Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επικαιροποίηση : 08/06/2012

Δήλωση περί απορρήτου

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι πολύ σημαντική για εμάς . Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και δεν πρόκειται να τα κοινοποιήσουμε σε τρίτους .

Στόχοι

"Η Ευρώπη σου" είναι ένας ιστότοπος που φιλοξενείται στον Europa, τον ιστότοπο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Οι αναγνώστες του ιστοτόπου "Η Ευρώπη σου" μπορούν να δηλώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ώστε να λαμβάνουν τα τελευταία νέα ή προσκλήσεις συμμετοχής σε έρευνες και αξιολογήσεις του ιστοτόπου.

Ποια δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία;

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και η γλώσσα που επιλέξατε για να συνδεθείτε με τον ιστότοπο "Η Ευρώπη σου".

Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται και αποθηκεύονται διαγράφονται 5 χρόνια μετά τη λήξη του έτους κατά το οποίο ελήφθησαν.

Ποιος είναι ο στόχος της επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Η επεξεργασία γίνεται για να μπορούμε να σας στέλνουμε επικαιροποιήσεις των πληροφοριών, ενημερωτικά δελτία ή προσκλήσεις για συμμετοχή σε έρευνες. Αυτό γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή από τους συμβαλλομένους με αυτήν.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης ή άλλους σκοπούς.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για τον ιστότοπο "Η Ευρώπη σου", η ομάδα τεχνικής υποστήριξης) καθώς και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των συμβαλλομένων με την Επιτροπή.

Πώς προστατεύουμε και διαφυλάττουμε τα δεδομένα;

Στο εσωτερικό της Επιτροπής, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν συγκεκριμένοι υπάλληλοι της Επιτροπής που διαθέτουν κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης καθώς και συμβασιούχοι ειδικοί για τα τεχνικά ζητήματα.

Εκτός Επιτροπής, μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των συμβαλλομένων με αυτήν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας και αυτοί αναγνωριστικό αριθμό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Η λειτουργία των εξυπηρετητών όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα διέπεται από τους κανόνες της Επιτροπής περί ασφαλείας και από τις διατάξεις της Διεύθυνσης Ασφαλείας για τέτοιους είδους υπηρεσίες και εξυπηρετητές.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων "Η Ευρώπη σου". Αν θέλετε να μάθετε ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία ή αν επιθυμείτε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τέτοιων δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα "Η Ευρώπη σου" στην παρακάτω διεύθυνση.

Ποια είναι η εφαρμοστέα νομοθεσία;

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 45/2001 διέπει την επεξεργασία δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η οδηγία 95/46/ΕΚ  ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων από τους συμβαλλομένους.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Εκτός από τη δήλωση περί απορρήτου, ισχύει και αυτή η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σας :
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Advice and SOLVIT Task Force
1049 Brussels, Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu

Για καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας :
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
1047 Brussels, Belgium
τηλέφωνο: +32 2 283 19 00
φαξ: +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu