Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 31/07/2017

Perheenjäsenten rekisteröinti toisessa EU-maassa (EU-kansalaiset)

Jos muutat toiseen EU-maahan, huollettavanasi olevat perheenjäsenet, jotka ovat EU-kansalaisia, voivat muuttaa mukanasi.

Kun 3 kuukautta on kulunut, heitä voidaan vaatia rekisteröimään oleskelunsa ja hankkimaan oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus.

Jos perheenjäsenet eivät ole huollettaviasi, he voivat rekisteröidä oleskelunsa toisessa EU-maassa oman EU-kansalaisuutensa perusteella.

Oleskelun rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat

Perheenjäsenesi tarvitsevat seuraavat asiakirjat saadakseen rekisteröintitodistuksensa kunnantalolta tai paikalliselta poliisilaitokselta:

  • voimassa oleva kansallinen henkilökortti tai passi
  • sinun oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muu asiakirja, joka todistaa, että asut kyseisessä maassa
  • todistus siitä, että he ovat perheenjäseniäsi (esimerkiksi vihki- tai syntymätodistus)
  • (lasten)lasten osalta todistus siitä, että he ovat alle 21-vuotiaita tai huollettaviasi
  • (iso)vanhempien osalta todistus, että he ovat huollettaviasi
  • muiden perheenjäsenten osalta todistus siitä, että he ovat huollettaviasi tai että vakavien terveydellisten syiden vuoksi sinun on huolehdittava heistä itse
  • avopuolisoiden osalta todistus pitkäaikaisesta tai pysyvästä suhteesta kanssasi.

Mitään muita asiakirjoja ei saa vaatia.

Rekisteröintitodistus myönnetään välittömästi puolisolle, (lapsen)lapsille ja (iso)vanhemmille. Muiden sukulaisten osalta viranomaisten on tehtävä päätös rekisteröintitodistuksen myöntämisestä tai epäämisestä mahdollisimman pian.

Maksut

Rekisteröintitodistuksesta ei saa veloittaa enempää kuin maan omilta kansalaisilta veloitetaan henkilökortista.

Voimassaolo

Rekisteröintitodistus on voimassa rajoittamattoman ajan (sitä ei siis tarvitse uusia), mutta osoitteenmuutoksista voidaan velvoittaa ilmoittamaan paikallisille viranomaisille.

Rekisteröitymisvaatimukset eri EU-maissa

Lisätietoa perheenjäsenten (EU-kansalaiset) rekisteröinnistä eri EU-maissa:

Valitse maa

* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Jos perheenjäsenten oleskeluoikeuden rekisteröinti on pakollista, heille voidaan määrätä sakkoa (mutta heitä ei voida karkottaa maasta), jos he eivät

  • rekisteröi oleskeluaan asuinmaassaan
  • pidä oleskeluoikeuden rekisteröintitodistusta tai henkilökorttia tai passia aina mukanaan

Jos sinulla on vaikeuksia saada oleskeluoikeuden rekisteröintitodistusta perheenjäsenellesi, voit ottaa yhteyttä neuvontapalveluumme.

Katso myös: Oleskelukortin myöntäminen EU:n ulkopuolelta kotoisin oleville perheenjäsenille

Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa