Навигационна пътека

Национални контакти - Словения

 • Пътуване

  Министерство на външните работи

  Ministrstvo za zunanje zadeve
  Ministry of Foreign Affairs

  Prešernova cesta 25
  SI - 1001 Ljubljana
  P.P. 481

  Tel.: + 386 1 478 2000
  E-mail: info.mzz[at]gov.si
  Website

  Данъчен и митнически орган

  Carinska uprava RS
  Customs Administration of the Republic of Slovenia
  Šmartinska cesta 55
  SI - 1523 Ljubljana

  E-mail: carina[at]gov.si
  Website

 • Работа и пенсиониране

  Пенсионни органи

  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  Pension and Disability Institute
  Kolodvorska ul. 15
  SI - 1518 Ljubljana
  Tel.: +386 474 5621
  E-mail: javnost[at]zpiz.si
  Website

  Публична служба по заетостта

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
  Employment Service of Slovenia
  Rožna dolina, cesta IX / 6, p.p. 2962, 1001 Ljubljana
  Tel.: +386 147 909 67 or +386 147 90 900
  E-mail: Contact
  Website

  Addresses of Local Employment Offices
  Tel.: Free number accessible only in Slovenia 080 2055
  E-mail

  Бюро за връзка за командировани работници

  Ministry of Labour, Family and Social Affairs

  Kotnikove 5
  1000 Ljubljana
  Tel.: +386 1 369 7700
  E-mail: gp.mddsz@gov.si
  Website

   

 • Превозни средства

  Шофьорска книжка

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Ministry of Interior
  Internal Administrative Affairs Directorate
  Beethovnova ulica 3
  SI - 1501 Ljubljana

  Tel.: +386 1 472 47 25; +386 1 472 46 58
  E-mail: dunz.mnz[at]gov.si
  Website

  Застраховане

  Information centre

  Slovensko Zavarovalno Zdruzenje
  Slovenian Insurance Association
  Zelezna cesta 14
  P.O. Box 2512
  SI - 1001 Ljubljana

  Tel.: + 386 1 437 70 98
  E-mail: info.center[at]zav-zdruzenje.si
  Website

  Compensation body

  Slovensko Zavarovalno Zdruzenje
  Slovenian Insurance Association
  Zelezna cesta 14
  P.O. Box 2512
  SI - 1001 Ljubljana

  Tel.: + 386 1 437 70 98
  E-mail: info.center[at]zav-zdruzenje.si
  Website

  Регистрация

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Ministry of Interior
  Internal Administrative Affairs Directorate
  Beethovnova ulica 3
  SI - 1501 Ljubljana

  Tel.: +386 1 472 47 25; +386 1 472 46 58
  E-mail: dunz.mnz[at]gov.si
  Website

 • Пребиваване в чужбина

  Пребиваване в чужбина

  Ministry of the Interior
  Štefanova 2
  SI-1501 Ljubljana

  Tel: +386 1 428 40 00
  E-mail: gp.mnz[at]gov.si
  Website

 • Образование и младеж

  Национални образователни органи

  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Ministry of Education and Sport
  Masarykova 16
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel.: +386 1 400 5200
  E-mail: gp.mss[at]gov.si
  Website

  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  Ministry of Higher Education, Science and Technology
  Kotnikova 38
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel.: +386 1 478 4600
  E-mail: gp.mvzt[at]gov.si
  Website

  Признаване на образование и информация

  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Oddelek za priznavanje izobraževanja (ENIC-NARIC)
  Ministry of Higher Education, Science and Technology, Education Recognition Office (ENIC-NARIC)

  Kotnikova 38
  SI - 1000 Ljubljana,
  Tel.: +386 1 478 47 45
  Fax: +386 1 478 47 24
  E-mail: naric.mszs[at]gov.si
  Website

  Програми на ЕС за обмен

  Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS
  CMEPIUS - Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes
  Ob železnici 16
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel.: +386 1 5864 251
  Fax: +386 1 5864 231
  E-mail: info[at]cmepius.si
  Website

  Доброволчество

  Zavod MOVIT NA MLADINA
  Dunajska cesta 22
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel: +386 1 430 47 47
  Fax: +386 1 430 47 49
  E-mail: info[at]mva.si
  Website

 • Здраве

  Социално осигуряване

  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  Health insurance institute of Slovenia

  Miklošičeva cesta 24
  SI - 1507 Ljubljana

  Tel.: +386 1 30 77 296
  E-mail: DI[at]zzzs.si
  Website

  Непредвидено медицинско лечение в чужбина

  Здравен орган

  Ministrstvo za zdravje
  Ministry of Health

  Štefanova 5
  SI - 1000 Ljubljana

  Tel.: +386 1 478 6000
  E-mail: gp.mz[at]gov.si
  Website

  Национална точка за контакт по въпросите на трансграничното здравно обслужване

  Health Insurance Institute of Slovenia (HIIS)
  E-mail: kontakt@nkt-z.si
  Website

 • Семейство

  Брак и други форми на партньорство

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Ministry of Interior
  Štefanova 2
  SI - 1501 Ljubljana
  Tel.: + 386 1 428 40 00
  E-mail: gp.mnz[at]gov.si
  Website

  Развод и разделяне
  Издръжка
  Родителска отговорност
  Отвличане на деца

  Ministrstvo za pravosodje
  Ministry of Justice
  Župančičeva 3
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel.: + 386 1 369 52 00
  E-mail: pr.mp[at]gov.si
  Website

  Осиновяване

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  Ministry of Labour, Family and Social Affairs
  Kotnikova 5
  SI - 1000 Ljubljana

  E-mail: gp.mddsz[at]gov.si
  Website

  Family benefits

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  Ministry of Labour, Family and Social Affairs
  Kotnikova 5
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel.: +386 369 7700
  E-mail: gp.mddsz[at]gov.si
  Website

 • Потребители

  Европейски потребителски център

  Evropski Potrošniški Center 
  European Consumer Centre Slovenia

  Frankopanska 5
  SI - 1000 Ljubljana

  Tel.: +386 1 432 30 35
  E-mail: epc[at]epc.si
  Website

  Трансгранично правоприлагане и сътрудничество

  Ministrstvo za gospodarstvo - Urad RS za varstvo potrošnikov
  Ministry of Economic Affairs -Consumer Protection Office

  Kotnikova 28
  SI-1000 Ljubljana
   
  Tel.: +386 1 478 3618
  E-mail:  uvp.mg[at]gov.si
  Website

  Органи за решаване на финансови спорове

  No notified bodies

  Алтернативно разрешаване на спорове

  No notified bodies