A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 26/04/2017

Uniós családtagok bejelentése egy másik EU-országban

Uniós ország állampolgáraként az Ön uniós családtagjai ugyanolyan adminisztratív feltételek mellett tartózkodhatnak bármelyik másik uniós országban, mint Ön. A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson a megfelelő kategóriára:

Az Ön családtagjainak természetesen arra is lehetőségük van, hogy ne saját jogon, hanem az Ön családtagjaként tartózkodjanak az adott EU-országban. Ebben az esetben a következő dokumentumok birtokában válthatnak ki regisztrációs igazolást az önkormányzati hivatalban vagy a helyi rendőrőrsön:

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél,
 • az Ön részére kiállított regisztrációs igazolás vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
 • az Önök közötti házastársi/rokoni kötelék meglétét igazoló dokumentum (pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonat),
 • gyermek, illetve unoka esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy még nem töltötte be 21. életévét, és az Ön eltartottja,
 • szülő, illetve nagyszülő esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az Ön eltartottja,
 • más családtagok esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az Ön eltartottja, vagy hogy komoly egészségügyi okból kifolyólag személyes gondoskodást igényel, amelyet Ön biztosít a részére,
 • élettárs esetében a tartós párkapcsolat fennállását igazoló okmány.

Uniós családtagjai a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

Az illetékes hatóságnak azonnal ki kell adnia a regisztrációs igazolást az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei, illetve nagyszülei számára. Más családtagok esetében a hatóságoknak a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálniuk, kiadják-e a kérelmező részére a regisztrációs igazolást, vagy sem.

Az igazolás kiállításának költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amit az adott ország állampolgárai a személyi igazolvány kiállításakor fizetnek.

Az igazolás határozatlan ideig érvényes (azaz érvényességét nem kell meghosszabbíttatni). Arra azonban szükség lehet, hogy a lakcím esetleges megváltozását az igazolás birtokosa bejelentse a helyi hatóságoknak.

Itt utánanézhet, hol és hogyan tudja bejelenteni uniós családtagjainak ott-tartózkodását a lakhelyéül szolgáló EU-országban:

Ország kiválasztása

* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Ha az Ön családtagjai elmulasztanak eleget tenni bejelentkezési kötelezettségüknek, elképzelhető, hogy bírságot kell fizetniük, azonban csupán emiatt nem lehet őket kiutasítani az országból, továbbra is joguk van ott élni.

Sok országban követelmény, hogy az ott élő külföldi uniós polgárok családtagjai mindig maguknál tartsák regisztrációs igazolásukat és személyi igazolványukat/útlevelüket. Ha otthon felejtik irataikat, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetniük, de az országból emiatt nem utasíthatják ki őket.

Ha Ön problémába ütközik, amikor regisztrációs igazolást kérvényez családtagjai számára, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Kapcsolódó oldal: Tartózkodási kártya kiváltása nem uniós családtag részére

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz