Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 26/04/2017

Reġistrazzjoni ta' qrabatek mill-UE f'pajjiż ieħor tal-UE

Il-membri ta' familtek li huma ċittadini tal-UE jistgħu joqgħodu fil-pajjiż tal-UE li qed jospitak taħt l-istess kondizzjonijiet amministrattivi li japplikaw għalik. Iċċekkja l-kundizzjonijiet u l-formalitajiet għal:

Alternattivament, jistgħu jiddependu fuq il-fatt li huma qrabatek. Għal dan ikollhom bżonn dawn id-dokumenti li ġejjin biex jiksbu ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tagħhom miċ-ċentru ċiviku jew l-għassa tal-pulizija lokali:

 • karta tal-identità nazzjonali valida jew passaport validu
 • iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tiegħek jew kull prova oħra ta' residenza tiegħek fil-pajjiż
 • prova ta' kif tiġu minn xulxin (pereżempju ċertifikat taż-żwieġ jew tat-twelid)
 • għal uliedek (jew in-neputijiet), il-prova li huma taħt il-21 sena jew li jiddependu minnek
 • għall-ġenituri tiegħek (jew nannietek), il-prova li jiddependu minnek
 • għal membri oħra tal-familja prova li huma dipendenti minnek jew li hemm raġunijiet serji ta' saħħa li jeħtiġulek li tieħu f'idejk il-kura personali tagħhom
 • għal koppji mhux miżżewġa, prova ta' relazzjoni fit-tul

Ma għandu għalfejn jintalab ebda dokument ieħor.

Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jinħareġ immedjatament għall-konjuġi, ulied jew neputijiet u ġenituri jew nanniet. Għal qraba oħra, l-awtoritajiet għandhom jiddeċiedu għandhomx joħorġu ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew le malajr kemm jista' jkun.

Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni ma għandux jiswa akar milli jħallsu ċ-ċittadini tal-pajjiż għal karti tal-identità.

Għandu jkun validu b'mod indefinit (ma jkollux għalfejn jiġġedded), għalkemm jista' jkun jeħtieġlek tirrapporta kull bdil fl-indirizz lill-awtoritajiet lokali.

Sib fejn u kif tirreġistra l-membri tal-familja tiegħek fil-pajjiż ospitanti tiegħek:

Agħżel il-pajjiż

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Jekk qrabatek ikollhom jirreġistraw, jistgħu jeħlu multa talli ma jagħmlux hekk iżda jistgħu jkomplu jgħixu fil-pajjiż u ma jistgħux jitkeċċew minħabba f'hekk biss.

F'ħafna pajjiżi, qrabatek ikollhom iġorru fuqhom iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni u l-karta tal-identità/passaport tagħhom il-ħin kollu. Jekk iħalluhom id-dar, huma jistgħu jingħataw multa iżda ma jistgħux jitkeċċew minħabba f'hekk biss.

Jekk tiltaqa' ma problemi biex tingħata ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni għal qrabatek, tista' ċċempel lis-servizzi ta' għajnuna tagħna.

Ara wkoll kif tista' tapplika għal karta ta' residenza għal qrabatek li mhumiex mill-UE .

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri