Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 31/07/2017

Rejestracja członków rodziny będących obywatelami UE w innym kraju UE

Jeśli przeprowadzasz się do innego kraju UE, członkowie rodziny będący obywatelami UE i pozostający na Twoim utrzymaniu mogą przeprowadzić się razem z Tobą.

Po trzech miesiącach w nowym kraju mogą mieć obowiązek zarejestrowania swojego pobytu oraz uzyskania zaświadczenia o rejestracji.

Jeżeli członkowie Twojej rodziny będący obywatelami UE nie pozostają na Twoim utrzymaniu, mogą zarejestrować się w nowym kraju UE na podstawie przysługujących im praw.

Dokumenty wymagane do zaświadczenia o rejestracji

Aby otrzymać zaświadczenie o rejestracji z urzędu miasta lub (w niektórych krajach) od służb policji, członkowie Twojej rodziny będą potrzebowali następujących dokumentów:

  • ważnego krajowego dowodu tożsamości lub paszportu
  • Twojego zaświadczenia o rejestracji lub dowolnego innego dowodu Twojego pobytu w tym kraju
  • dowodu ich związku pokrewieństwa z Tobą (np. aktu małżeństwa lub urodzenia)
  • w przypadku dzieci lub wnuków, dowodu, że nie mają jeszcze 21 lat lub że pozostają na Twoim utrzymaniu
  • w przypadku rodziców lub dziadków, dowodu, że pozostają na Twoim utrzymaniu
  • w przypadku pozostałych członków rodziny dowodu, że pozostają na Twoim utrzymaniu lub że ze względu na poważne przyczyny zdrowotne musisz osobiście się nimi opiekować
  • w przypadku partnerów niebędących małżonkami, dowodu długotrwałego związku.

Nie można wymagać żadnych innych dokumentów.

Zaświadczenie o rejestracji zostanie wydane niezwłocznie małżonce/małżonkowi, dzieciom (wnukom) oraz rodzicom (dziadkom). W przypadku innych krewnych władze powinny podjąć decyzję o wydaniu zaświadczenia o rejestracji (lub decyzję odmowną) tak szybko, jak to możliwe.

Opłaty

Zaświadczenie o rejestracji nie powinno kosztować więcej niż dowód osobisty lub podobne dokumenty obywateli danego kraju.

Ważność

Zaświadczenie o rejestracji powinno być ważne na czas nieokreślony (bez potrzeby odnawiania), ale może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

Gdzie i jak zarejestrować się w poszczególnych krajach

Zobacz, gdzie i jak w nowym kraju możesz zarejestrować członków rodziny będących obywatelami UE:

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Jeżeli kraj przyjmujący będzie tego wymagać, członkowie Twojej rodziny mogą ponieść karę grzywny, ale nie mogą zostać wydaleni, jeśli:

  • nie zarejestrowali pobytu
  • nie noszą stale przy sobie zaświadczenia o rejestracji i dowodu tożsamości lub paszportu.

W razie problemów z uzyskaniem zaświadczenia o rejestracji dla członków rodziny możesz skorzystać z naszej pomocy.

Zobacz też, jak uzyskać kartę pobytu dla członków rodziny spoza UE.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy