Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 10/05/2017

Anmäl anhörigas bosättning i ett annat EU-land – Finland

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Registrering av en EU-medborgares uppehållsrätt i Finland

Myndigheterna som har ansvaret för registrering av utlänningar:

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
Fråga myndigheterna
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd