Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 26/04/2017

Registrering af dine EU-familiemedlemmer i et andet EU-land

Medlemmer af din familie kan, såfremt de er EU-borgere, opholde sig i dit EU-værtsland på de samme administrative betingelser, som gælder for dig. Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Alternativt er det tilstrækkeligt, at de er i familie med dig. De skal bruge følgende dokumenter for at få deres bevis for registrering på rådhuset eller den lokale politistation:

 • gyldigt nationalt identitetskort eller pas
 • dit bevis for registrering eller et andet bevis på, at du er bosiddende i landet
 • bevis på jeres familiemæssige tilknytning (f.eks. en vielses- eller dåbsattest)
 • for (børne)børn et bevis på, at de er under 21 eller økonomisk afhængige af dig
 • for (bedste)forældre et bevis på, at de er økonomisk afhængige af dig
 • for andre familiemedlemmer et bevis på, at de er økonomisk afhængige af dig, eller at alvorlige sundhedsmæssige årsager kræver, at du tager dig personligt af dem
 • for samlevere et bevis på, at de indgår i et langvarigt eller fast forhold til dig.

Der må ikke stilles krav om andre dokumenter.

Registreringsbeviset vil med det samme blive udstedt til din ægtefælle, (børne)børn og bedste(forældre). For de øvrige familiemedlemmer skal myndighederne træffe en beslutning om, hvorvidt de vil udstede et registreringsbevis, så hurtigt som muligt.

Registreringsbeviset må ikke koste mere end, hvad landets statsborgere betaler for id-kort eller lignende dokumenter.

Det skal have ubegrænset gyldighed (det skal ikke fornyes), men en eventuel adresseændring skal muligvis anmeldes til de lokale myndigheder.

Find ud af, hvor og hvordan du registrerer dine familiemedlemmer i værtslandet:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Hvis det er et krav, at dine familiemedlemmer registrerer sig, kan de risikere at få en bøde, hvis de undlader at gøre det, men de må fortsat bo i landet og kan ikke udvises af denne grund.

I mange lande skal dine familiemedlemmer have deres registreringsbevis og identitetskort/pas på sig hele tiden. Hvis de lader dem ligge hjemme, kan det medføre bødestraf, men de kan ikke udvises af denne grund alene.

Hvis du har problemer med at få et bevis for registrering til dine familiemedlemmer, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Læs også, hvordan du får udstedt et opholdskort til familiemedlemmer fra lande uden for EU .

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning