Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 26/04/2017

Prijava članova obitelji koji su državljani jedne države članice EU-a u drugoj državi članici

Članovi obitelji koji su državljani države članice EU-a mogu ostati u državi članici domaćinu pod istim administrativnim uvjetima koji vrijede i za vas. Saznajte više o uvjetima i formalnostima za sljedeće skupine:

Isto tako, mogu se koristiti svojstvom vašeg člana obitelji. U tom će slučaju trebati sljedeće dokumente da bi dobili potvrdu o prijavi u gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji:

 • važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • vašu potvrdu o prijavi ili drugi dokaz o vašem boravku u toj zemlji
 • dokaz obiteljske veze (primjerice vjenčani ili rodni list)
 • za djecu/unuke, dokaz da su mlađi od 21 godine ili da ovise o vama
 • za bake/djedove/roditelje, dokaz da ovise o vama
 • za ostale članove obitelji, dokaz da ovise o vama ili da se zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga morate osobno brinuti o njima
 • za nevjenčane partnere/ice, dokaz o dugoročnoj ili trajnoj vezi s vama.

Neće se tražiti drugi dokumenti.

Potvrda o prijavi odmah će se izdati za vašeg bračnog druga, djecu/unuke, bake/djedove/roditelje. U pogledu ostalih rođaka, nadležna bi tijela trebala što prije donijeti odluku o izdavanju potvrde o prijavi.

Naknada za potvrdu o prijavi ne bi smjela biti viša no što državljani plaćaju za osobne iskaznice ili slične dokumente.

Trebala bi vrijediti neograničeno (ne treba se obnavljati), iako će se svaka promjena adrese možda morati prijaviti lokalnim nadležnim tijelima.

Saznajte gdje i kako u državi domaćinu možete prijaviti članove obitelji koji su državljani države članice EU-a:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Ako su se vaši članovi obitelji dužni prijaviti, a to ne učine, mogli bi biti novčano kažnjeni, no moći će nastaviti živjeti u toj državi i ne mogu biti protjerani samo zbog toga.

U mnogim će državama vaši članovi obitelji morati uvijek uza se imati svoju potvrdu o prijavi i osobnu iskaznicu/putovnicu. Ako ih ostave kod kuće, mogu biti novčano kažnjeni ali ne i protjerani zbog toga.

Ako imate problema s dobivanjem potvrde o prijavi za svoje članove obitelji, možete se javiti našim službama za pomoć.

Saznajte više i o tome kako dobiti boravišnu iskaznicu za članove obitelji koji su državljani trećih zemalja.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje