Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Декларация за поверителност

Актуализация : 08/06/2012

Неприкосновеността на вашия личен живот е от значение за нас . Достъпът до вашите лични данни е обект на строги проверки за сигурност и те няма да бъдат предоставени на трети страни .

Цели

Вашата Европа е уебсайт, достъпен от сайта на европейските институции Europa. Той предоставя информация, насоки и съвети на гражданите и предприятията в ЕС.

Читателите на Вашата Европа могат да оставят електронните си адреси, за да бъдат информирани за актуализиране на съдържанието или за да получават покани за участие в проучвания и оценяване на качеството на уебсайта.

Кои данни се обработват?

Вашия електронен адрес и езиковата версия, използвана за достъп до сайта Вашата Европа.

Колко време се съхраняват вашите данни?

Всички получени и съхранени лични данни се изтриват след 5 години, считано от края на годината, в която са получени.

Каква е целта на обработването на вашите данни?

Да ви изпращаме актуализирана информация, бюлетини или покани за участие в проучвания. Това може да бъде направено от Европейската комисия и/или от външни изпълнители.

Вашите данни няма да се споделят с трети страни за целите на пряк маркетинг или за други цели.

Кой има достъп до вашите лични данни?

Персоналът на Европейската комисия (служителите, които отговарят за Вашата Европа, екипът за техническа поддръжка) и определени служители на външните изпълнители на Комисията.

Как съхраняваме и защитаваме вашите данни?

Вътре в Комисията до данните имат достъп определени нейни служители, които разполагат с потребителско име и парола, както и външни изпълнители, отговарящи за техническите аспекти.

Извън Комисията само определени служители на външните изпълнители имат достъп до вашите лични данни, също чрез въвеждането на потребителско име и парола.

Функционирането на сървърите, съдържащи личните данни, отговаря на изискванията за сигурност на Комисията и на наредбите, изготвени от нейната дирекция за сигурност относно подобни услуги и сървъри.

Достъп до вашите лични данни

Вие нямате пряк достъп до вашите лични данни, съхранявани в базата данни на Вашата Европа. Ако искате да разберете кои от тези данни се обработват или са били обработени или ако желаете да ги промените или изтриете, моля, свържете се с екипа на Вашата Европа на адреса, посочен по-долу.

Кой е приложимият закон?

Регламент (ЕО) 45/2001 важи за обработката на данни от Европейската комисия

Директива 95/46/EО важи за обработката на данни от външен изпълнител.

Допълнителна информация

Освен настоящата декларация за поверителност, важи и следната правна информация.

За контакти

За информация и запитвания във връзка с вашите данни:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Advice and SOLVIT Task Force
1049 Brussels, Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu

За жалби във връзка с обработката на вашите данни:
European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 rue Wiertz (MO 63)
1047 Brussels, Belgium
телефон: +32 2 283 19 00
факс: +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu