Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-04-26

Šeimos narių ES piliečių registravimas kitoje ES šalyje

Jūsų šeimos nariai ES piliečiai gali būti jus priimančioje ES šalyje tokiomis pačiomis administracinėmis sąlygomis, kaip ir jūs. Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Kita vertus, jie gali remtis jūsų šeimos nario statusu. Kad savivaldybėje arba policijos nuovadoje gautų registracijos liudijimą, jiems reikės pateikti šiuos dokumentus:

 • galiojančią nacionalinę tapatybės kortelę arba pasą,
 • jūsų registracijos liudijimą arba kitą jūsų gyvenimo toje šalyje įrodymą,
 • šeiminių santykių su jumis buvimo įrodymą (pvz., santuokos arba gimimo liudijimą),
 • vaikų ir anūkų atveju reikės įrodymo, kad jiems mažiau kaip 21 metai arba kad jie yra jūsų išlaikomi,
 • tėvų ir senelių atveju reikia įrodymo, kad jie yra jūsų išlaikomi,
 • kitų šeimos narių atveju reikės įrodymo, kad jie yra jūsų išlaikomi arba kad esama rimtų sveikatos priežasčių, dėl kurių jūs turite jais rūpintis asmeniškai,
 • partnerių, su kuriais nesudaryta santuoka, atveju reikės ilgalaikio ar patvaraus ryšio su jumis įrodymo.

Negali būti prašoma jokių kitų dokumentų.

Registracijos liudijimas sutuoktiniui, vaikams, anūkams, tėvams ir seneliams bus išduotas nedelsiant. Dėl kitų giminaičių valdžios institucijos turėtų kuo greičiau priimti sprendimą, ar išduoti registracijos liudijimą.

Registracijos liudijimas neturėtų būti brangesnis už tapatybės korteles ar panašius dokumentus tos šalies piliečiams.

Jis turėtų galioti neribotą laikotarpį (jo galiojimo nereikia pratęsti), nors, pasikeitus adresui, gali reikėti apie tai pranešti vietos valdžios institucijoms.

Sužinokite, kur ir kaip registruoti savo šeimos narius ES piliečius šalyje, kurioje šiuo metu gyvenate:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Jei jūsų šeimos nariai užsiregistruoti privalo, bet to nepadarė, jiems gali būti skirta bauda, tačiau jie gali ir toliau gyventi šalyje ir vien dėl to negali būti iš jos išsiųsti.

Daugelyje šalių jūsų šeimos nariams visuomet reikės su savimi turėti registracijos liudijimą ir tapatybės kortelę arba pasą. Jei jie juos pamirštų, gali gauti baudą, tačiau vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Jei jums kyla sunkumų bandant gauti registracijos liudijimą savo šeimos nariams, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas.

Kaip gauti registracijos liudijimą ES pilietybės neturintiems jūsų šeimoms nariams.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai