Kruimelpad

Print deze pagina

Bijgewerkt : 08/06/2012

Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk. Er gelden strikte veiligheidsmaatregelen voor de toegang tot uw persoonsgegevens en wij zullen ze niet met derden delen.

Doelstellingen

Uw Europa is een website die ondergebracht is op Europa, de portal van de Europese instellingen. U vindt er informatie, richtsnoeren en advies voor EU-burgers en bedrijven.

Als u uw e-mailadres doorgeeft, wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe inhoud en kunnen wij u eventueel raadplegen voor enquêtes of om onze website te beoordelen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Uw e-mailadres en de taalversie waarin u de website gebruikt.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Alle persoonsgegevens worden 5 jaar na het eind van het jaar van ontvangst gewist.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Om u bijgewerkte informatie, nieuwsbrieven of uitnodigingen voor enquêtes te sturen. Dit kan zowel door de Europese Commissie als door haar contractanten gebeuren.

Er worden geen gegevens aan derden voor direct-marketing of andere doeleinden meegedeeld.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Het personeel van de Europese Commissie dat bevoegd is voor Uw Europa of voor technische ondersteuning en daartoe gemachtigde personeelsleden van haar contractanten.

Hoe beschermen en beveiligen wij deze informatie?

Binnen de Commissie zijn de gegevens toegankelijk voor bevoegde ambtenaren van de Commissie die over een gebruikersidentificatie en een wachtwoord beschikken en voor contractanten die met technische werkzaamheden zijn belast.

Buiten de Commissie heeft alleen daartoe gemachtigd personeel van de contactanten toegang tot persoonsgegevens, eveneens via een gebruikersidentificatie en een paswoord.

De werking van de server waarop de persoonsgegevens bewaard worden, is in overeenstemming met de beveiligingsregelingen van de Commissie en de voor dergelijke diensten en servers door het directoraat Beveiliging vastgestelde voorschriften.

Toegang tot uw eigen gegevens

U hebt geen rechtstreekse toegang tot uw persoonsgegevens die in de Uw Europa-database zijn opgeslagen. Om te weten welke persoonsgegevens over u zijn verwerkt of om ze te laten wijzigen of wissen, kunt u contact opnemen met het Uw Europa-team op het hieronder vermelde adres.

Toepasselijk recht

Verordening (EG) 45/2001 regelt de verwerking van gegevens door de Europese Commissie

Richtlijn 95/46/EG regelt de verwerking van de gegevens door de contractant.

Aanvullende informatie

Naast deze privacyverklaring is ook deze juridische mededeling van toepassing.

Contactadres

Voor informatie en verzoeken betreffende uw gegevens:
Europese Commissie
DG Interne markt en diensten
Taskforce "Single Market Advice and SOLVIT"
1049 Brussel, België
markt-b-tf1@ec.europa.eu

Voor klachten over de verwerking van uw gegevens:
De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)
Wiertzstraat 60 (MO 63)
1047 Brussel, België
Tel.: +32 2 283 19 00
Fax: +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu