Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 26/04/2017

Jūsu ģimenes locekļu, kam ir ES pilsonība, reģistrēšana citā ES dalībvalstī

Jūsu ģimenes locekļi, kam ir ES pilsonība, var uzturēties jūs uzņemošajā ES valstī ar tādiem pašiem administratīvajiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums. Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes:

Viņi var arī paļauties uz to, ka ir jūsu ģimenes locekļi. Tādā gadījumā, lai saņemtu savu reģistrācijas apliecību no pašvaldības vai policijas, viņiem būs vajadzīgi šādi dokumenti:

 • derīga valsts personas apliecība vai pase;
 • jūsu reģistrācijas apliecība vai cits dokuments, kas apliecina, ka jūs dzīvojat attiecīgajā valstī;
 • dokuments, kas apliecina ģimenes saites ar jums (piemēram, laulības apliecība vai dzimšanas apliecība);
 • (maz)bērniem — dokuments, kas apliecina, ka viņiem vēl nav 21 gads vai ka viņi ir jūsu apgādībā;
 • (vec)vecākiem — dokuments, kas apliecina, ka viņi ir jūsu apgādībā;
 • citiem ģimenes locekļiem — dokuments, kas apliecina viņu atkarību no jums vai to, ka nopietnu veselības problēmu dēļ jums personiski par viņiem ir jārūpējas;
 • neprecētiem partneriem — dokuments, kas apliecina ilgstošas vai noturīgas attiecības ar jums.

Nekādus citus dokumentus no jums nedrīkst prasīt.

Reģistrācijas apliecību jūsu laulātajam, (maz)bērniem un (vec)vecākiem izsniegs nekavējoties. Attiecībā uz citiem radiniekiem iestādēm, cik drīz vien iespējams, ir jāpieņem lēmums par reģistrācijas apliecības izsniegšanu.

Par reģistrācijas apliecību no jums nedrīkst prasīt vairāk naudas nekā šīs valsts pilsoņi maksā par personas apliecībām vai līdzīgiem dokumentiem.

Apliecībai jābūt derīgai uz nenoteiktu laiku (t.i., tā nav obligāti jāatjauno), lai gan, iespējams, jums vietējām varasiestādēm būs jāpaziņo par adreses maiņu.

Uzziniet, kur un kā jaunās dzīvesvietas valstī reģistrēt jūsu ģimenes locekļus, kas ir ES pilsoņi:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ja jūsu ģimenes locekļi neievēros pienākumu reģistrēties, viņus, iespējams, sodīs. Tomēr viņi var turpināt dzīvot attiecīgajā valstī, un viņus nedrīkst izraidīt tikai šī iemesla dēļ.

Daudzās valstīs jūsu ģimenes locekļiem būs vienmēr jānēsā līdzi reģistrācijas apliecība un personas apliecība vai pase. Ja viņi šos dokumentus būs atstājuši mājās, viņiem var nākties maksāt sodanaudu, bet tas nav pietiekams iemesls, lai viņus izraidītu no valsts.

Ja jums rodas grūtības iegūt reģistrācijas apliecību saviem ģimenes locekļiem, vērsieties mūsu palīdzības dienestos.

Skatiet arī, kā saņemt uzturēšanās atļauju ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības .

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.