Ścieżka nawigacji

Drukuj

Krajowe punkty kontaktowe - Rumunia

 • Podróże

  Ministerstwo spraw zagranicznych

  Ministerul Afacerilor Externe
  Ministry of Foreign Affairs of Romania

  Aleea Alexandru nr. 31
  Sector 1
  RO - 011822 Bucuresti

  Tel.: + 40 21 319 21 08
  E-mail: mae[at]mae.ro
  Website

  Urząd podatkowy i celny

  Autorităţii Naţionale a Vămilor
  National customs authority

  Str. Matei Millo, nr. 13
  sector 1

  RO - Bucuresti

  Tel.: + 40 21 315 58 58
  E-mail: relatiipublice[at]customs.ro
  Website

  Krajowe organy wykonawcze

  Autoritatea Nationalǎ Pentru Persoanele
  Cu Handicap (Ministry of Labor,
  Family and Social Protection
  National Authority for People with Disabilities)
  Calea Victoriei nr. 194,
  RO - Bucureşti
  Tel: + 40 21 2125438 or +40 21 2125439
  Fax: +40 21 2125443
  Email: registratura[at]anph.ro
  Internet

 • Pojazdy

  Prawo jazdy

  Ministerul Administraţiei şi Internelor
  Ministry of Administration and Interior

  Sos. Pipera nr.49, sector 2, Bucuresti.
  Tel.: 021.301.95.70
  Fax: 021.232.16.61
  E-mail: drpciv@mai.gov.ro
  Website

  Ubezpieczenie

  Information centre

  Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii
  Street Victims Protection Fund
  40-40 bis, Vasile Lascăr Street - 5th floor
  RO - 020502 Bucuresti 2

  Tel.: + 40 21 300 18 86; +40 21 300 18 87
  E-mail: office[at]fpvs.ro
  Website

  Compensation body

  Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii
  Street Victims Protection Fund
  40-40 bis, Vasile Lascăr Street - 5th floor
  RO - 020502 Bucuresti 2

  Tel.: + 40 21 300 18 86; +40 21 300 18 87
  E-mail: office[at]fpvs.ro
  Website

  Rejestracja

  N.A - not available

 • Formalności związane z pobytem

  Formalności związane z pobytem

  Ministerul Administratiei si Internelor
  Ministry of Administration and Interior
  Piata Revolutiei nr.1 A
  RO - Sector 1, Bucuresti
  Tel: +40 (0)21 314.10.50
  E-mail: petitii[at]mai.gov.ro
  Website

 • Edukacja i młodzież

  Krajowa instytucja oświatowa

  Ministerul Educației Naționale
  Ministry of Education
  Str. Gen. Berthelot 28-30
  Sector 1, 010168, Bucureşti
  Tel.: +4021 405 62 00 / +4021 405 63 00
  Website

  Akademicki Ośrodek Uznawania i Informacji

  Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED)
  Str. Spiru Haret, nr. 12
  Sector 1, 010176 Bucureşti
  Tel.: +40 21 405 63 22; +40 21 405 56 71
  Fax: +40 21 317 85 17
  E-mail: gianina.chirazi [at]medu.edu.ro
  Website

  Unijne programy wymiany

  Agentia Nationala Pentru Progame Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
  National Agency for Community Programmes in the Field of Education and Vocational Training
  133, Calea Serban Voda, 3rd Floor, 4th District
  RO-040205 Bucuresti
  Tel.: +402 1 201 07 00
  Fax: +402 1 311 35 00
  E-mail: agentie[at]anpcdefp.ro
  Website

  Wolontariat

  National Agency for Community Programmes in the Field of Education and Vocational Training
  133 Calea Serban Voda
  3rd Floor
  RO-040205 Bucharest
  Tel: +40 21 201 07 00
  Fax: +40 21 312 16 82
  E-mail: agentie[at]anpcdefp.ro
  Website

 • Zdrowie

  Zabezpieczenia społeczne

  Ministerul Sanatatii
  Ministry of health

  Intr. Cristian Popisteanu, nr. 1-3
  RO - sector 1 cod 010024, Bucuresti
  Tel.: + 40 21 3072 500
  Email: N.A - not available
  Website

  Nieprzewidziana opieka zdrowotna za granicą

  Urząd ds. zdrowia

  Ministerul Sanatatii
  Ministry of health

  Intr. Cristian Popisteanu, nr. 1-3
  RO - sector 1 cod 010024, Bucuresti
  Tel.: + 40 21 3072 500
  Email: N.A - not available
  Website

 • Rodzina

  Małżeństwo i inne formy partnerstwa

  Ministerul Administraţiei şi Internelor
  Ministry of Administration and Interior
  Piata Revolutiei nr.1 A,
  Sector 1,

  RO - 010086 Bucureşti
  Tel.: + 40 21 303 70 80
  E-mail: petitii[at]mai.gov.ro
  Website

  Rozwód i separacja
  Zasiłek alimentacyjny
  Obowiązki rodzicielskie
  Uprowadzenie dziecka

  Ministrul Justiţiei
  Ministry of Justice
  Bucureşti, Str. Apolodor, Nr.17
  sector 5, Bucureşti
  Tel.: +4021 037 204 1999
  Website

  Adopcja

  Oficiul Roman pentru Adoptii
  Romanian Office for Adoption
  Str. Petofi Sandor nr. 47, sector 1
  Bucuresti, cod 011405

  Tel.: +4 021-230.13.62 / +4 021-230.13.51
  Fax: +4 021-230.13.20
  Website română

  Family benefits

  Contacts not yet provided by national authorities

 • Konsumenci

  Europejskie Centrum Konsumenckie

  Centrul European al Consumatorilor Romania 
  European Consumer Centre Romania

  Str. Maior Aviator Ştefan Sănătescu, nr. 44, etaj 1, ap. 2
  Sector 1, Bucureşti
  RO - 011478, România

  Tel.: +40213110243 / +40213110249
  Fax: +40213157149
  Website

  Wykonywanie i współpraca transgraniczna

  Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  National Authority for Consumer Protection

  Aviatorilor Blvd 72 RO - 011865, Sector 1, Bucureşti
  Tel.: +40 21 312 1275
  E-mail: office[at]anpc.ro
  Website română

  Organy ds. rozstrzygania sporów finansowych

  No notified bodies

  Alternatywne metody rozwiązywania sporów

  National Authority for Management and Regulation in Communications of Romania - ANCOM
  Delea Nova Street 2
  RO - 030925, sector 3, Bucureşti

  Tel.: +40 372 845 400
  E-mail: international[at]ancom.org.ro
  Website

 • Praca

  Urząd ds. emerytur

  Contacts not yet provided by national authorities

  Publiczne służby zatrudnienia

  Agentia Nationala Pentru Ocuparea Fortei De Munca
  (ANOFM)
  Strada Avalansei, nr.20-22
  RO - Sector 4, Bucuresti
  Tel.: +40 21 3039839
  E-mail
  Website

  Biuro łącznikowe dla pracowników delegowanych

  The Labour Inspection
  Mrs. Daniela Mircea Mrs. Simona Neacsu

  Matei Voievod Street
  No 14, 2nd District
  021455 Bucharest

  Tel.: + 40 / 21 302 7056
          + 40 / 21 302 7054
  Fax: + 40 / 21 302 7055

  E-mail:

  daniela.mircea@inspectiamuncii.ro
  simona.neacsu@inspectiamuncii.ro

  Website pdf [206 KB]