Navigācijas ceļš

Izdrukāt šo lapu

Atjaunināts : 08/06/2012

Paziņojums par personas datu aizsardzību

Mums ir svarīgs jūsu privātums. Piekļuvi jūsu personas datiem stingri pārbauda, un trešām personām tie nav pieejami.

Mērķi

Vietne “Tava Eiropa” ir viena Eiropas iestāžu portāla “Europa” vietnēm. Tā informē un konsultē ES pilsoņus un uzņēmumus.

Vietnes “Tava Eiropa” lasītāji var atstāt savu e-pastu adresi, lai regulāri saņemtu informāciju par satura atjauninājumiem vai uzaicinājumus piedalīties aptaujās un vietnes kvalitātes novērtējumos.

Kādus datus apstrādā

Jūsu e-pasta adresi un ziņas par to, kādā valodā skatījāt vietni “Tava Eiropa”.

Cik ilgi glabās jūsu datus

Visus saņemtos un glabātos personas datus izdzēš pēc pieciem gadiem, skaitot no tā gada beigām, kad saņemti attiecīgie dati.

Kāds ir jūsu datu apstrādes mērķis

Lai nosūtītu jums atjaunotu informāciju, apkārtrakstus vai uzaicinājumus piedalīties aptaujās. To var darīt gan Eiropas Komisija, gan tās līgumpartneri.

Jūsu datus neizpaudīs trešajām pusēm tiešas tirdzniecības vai cita veida nolūkiem.

Kam ir pieejami jūsu personas dati

Eiropas Komisijas darbiniekiem (par vietni “Tava Eiropa” atbildīgajiem darbiniekiem, tehniskajam personālam) un Komisijas līgumpartnera norīkotiem darbiniekiem.

Kā mēs aizsargājam jūsu datus?

Komisijā ar lietotājvārdu un paroli datiem var piekļūt izraudzītas Komisijas amatpersonas un līgumpartneris, kura ziņā ir tehniskie aspekti.

Ārpus Komisijas jūsu personas dati ir pieejami tikai līgumpartneru norīkotiem darbiniekiem. Arī tad tiem var piekļūt, vienīgi ievadot lietotājvārdu un paroli.

Personas datu glabāšanai izmantotu serveru darbība atbilst Komisijas drošības pasākumiem un noteikumiem, kurus šādiem pakalpojumiem un serveriem pieņēmis Drošības direktorāts.

Piekļuve jūsu personas datiem

Jums nav tieši pieejami dati, kurus par jums glabā vietnes “Tava Eiropa” datubāzē. Ja vēlaties zināt, kurus jūsu personas datus apstrādā vai kuri jūsu personas dati ir apstrādāti, labot vai dzēst šādus datus, lūdzam, izmantojot zemāk redzamo adresi, sazināties ar personām, kas atbild par vietni “Tava Eiropa”.

Piemērojamie noteikumi

Regula (EK) 45/2001 attiecas uz datu apstrādi Eiropas Komisijā

Direktīva 95/46/EK  attiecas uz datu apstrādi, ko veic līgumpartneris.

Papildu informācija

Papildus šim paziņojumam par personas datu aizsardzību ir spēkā arī šis juridiskais paziņojums.

Kontaktinformācija

Vispārīgiem jautājumiem un jautājumiem jūsu datu sakarībā:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Advice and SOLVIT Task Force
1049 Brussels, Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu

Sūdzībām, kas saisītas ar jūsu datu apstrādi:
European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 rue Wiertz (MO 63)
1047 Brussels, Belgium
phone: +32 2 283 19 00
fax: +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu