Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Ηνωμένο Βασίλειο

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  British Foreign and Commonwealth Office King Charles Street
  London
  UK - SW1A 2AH

  Tel.: + 44 20 7008 1500
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  HM revenues & customs
  Crownhill Court
  Tailyour Road
  Plymouth
  UK - PL6 5BZ

  Tel: +44 845 010 9000
  Website

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  This information has not yet been confirmed by our national contact person

  England , Scotland and Wales
  Website

  Northern Ireland
  County Hall
  Castlerock Road
  Coleraine
  Co. Londonderry
  UK - BT51 3TB

  Tel.: +44 120 477 0768
  E-mail:

  Gibraltar
  Department of Transport (DOT)
  Eastern Beach Road
  Gibraltar

  Tel.: +44 120 477 0768
  E-mail: N.A - not available
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Motor Insurers' Bureau
  Linford Wood House 6-12
  Capital Drive, Linford Wood
  UK - MK14 6XT Milton Keynes

  Tel.: + 44 8702 416 732
  E-mail: information[at]mib.org.uk Website

  Compensation body

  Motor Insurers' Bureau
  Linford Wood House 6-12
  Capital Drive, Linford Wood
  UK - MK14 6XT Milton Keynes

  Tel.: + 44 8702 416 732
  E-mail: greencard[at]mib.org.uk Website

  Εγγραφή

  England , Scotland and Wales
  Website

  Northern Ireland
  County Hall
  Castlerock Road
  Coleraine
  Co. Londonderry
  UK - BT51 3TB

  Tel.: +44 120 477 0768
  E-mail

  Gibraltar
  Department of Transport (DOT)
  Eastern Beach Road
  Gibraltar

  Tel.: +44 120 477 0768
  E-mail: N.A - not available
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  UK Border Agency
  EEA residency enquiries
  Tel: +44 151 672 5626 or 0845 010 5200
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

  Department for Children, Schools and Families
  Sanctuary Buildings
  Great Smith Street
  London
  UK - SW1P 3BT
  Tel.: +0870 000 2288
  E-mail: info[at]dcsf.gsi.gov.uk Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  The National Recognition Information Centre for the United Kingdom (UK NARIC)
  Oriel House
  Oriel Road
  Cheltenham
  Gloucestershire
  UK - GL50 1XP
  Tel.: +44 870 990 4088
  Fax: +44 1 242 258611
  E-mail: info[at]naric.org.uk Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  British Council (Comenius)
  10, Spring Gardens
  UK-London SW1A 2BN
  Tel.: +44 0161 957 7755
  Fax: +44 207 389 4426
  E-mail: comenius[at]britishcouncil.org Website

  British Council Wales (Erasmus)
  28 Park Place
  Cardiff
  CF10 3QE
  UK - Wales
  Tel.: +44 2920 397418
  Fax: +44 2920 237494

  UK National Agency ECOTEC (Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study visits)
  28-34 Albert Street
  UK - Birmingham B4 7UD
  Tel.: +44 845 199 2929
  Fax: +44 121 616 3779
  E-mail: llp[at]ecotec.com Website

  Εθελοντισμός

  Connect Youth
  Education
  Science and Society
  The British Council

  10 Spring Gardens
  UK - SW1 2BN London 
  Tel: +44 207 389 4030
  Fax: +44 207 389 4033
  E-mail: connectyouth.enquiries[at]britishcouncil.org Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Department for work and pensions in Great Britain
  Newcastle upon Tyne
  UK - NE98 1BA
  Tel.: +44 191 218 77 77
  E-mail: TVP-IPC-Customer-Care[at]thepensionservice.gsi.gov.uk
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Department of Health
  Richmond House,
  79 Whitehall
  ,
  UK - London SW1A 2NS
  E-mail
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  NHS England
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  General Register Office
  PO Box 2
  UK - Southport PR8 2JD

  Tel.: + 44 845 60 37 788
  E-mail: certificate.services[at]ips.gsi.gov.uk
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministry of Justice
  102 Petty France
  UK - London SW1H 9AJ
  E-mail: general.queries[at]justice.gsi.gov.uk
  Website

  Υιοθεσία

  Department for Education
  Department for Children, Schools and Families
  Castle View House
  East Lane
  Runcorn
  Cheshire
  WA7 2GJ

  Tel.: 0870 000 2288
  E-mail: info[at]dcsf.gsi.gov.uk
  Website

  Family benefits

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  European Consumer Centre UK  Trading Standards Institute (TSI)
  Sylvan Court 1, Sylvan Way
  Southfields Business Park Basildon
  UK - Essex SS15 6TH

  Tel.: +44 (0)8456 04 05 03 (Monday to Friday: 10:00am to 3:00pm)
  E-mail: eccs[at]tsi.org.uk Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Office of Fair Trading
  Fleetbank House Salisbury Square 2-6
  UK - London EC4Y 8JX

  Tel.: +44 08454 04 05 06
  E-mail: enquiries[at]oft.gsi.gov.uk Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Financial Ombudsman Service
  South Quay Plaza Marsh Wall 183
  UK - London E14 9SR

  Tel.: +44 20 7964 1000
  E-mail: complaint.info[at]financial-ombudsman.org.uk Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Arbitration services
  Angel Gate 24 City Road
  UK - London EC1V 2PT

  Tel.: +44 20 7520 3800
  E-mail: info[at]idrs.ltd.uk Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους