Sökväg

Skriv ut sidan

Uppdaterat : 08/06/2012

Skydd av personuppgifter

Vi månar om ditt privatliv. Vi har strikta säkerhetskontroller så att inte vem som helst kommer åt dina personuppgifter. Vi lämnar inte heller ut uppgifterna till tredje part.

Bakgrund

Ditt Europa är en webbplats på EU-institutionernas webbportal Europa. Den riktar sig till allmänheten och företagen i EU med råd och information.

Besökarna på Ditt Europa kan prenumerera på mejl med nyheter om uppdateringar. Du kan också bli tillfrågad om du vill delta i undersökningar och kvalitetsutvärderingar av webbplatsen.

Vilka personuppgifter samlar ni in?

Vi samlar in din e-postadress och vilken språkversion du använder vid ditt besök på webbplatsen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

De insamlade och lagrade personuppgifterna raderas efter fem år.

Varför behandlas mina personuppgifter?

Vi behöver dina uppgifter för att skicka dig uppdateringar, nyhetsbrev eller inbjudningar att delta i undersökningar. Antingen gör vi det själva eller så ber vi våra underleverantörer.

Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående för marknadsföringsändamål eller andra syften.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Anställda vid EU-kommissionen (personalen som arbetar med Ditt Europa och teknisk personal) och våra underleverantörers anställda.

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Inom kommissionen kan bara viss personal komma åt uppgifterna med hjälp av användarnamn och lösenord. Även personal hos underleverantörerna som svarar för de tekniska aspekterna kan komma åt dem.

Utanför kommissionen är det enbart viss personal hos underleverantörerna som får tillgång till dina personuppgifter med hjälp av användarnamn och lösenord.

Driften av servrarna där personuppgifterna lagras följer de säkerhetsregler som kommissionens direktoratet för säkerhetsfrågor har fastställt för denna typ av servrar och tjänster.

Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

Du har inte direkt tillgång till de personuppgifter som lagrats i Ditt Europas databas. Om du vill veta vilka personuppgifter som har behandlats eller om du vill ändra dina uppgifter, kontakta Ditt Europas personal på adressen nedan.

Vilken lag gäller?

För behandlingen av personuppgifter inom Europeiska kommissionen gäller förordning (EG) nr 45/2001.

För behandlingen av personuppgifter hos kommissionens underleverantörer gäller direktiv 95/46/EG.

Ytterligare information

Förutom de regler som beskrivs här tillämpas också reglerna i det rättsliga meddelandet för Europaportalen.

Kontakt

Om du har frågor om dina personuppgifter, kontakta oss på följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster
Single Market Advice and SOLVIT Task Force
1049 Bryssel, Belgien
markt-b-tf1@ec.europa.eu

Om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas, kontakta
Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
Rue Wiertz 60 (MO 63)
1047 Bryssel, Belgien
Tfn +32 2 283 19 00
Fax +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu