Navigointipolku

Tulosta sivu

Päivitetty : 08/06/2012

Tietosuojaseloste

Kiinnitämme suurta huomiota tietosuojaan. Henkilötietojen käyttöä valvotaan tiukoilla turvallisuusmenettelyillä, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietojen käsittely

Sinun Eurooppasi on EU-toimielinten EUROPA-verkkosivustolla oleva sivusto. Sinun Eurooppasi -sivusto tarjoaa tietoa, ohjeita ja neuvontaa EU:n kansalaisille ja yrityksille.

Sivuston käyttäjät voivat antaa sivuston ylläpitäjille sähköpostiosoitteensa saadakseen tietoa sivuston sisällön päivityksistä tai voidakseen osallistua kyselyihin tai sivuston laadun arviointiin.

Mitä tietoja käsitellään?

Sivuston yhteydessä käsitellään seuraavia henkilötietoja: käyttäjän sähköpostiosoite ja tieto käyttäjän valitsemasta kieliversiosta.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kaikki tiedot, jotka käyttäjistä on saatu ja säilytetty, tuhotaan 5 vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana tiedot on saatu.

Miksi henkilötietoja käsitellään?

Tietoja käsitellään, jotta käyttäjille voidaan lähettää päivitettyjä tietoja, uutiskirjeitä tai pyyntöjä vastata kyselyihin. Lähettäjinä voivat olla Euroopan komissio ja/tai sen alihankkijat.

Henkilötietoja ei anneta ulkopuolisten käyttöön suoramarkkinointia tai muuta tarkoitusta varten.

Kuka voi käyttää henkilötietoja?

Euroopan komission henkilöstö (Sinun Eurooppasi -sivustosta ja teknisestä tuesta vastaava henkilöstö) ja komission alihankkijoiden henkilöstö, joka on nimetty tehtävään.

Miten tiedot suojataan?

Komissiossa tietoihin pääsevät tutustumaan nimetyt komission virkamiehet käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä teknisistä seikoista vastaavat alihankkijat.

Komission ulkopuolella henkilötietoihin pääsee tutustumaan vain tehtävään nimetty alihankkijoiden henkilöstö käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Henkilötietoja sisältävien palvelimien toimintaan sovelletaan turvallisuusjärjestelyjä ja -määräyksiä, jotka komission turvallisuusyksikkö on tämäntyyppisille palvelimille ja palveluille vahvistanut.

Omien henkilötietojen käsittely

Sinun Eurooppasi -tietokantaan tallennettuja tietoja ei ole mahdollista käsitellä tai muuttaa itse. Jos haluat tietää, mitä henkilötietojasi on käsitelty, tai muuttaa tai poistaa tietoja, ota yhteyttä Sinun Eurooppasi -sivustosta vastaavaan yksikköön (osoite jäljempänä).

Sovellettava lainsäädäntö

Tietojen käsittelyyn Euroopan komissiossa sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001

Alihankkijoiden suorittamaan tietojen käsittelyyn sovelletaan direktiiviä 95/46/EY.

Lisätietoja

Tämän tietosuojaselosteen lisäksi sivustoa koskee oikeudellinen huomautus.

Yhteydenotot

Henkilötietoja koskevia kysymyksiä ja pyyntöjä voi osoittaa Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston neuvontapalveluista vastaavaan yksikköön:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Advice and SOLVIT Task Force
1049 Brussels, Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu

Henkilötietojen käsittelyä koskevat valitukset voi osoittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle:
European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 rue Wiertz (MO 63)
1047 Brussels, Belgium
Puhelin: +32 2 283 19 00
Faksi: +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu