Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Ισπανία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministerio de asuntos exteriores y de cooperacion
  Ministery of Foreign affaires and cooperation

  Plaza de la Provincia, 1
  ES - 28012 Madrid

  Tel.: + 34 91 379 97 00
  Website

  Consulates

  Dirección General De Asuntos Consulares Y Migratorios
  DG for consulate and migrations affaires C/ Juan de Mena, 4
  ES- 28014 Madrid

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Agencia Tributaria
  Tax Agency
  Tel.:+34 901 200 345
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
  División de Calidad y Protección al Usuario.
  Avda. General Perón 40,
  Acceso B, (Recepción planta 1ª)
  28020 MADRID

  Tel.: + 34 91 396 82 10
  Internet español

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  This information has not yet been confirmed by our national contact person

  Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
  Ministry of Interior - Road traffic Directorate General
  C/ Josefa Valcárcel, 28
  ES - 28027 Madrid

  Tel.: +34 902 88 70 60
  E-mail: N.A - not available
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Consorcio de Compensación de Seguros
  Insurance Compensation Consortium
  Paseo Castellana 32
  ES - 28046 Madrid

  Tel.: + 34 91 339 56 80
  E-mail: iccs[at]consorseguros.es
  Website

  Compensation body

  Compañía Española de Aseguradores de Automóviles
  Spanish Motor Insurance Bureau
  Calle Sagasta 18
  ES - 28004 Madrid

  Tel.: + 34 91 446 03 00
  E-mail: 4directiva[at]ofesauto.es
  Website

  Εγγραφή

  Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
  Ministry of Interior - Road traffic Directorate General
  C/ Josefa Valcárcel, 28
  ES
  - 28027 Madrid
  Tel.: N.A - not available
  E-mail: N.A - not available
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministerio del interior
  Amador de los Ríos, 7
  ES - 28071 Madrid
  Tel.: +34 902 88 70 60
  E-mail: estafeta[at]mir.es
  Websites:
  http://www.mir.es/
  https://sede.mir.gob.es/

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Ministerio de Educación
  Ministry of Education
  C/Alcalá, 36
  ES - 28071, Madrid
  Tel.: + 34 902 21 85 00
  E-mail: infociencia[at]mec.es
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Centro NARIC
  NARIC Centre of Spain
  Ministerio de Educación
  Subdirección General de Títulos y Relaciones con Instituciones Sanitarias
  Paseo del Prado, 28
  ES - 28014 Madrid, España
  Tel.: +34 91 506 5593
  Fax: +34 91 506 5706

  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE)
  Independent Body for European Education Programmes
  Paseo del Prado, 28 - 1ª planta
  ES - 28014 Madrid
  Tel.: +34 91 506 56 85
  Fax: +34 91 506 56 89
  E-mail: oapee[at]oapee.es
  Website

  Ministry of Science and Innovation
  Ministerio de Ciencia e Innovación
  C/ Albacete, no. 5
  ES - 28027 Madrid
  Tel.: +34 91 603 7221
  Fax: +34 91 603 7027
  E-mail: mar.duque[at]micinn.es
  Website

  Εθελοντισμός

  Plataforma de voluntariado de España
  c/ Fuentes, 10, 1° Izda.
  ES - 28013 Madrid
  Tel: +34 902 12 05 12; +34 91 541 14 66 
  Fax: +34 91 541 14 21
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Seguridad social
  Social security

  Contact
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Ministerio de Sanidad y Política Social
  Paseo del Prado
  18-20, planta baja, esquina con Lope de Vega
  ES
  - 28014 Madrid
  Tel.: + 34 901 400 100

  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Ministry of Health, Social Services and Equity
  E-mail: oiac@msssi.es
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministerio del Interior
  Ministery of Interior
  Calle de Amador de los Ríos, 7
  ES - 28010 Madrid
  Tel.: + 34 91 537 10 01

  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministerio de Justicia
  Ministry of Justice
  Calle de San Bernardo, 45
  ES - 28015 Madrid
  Tel.: +34 90 20 07 214

  Website español

  Υιοθεσία

  Ministerio de Sanidad y Política Social
  Ministry of Health and Social Policy
  Paseo del Prado, 18-20, planta baja, esquina con Lope de Vega.
  ES - 28014 Madrid
  Tel.: +34 901 400 100
  Website

  Family benefits

  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
  Ministry For Health, Social  Policy and Equality
  Paseo del Prado, 18-20, planta baja, esquina con Lope de Vega.
  28014 Madrid. E-28071 - Madrid
  Tel.+34  901400 100
  Website español

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Centro Europeo del Consumidor 
  European Consumer Centre Spain

  Principe de Vergara 54
  ES - 28006 Madrid
  Tel. : +34 91 822 45 55
  E-mail : cec[at]consumo-inc.es
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Instituto Nacional del Consumo
  National Consumer Institute
  Principe de Vergara 54
  ES - 28006 Madrid

  Tel.: +34 91 822 45 55
  E-mail: cec[at]consumo-inc.es
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV
  Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV

  Investors Division Miguel Ángel 11
  ES - 8010 Madrid
  Tel.: +34 902 149 200
  E-mail
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Junta Arbitral Nacional de Consumo
  National Consumer Arbitration Board

  Príncipe de Vergara 54
  ES - 28006 Madrid

  Tel.: +34 91 431 1836 288 or +34 91 431 8225
  E-mail: junta-nacional[at]consumo-inc.es
  Website español

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Ministerio de Trabajo e Inmigración - Secretaria de Estado de la Seguridad Social - Instituto Nacional de Seguridad Social

  Ministry For Work and Inmigration - Secretary of State for Social Security - National Institute for Social Security

  c/ Padre Damián, 4-6
  28036 MADRID

  Tel +34 900 16 65 65
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Servicio Público de Empleo Estatal
  Public State Employment Service
  Calle Condesa de Venadito
  ES - 28027 - Madrid
  Tel.: +34 91 272 27 93
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Dirección General de Trabajo
  Subdirección General de Ordenación Normativa

  Pío Baroja, 6
  28071 Madrid

  Tel.: +34 / 913 63 18 25
  Fax: +34 / 913 63 20 38

  E-mail
  Website español

  Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social   Subdirección General de Organización y Asistencia Técnica

  Agustín de Bethencourt, 4
  28071 Madrid

  Tel.: +34 / 913 63 11 63
  Fax: +34 / 913 93 06 78
          +34 / 913 63 06 82

  Website español