Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 08/06/2012

Isikuandmete kaitse

Teie isikuandmete kaitse on meile oluline. Teie isikuandmetele juurdepääsu suhtes kohaldatakse rangeid turvakontrolle ning me ei jaga neid kolmandate osapooltega. 

Eesmärgid

Teie Euroopa on veebisait, mis asub Euroopa institutsioonide portaalis Europa. Selle vahendusel pakutakse ELi kodanikele ning ettevõtjatele juhiseid ja nõuandeid.

Veebisaidi Teie Euroopa külastajad võivad meile anda oma e-posti aadressi, et saaksime neid kursis hoida veebisaidi sisu uuendustega või paluda neil osaleda küsitlustes ning meie veebisaidi kvaliteedi hindamises.

Töödeldavad andmed

Teie e-posti aadress ja keeleversioon, mille Teie Euroopa veebisaidile sisenemiseks valisite.

Kui kaua teie andmeid säilitatakse?

Kõik saadud ja säilitatud isikuandmed kustutatakse 5 aasta jooksul, mida hakatakse arvestama andmete saamise aasta lõpust.

Andmete töötlemise eesmärk

Selleks et saata teile ajakohastatud teavet, uudiskirju või küsitlustes osalemise kutseid. Seda võib teha Euroopa Komisjon ja/või tema töövõtjad.

Teie andmeid ei jagata kolmandate isikutega otseturustuse ega muudel eesmärkidel.

Kellel on juurdepääs isikuandmetele?

Euroopa Komisjoni töötajatel (Teie Euroopa eest vastutavatel töötajatel, tehnilise toe meeskonnal) ning komisjoni töövõtja kindlaksmääratud töötajatel.

Kuidas andmeid kaitstakse?

Komisjonis saavad andmeid kasutada kasutajanime ja parooli omavad selleks määratud komisjoni ametnikud ning tehniliste küsimuste eest vastutavad töövõtjad.

Väljaspool komisjoni on teie isikuandmetele juurdepääs üksnes töövõtjate kindlaksmääratud töötajatel, kes peavad selleks samuti kasutajanime ja parooli kasutama.

Isikuandmeid sisaldavate serverite toimimine on vastavuses komisjoni turvamenetlustega ning komisjoni personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi kehtestatud sätetega selliste teenuste ja serverite jaoks.

Juurdepääs oma isikuandmetele

Teil ei ole otsest juurdepääsu andmebaasis Teie Euroopa talletatud isiklikele andmetele. Kui soovite teada, milliseid teie isikuandmeid töödeldakse või on töödeldud või soovite selliseid andmeid muuta või neid kustutada, võtke palun ühendust Teie Euroopa meeskonnaga allpool esitatud aadressil.

Kohaldatavad õigusaktid

Määrust (EÜ) 45/2001 kohaldatakse Euroopa Komisjoni poolse andmete töötlemise suhtes

Direktiivi 95/46/EÜ - kohaldatakse töövõtja poolse andmete töötlemise suhtes.

Lisateave

Lisaks käesolevatele isikuandmete kaitse põhimõtetele kohaldatakse ka seda õigusteavet.

Kontakt

Teie isikuandmeid käsitleva teabe ja päringute osas:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Advice and SOLVIT Task Force
1049 Brussels, Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu

Isikuandmete töötlemist käsitlevate kaebuste jaoks:
European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 rue Wiertz (MO 63)
1047 Brussels, Belgium
telefon: +32 2 283 19 00
faks: +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu