Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 31/07/2017

ELi kodanikest pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis

Kui asute elama mõnda teise ELi riiki, saavad teie ülalpidamisel olevad ELi kodanikust pereliikmed teiega kaasa tulla.

Pärast kolme kuud uues riigis viibimist peavad nad oma elukoha registreerima ja neile väljastatakse registreerimistunnistus.

Kui teie ELi kodanikest pereliikmed ei ole teie ülalpidamisel, saavad nad end ise uues ELi riigis registreerida .

Registreerimistunnistuse saamiseks vajalikud dokumendid

Teie pereliikmed peavad esitama järgmised dokumendid, et saada linnavalitsusest või politseist oma registreerimistunnistus:

  • kehtiv riiklik isikutunnistus või pass;
  • teie registreerimistunnistus või muu tõend, mis kinnitaks, et elate asjaomases riigis;
  • dokument, mis tõendab perekondlikke sidemeid teiega (näiteks abielu- või sünnitunnistus);
  • (laste)laste puhul: tõend, selle kohta, et nad on alla 21-aastased või teie ülalpidamisel;
  • (vana)vanemate puhul: tõend selle kohta, et nad on teie ülalpidamisel;
  • muude pereliikmete puhul: tõend selle kohta, et nad on teie ülalpidamisel, või selle kohta, et nende tervislik seisund nõuab seda, et peate nende eest isiklikult hoolt kandma;
  • elukaaslaste puhul: tõend selle kohta, et teil on oma elukaaslasega pikaajaline või püsiv suhe.

Muid dokumente nõuda ei saa.

Registreerimistunnistus väljastatakse viivitamatult teie abikaasale, (laste)lastele ja (vana)vanematele. Muude sugulaste puhul peavad ametiasutused tegema oma otsuse registreerimistunnistuse väljastamise või väljastamata jätmise kohta nii kiiresti kui võimalik.

Tasud

Registreerimistunnistuse tasu ei tohiks olla suurem kui asjaomase riigi kodanike suhtes kohaldatav tasu isikutunnistuse või samalaadsete dokumentide väljastamise eest.

Kehtivus

Registreerimistunnistuse kehtivusaeg ei ole piiratud(seda ei pea uuendama), kuid on võimalik, et peate kohalikke ametiasutusi teavitama oma aadressi muudatusest.

Kus ja kuidas end registreerida (riikide kaupa)

Teave selle kohta, kus ja kuidas oma ELi kodanikest pereliikmeid teid vastuvõtvas riigis registreerida:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Vastuvõttev riik võib teie pereliikmetele määrata trahvi (kuid mitte neid riigist välja saata), kui nad ei:

  • registreeri oma elukohta;
  • kanna endaga alati kaasas registreerimistunnistust ja isikutunnistust/passi.

Kui teil tekib probleeme seoses oma pereliikmete registreerimisega, saate võtta ühendust meie abiteenistusega.

Tutvuge ka sellega, kuidas saada elamisluba oma väljastpoolt ELi pärit pereliikmetele.

Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid