Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 26/04/2017

ELi kodanikest pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis

Teie ELi kodanikest pereliikmed saavad viibida mõnes teises ELi liikmesriigis Teiega samadel haldustingimustel. Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Teise võimalusena saavad nad tugineda sellele, et nad on Teie pereliikmed. Oma registreerimistunnistuse saamiseks linnavalitsusest või kohalikust politseijaoskonnast peavad Teie pereliikmetel olema järgmised dokumendid:

 • kehtiv riiklik isikutunnistus või pass;
 • Teie registreerimistunnistus või muu tõend, mis kinnitaks, et elate asjaomases riigis;
 • dokument, mis tõendab perekondlikke sidemeid Teiega (näiteks abielu- või sünnitunnistus);
 • (laste)laste puhul: tõend selle kohta, et nad on alla 21-aastased või Teie ülalpidamisel;
 • (vana)vanemate puhul: tõend selle kohta, et nad on Teie ülalpidamisel;
 • teiste pereliikmete puhul: tõend selle kohta, et nad on Teie ülalpidamisel või selle kohta, et nende tervislik seisund nõuab seda, et peate nende eest isiklikult hoolt kandma;
 • elukaaslaste puhul: tõend selle kohta, et Teil on oma elukaaslasega pikaajaline või püsiv suhe.

Muid dokumente nõuda ei saa.

Registreerimistunnistus väljastatakse Teie abikaasale, (laste)lastele ja (vana)vanematele viivitamata. Muude sugulaste puhul peavad ametiasutused tegema oma otsuse registreerimistunnistuse väljastamise või väljastamata jätmise kohta nii kiiresti kui võimalik.

Registreerimistunnistuse väljastamise tasu ei tohiks olla suurem, kui asjaomase riigi kodanike suhtes kehtestatav tasu isikutunnistuse või samalaadsete dokumentide väljastamise eest.

Registreerimistunnistuse kehtivusaeg ei tohiks olla piiratud (seda ei pea uuendama), kuigi kohalikke ametiasutusi tuleks teavitada aadressi muutusest.

Uurige, kus ja kuidas registreerida oma ELi kodanikest pereliikmeid oma asukohariigis:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Kui Teie pereliikmetel on registreerimiskohustus, siis võidakse neile määrata trahv selle tegemata jätmise eest, kuid nad võivad jätkata asjaomases riigis elamist ning neid saa riigist vaid seetõttu välja saata.

Paljudes riikides peavad Teie pereliikmed endaga kogu aeg kaasas kandma oma registreerimistunnistust ja isikutunnistust/passi. Kui nad jätavad need dokumendid koju, saab neile määrata trahvi, kuid neid ei saa riigist vaid seetõttu välja saata.

Kui Teil on probleeme Teie pereliikmetele registreerimistunnistuse saamisega, saate ühendust võtta meie abiteenistustega.

Vt ka, kuidas saada elamisluba Teie väljastpoolt ELi pärit pereliikmetele.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid