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje