Cesta

Vytisknout stránku

Kontaktní místa v členských státech - Švédsko

 • Cestování

  Ministerstvo zahraničí

  Ministry for Foreign Affairs
  Gustav Adolfs torg 1
  SE - 103 39 Stockholm

  Tel.: + 46 8 405 10 00
  E-mail
  Website

  Daňový a celní úřad

  Swedish Customs
  Box 12 854
  SE - 112 98 Stockholm

  Tel.: +46 771 520 520
  E-mail
  Website

  Vnitrostátní donucovací orgány

  Swedish Transport Agency
  Civil Aviation Department

  Vikboplan 7
  SE - 60173 Norrköping

  Tel: +46 771.50.35.03
  Fax: +46 114.15.22.50
  Email: luftfart[at]transportstyrelsen.se
  Internet

 • Vozidla

  Řidičské průkazy

  Transportstyrelsen
  Swedish Transport Agency

  Address: Transportstyrelsen
  601 73 Norrköping

  Tel.: +46 771 503 503
  E-mail
  Website:
  http://www.transportstyrelsen.se/
  http://www.transportstyrelsen.se/en/road/Driving-licences/
  http://www.korkortsportalen.se/andra-sprak/

  Pojištění

  Information centre

  Trafikförsäkringsföreningen
  Swedish Motor Insurers
  Post address
  Box 24035
  SE - 104 50 Stockholm

  Office address
  Karlavägen 108
  Stockholm

  Tel.: + 46 852 278 200
  E-mail: ic[at]tff.se
  Website

  Compensation body

  Trafikförsäkringsföreningen
  Swedish Motor Insurers
  Post address
  Box 24035
  SE - 104 50 Stockholm

  Office address
  Karlavägen 108
  Stockholm

  Tel.: + 46 852 278 200
  E-mail: info[at]tff.se
  Website

  Registrace

  Transportstyrelsen
  Swedish Transport Agency

  Address: Transportstyrelsen
  601 73 Norrköping

  Tel.: +46 771 503 503
  E-mail
  Website:
  http://www.transportstyrelsen.se/en/road/Vehicles/ http://www.transportstyrelsen.se/

 • Pobyt v jiné zemi: formality

  Pobyt v jiné zemi: formality

  Migrationsverket
  The Swedish Migration Board
  SE - 601 70 Norrköping
  Tel.: +46 771 235 235
  E-mail: migrationsverket[at]migrationsverket.se
  Website

 • Vzdělávání a mládež

  Vnitrostátní orgány z oblasti vzdělávání

  Skolverket
  The Swedish National Agency for Education
  Postal address: Skolverket
  SE - 106 20 Stockholm
  Visiting address: Fleminggatan 14
  106 20 Stockholm
  Tel.: +46 8 527 332 00
  E-mail: skolverket[at]skolverket.se
  Website

  Högskoleverket
  Swedish National Agency for Higher Education
  Luntmakargatan 13
  Box 7851
  SE - 103 99 Stockholm
  Tel.: +46 8 563 085 00
  Fax: +46 8 563 085 50
  E-mail: hsv[at]hsv.se
  Website

  Utbildningsdepartementet
  Ministry of Education and Research
  Drottninggatan 16
  SE - 103 33 Stockholm
  Tel.: +46 8 405 10 00
  Website

  Svenska Institutet (SI)
  Swedish Institute (SI)
  Slottsbacken, 10
  PO Box 7434
  SE - 103 91 Stockholm
  Tel.: +46 8 453 78 00
  Fax: +46 8 20 72 48
  E-mail: si[at]si.se
  Website

  Informační středisko a středisko uznávání dosaženého vzdělání

  Högskoleverket (HSV) [ENIC-NARIC Sweden]
  Swedish National Agency for Higher Education [ENIC-NARIC Sweden]
  P.O. Box 7851
  SE - 103 99 Stockholm
  Tel.: + 46 8 5630 8500
  Fax: + 46 8 563 085 50
  E-mail: hsv[at]hsv.se
  Website

  Výměnné programy EU

  Internationella programkontoret för utbildningsområdet
  The International Programme Office for Education and Training
  Kungsbroplan 3A, 2 tr (Box 220 07)
  SE - 104 22 Stockholm
  Tel.: +46 8 453 72 00
  Fax: +46 8 453 72 01
  E-mail: registrator[at]programkontoret.se
  Website

  Dobrovolnická činnost

  Ungdomsstyrelsen
  The Swedish National Board for Youth Affairs
  Medborgarplatsen 3
  Box 17 801
  SE– 118 94 Stockholm
  Tel: +46 8 566 219 00
  Fax: +46 8 566 219 98
  E-mail: info[at]ungdomsstyrelsen.se
  Website

 • Zdraví

  Sociální zabezpečení

  Försäkringskassan
  The Swedish Social Insurance Agency
  Klara Västra kyrkogata 11
  SE - 103 51 Stockholm

  Tel: Customer Centre, + 46 7 7152 45 24
  Switchboard main office: + 46 8 786 90 00
  Email: kundcenter[at]forsakringskassan.se
  Website

  Nenadálé lékařské ošetření v zahraničí

  Zdravotní úřad

  Socialdepartementet
  Ministry of Health and Social Affairs

  Fredsgatan 8
  SE - 103 33 Stockholm

  Tel.: +46 8 405 10 00
  E-mail
  Website

  Vnitrostátní kontaktní místo pro přeshraniční zdravotní péči

 • Rodina

  Manželství a ostatní formy partnerství
  Rozvod a rozluka
  Údržba
  Rodičovská zodpovědnost
  Únos dítěte

  Justitiedepartementet
  Ministry of Justice
  Rosenbad 4
  SE - 103 33 Stockholm

  Tel.: + 46 8 405 10 00
  E-mail
  Website

  Osvojení dítěte

  Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
  Swedish Intercountry Adoptions Authority (MIA)
  Vasagatan 38, 5 tr
  Box 308

  SE -101 26 Stockholm
  Tel.: + 46 8 54 55 56 80
  E-mail: info[at]mia.eu
  Website

  Family benefits

 • Spotřebitelé

  Evropské spotřebitelské centrum

  Konsument Europa 
  European Consumer Centre Sweden
  Tage Erlandergatan 8A
  Box 48
  SE - 651 02 Karlstad
  Tel.: +46 54 19 41 50
  E-mail: info[at]konsumenteuropa.se
  Website

  Přeshraniční prosazování práva a spolupráce

  Konsumentverket / Konsumentombudsmannen
  Consumer Agency / Consumer Ombudsman

  Visiting address:
  Tage Erlandergatan 8A
  Postal address:
  Box 48
  SE - 651 02 Karlstad

  Tel.: +46 771 42 33 00
  E-mail: konsumentverket[at]konsumentverket.se
  Website

  Orgány pro řešení finančních sporů

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  National Board for Consumer Disputes

  Box 174
  SE - 101 23 Stockholm

  Tel.: +46 8 508 860 00
  E-mail
  Website

  Alternativní řešení sporů

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  National Board for Consumer Disputes
  Box 174
  SE - 101 23 Stockholm

  Tel.: +46 8 508 860 00  
  E-mail: arn[at]arn.se
  Website

 • Práce a důchod

  úřady důchodového zabezpečení

  Pensionsmyndigheten
  The Swedish Pensions Agency
  Box 38190
  SE - 100 64 Stockholm
  Tel: +46 498 200 700
  E-mail: international[at]pensionsmyndigheten.se
  Website

  veřejné služby zaměstnanosti

  Arbetsförmedlingen
  Swedish Public Employment Service
  Postal address:
  SE - 113 99 Stockholm
    Tel.: + 46 771 416 416
            (or main office switchboard: + 46 771 60 00 00)
    E-mail: registrator[at]arbetsformedlingen.se or kundtjanst[at]arbetsformedlingen.se
  Website

  Related website:
  Website

  kontaktní místo pro vyslané pracovníky

  Arbetsmiljöverket
  Swedish Work Environment Authority
  Ms. Heidi Wiik
  Lindhagensgatan 133
  112 79 Stockholm, Sweden

  Tel.: +46 / 10 730 90 00 (main office)

  Fax.: + 46 / 08 730 19 67
  E-mail: arbetsmiljoverket[at]av.se  
  Website