Navigation path

National contacts - Slovenia

  • Travel

    Foreign ministry

    Ministrstvo za zunanje zadeve
    Ministry of Foreign Affairs

    Prešernova cesta 25
    SI - 1001 Ljubljana
    P.P. 481

    Tel.: + 386 1 478 2000
    E-mail: info.mzz[at]gov.si
    Website

    Taxation and customs body

    Carinska uprava RS
    Customs Administration of the Republic of Slovenia
    Šmartinska cesta 55
    SI - 1523 Ljubljana

    E-mail: carina[at]gov.si
    Website

  • Vehicles

    Driving licence

    Ministrstvo za notranje zadeve
    Ministry of Interior
    Internal Administrative Affairs Directorate
    Beethovnova ulica 3
    SI - 1501 Ljubljana

    Tel.: +386 1 472 47 25; +386 1 472 46 58
    E-mail: dunz.mnz[at]gov.si
    Website

    Insurance

    Information centre

    Slovensko Zavarovalno Zdruzenje
    Slovenian Insurance Association
    Zelezna cesta 14
    P.O. Box 2512
    SI - 1001 Ljubljana

    Tel.: + 386 1 437 70 98
    E-mail: info.center[at]zav-zdruzenje.si
    Website

    Compensation body

    Slovensko Zavarovalno Zdruzenje
    Slovenian Insurance Association
    Zelezna cesta 14
    P.O. Box 2512
    SI - 1001 Ljubljana

    Tel.: + 386 1 437 70 98
    E-mail: info.center[at]zav-zdruzenje.si
    Website

    Registration

    Ministrstvo za notranje zadeve
    Ministry of Interior
    Internal Administrative Affairs Directorate
    Beethovnova ulica 3
    SI - 1501 Ljubljana

    Tel.: +386 1 472 47 25; +386 1 472 46 58
    E-mail: dunz.mnz[at]gov.si
    Website

  • Residence formalities

    Residence formalities

    Ministry of the Interior
    Štefanova 2
    SI-1501 Ljubljana

    Tel: +386 1 428 40 00
    E-mail: gp.mnz[at]gov.si
    Website

  • Education & Youth

    National education bodies

    Ministrstvo za šolstvo in šport
    Ministry of Education and Sport
    Masarykova 16
    SI - 1000 Ljubljana
    Tel.: +386 1 400 5200
    E-mail: gp.mss[at]gov.si
    Website

    Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
    Ministry of Higher Education, Science and Technology
    Kotnikova 38
    SI - 1000 Ljubljana
    Tel.: +386 1 478 4600
    E-mail: gp.mvzt[at]gov.si
    Website

    Academic Recognition and Information Centre

    Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Oddelek za priznavanje izobraževanja (ENIC-NARIC)
    Ministry of Higher Education, Science and Technology, Education Recognition Office (ENIC-NARIC)

    Kotnikova 38
    SI - 1000 Ljubljana,
    Tel.: +386 1 478 47 45
    Fax: +386 1 478 47 24
    E-mail: naric.mszs[at]gov.si
    Website

    EU exchange programmes

    Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS
    CMEPIUS - Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes
    Ob železnici 16
    SI - 1000 Ljubljana
    Tel.: +386 1 5864 251
    Fax: +386 1 5864 231
    E-mail: info[at]cmepius.si
    Website

    Volunteering

    Zavod MOVIT NA MLADINA
    Dunajska cesta 22
    SI - 1000 Ljubljana
    Tel: +386 1 430 47 47
    Fax: +386 1 430 47 49
    E-mail: info[at]mva.si
    Website

  • Health

    Social security

    Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
    Health insurance institute of Slovenia

    Miklošičeva cesta 24
    SI - 1507 Ljubljana

    Tel.: +386 1 30 77 296
    E-mail: DI[at]zzzs.si
    Website

    Unforeseen medical treatment abroad

    Health authority

    Ministrstvo za zdravje
    Ministry of Health

    Štefanova 5
    SI - 1000 Ljubljana

    Tel.: +386 1 478 6000
    E-mail: gp.mz[at]gov.si
    Website

    National contact point for cross-border healthcare

    Health Insurance Institute of Slovenia (HIIS)
    E-mail: kontakt@nkt-z.si
    Website

  • Family

    Marriage and other forms of partnership

    Ministrstvo za notranje zadeve
    Ministry of Interior
    Štefanova 2
    SI - 1501 Ljubljana
    Tel.: + 386 1 428 40 00
    E-mail: gp.mnz[at]gov.si
    Website

    Divorce and separation
    Maintenance
    Parental responsibilities
    Child Abduction

    Ministrstvo za pravosodje
    Ministry of Justice
    Župančičeva 3
    SI - 1000 Ljubljana
    Tel.: + 386 1 369 52 00
    E-mail: pr.mp[at]gov.si
    Website

    Adoption

    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
    Ministry of Labour, Family and Social Affairs
    Kotnikova 5
    SI - 1000 Ljubljana

    E-mail: gp.mddsz[at]gov.si
    Website

    Family benefits

    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
    Ministry of Labour, Family and Social Affairs
    Kotnikova 5
    SI - 1000 Ljubljana
    Tel.: +386 369 7700
    E-mail: gp.mddsz[at]gov.si
    Website

  • Consumers

    European Consumer Centre

    Evropski Potrošniški Center 
    European Consumer Centre Slovenia

    Frankopanska 5
    SI - 1000 Ljubljana

    Tel.: +386 1 432 30 35
    E-mail: epc[at]epc.si
    Website

    Cross border enforcement and cooperation

    Ministrstvo za gospodarstvo - Urad RS za varstvo potrošnikov
    Ministry of Economic Affairs -Consumer Protection Office

    Kotnikova 28
    SI-1000 Ljubljana
     
    Tel.: +386 1 478 3618
    E-mail:  uvp.mg[at]gov.si
    Website

    Financial dispute resolution bodies

    No notified bodies

    Alternative Dispute Resolution

    No notified bodies

  • Work & Retirement

    Pension authorities

    Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
    Pension and Disability Institute
    Kolodvorska ul. 15
    SI - 1518 Ljubljana
    Tel.: +386 474 5621
    E-mail: javnost[at]zpiz.si
    Website

    Public employment service

    Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
    Employment Service of Slovenia
    Rožna dolina, cesta IX / 6, p.p. 2962, 1001 Ljubljana
    Tel.: +386 147 909 67 or +386 147 90 900
    E-mail: Contact
    Website

    Addresses of Local Employment Offices
    Tel.: Free number accessible only in Slovenia 080 2055
    E-mail

    Liaison office for posted workers

    Ministry of Labour, Family and Social Affairs

    Kotnikove 5
    1000 Ljubljana

    Tel.: +386 1 369 7604
            +386 1 369 7649
            +386 1 369 7647
    Fax: +386 1 369 7669

    E-mail:

    Damjana.sarcevic@gov.si
    Radivoj.radak@gov.si
    Website