Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 26/04/2017

Uw gezinsleden uit de EU inschrijven in een ander EU-land

Voor gezinsleden uit de EU die bij u in het gastland willen wonen, gelden dezelfde voorwaarden als voor u. Voorwaarden en formaliteiten voor:

Maar ze kunnen ook een beroep doen op het feit dat ze lid van uw gezin zijn. Ze hebben dan de volgende documenten nodig om een verklaring van inschrijving te krijgen van de gemeente, politie of vreemdelingendienst:

 • hun geldige nationale identiteitskaart of geldig paspoort
 • uw verklaring van inschrijving of een ander bewijs van verblijf in het gastland
 • een bewijs waaruit blijkt in welke familiebetrekking ze tot u staan (zoals een uittreksel uit het huwelijks- of geboorteregister)
 • voor (klein)kinderen: een bewijs dat ze onder de 21 zijn of financieel afhankelijk van u zijn
 • voor (groot)ouders: een bewijs dat ze financieel afhankelijk van u zijn
 • voor overige familieleden: een bewijs dat ze financieel afhankelijk van u zijn of dat u persoonlijk voor hen moet zorgen omdat ze ernstig ziek of hulpbehoevend zijn
 • voor ongehuwde partners: een bewijs van een langdurige of duurzame relatie met u.

Er mogen geen andere documenten worden gevraagd.

De verklaring van inschrijving voor uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders moet onmiddellijk worden verstrekt. Voor andere familieleden moeten de autoriteiten zo snel mogelijk beslissen of ze een verklaring van inschrijving krijgen.

De verklaring van inschrijving mag niet duurder zijn dan de identiteitskaart voor onderdanen van het gastland.

Ze moet onbeperkt geldig zijn (hoeft niet te worden vernieuwd). U moet wel eventuele adreswijzigingen aan de lokale autoriteiten doorgeven.

Zo kunt u uw gezinsleden uit de EU inschrijven in uw gastland:

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Als uw gezinsleden verplicht zijn zich in te schrijven, kunnen ze een boete krijgen als ze dat niet doen. Ze mogen wel in het land blijven wonen en dus niet het land worden uitgezet.

In een groot aantal landen moeten ze hun verklaring van inschrijving en identiteitskaart of paspoort altijd bij zich hebben. Anders kunnen ze een boete krijgen, maar ze kunnen daarom niet het land worden uitgezet.

Als u geen verklaring van inschrijving voor uw gezinsleden krijgt, kunt u een beroep doen op onze  hulpdienst.

Zie ook Een verblijfsvergunning aanvragen voor uw gezinsleden van buiten de EU

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies