Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
  
	Twit it
  
	Povej naprej: Google+
  
	linkedIn

Poljska

  • Potovanje

    Ministrstvo za zunanje zadeve

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych
    Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
    Al. J. Ch. Szucha 23
    PL - 00-580 Warszawa

    Tel.: + 4822 523 9000
    E-mail: DABW.Sekretariat[at]msz.gov.pl Website

    Organ za davke in carine

    Centralne Biuro ds. Konsultacji i Obsługi Systemu ISPP Izba Celna we Wrocławiu
    Customs Chamber in Wrocław, Central ISPP Consultation and Service Bureau

    ul. Hercena 11
    PL - 50-950 Wrocław

    Tel.: + 48 71 3705497 E-mail: iccbk[at]wro.mofnet.gov.pl
    Website polski

  • Vozila

    Vozniško dovoljenje

    Ministerstwo Infrastruktury
    Ministry of Infrastructure
    ul. Chałubińskiego 4/6
    PL - 00-928 Warszawa

    ul. Wspólna 2/4
    PL - 00-926 Warszawa

    Tel.: +48 22 630-10-00
    E-mail: info[at]mi.gov.pl (Biuro Informacji i Promocji)
    Website

    Zavarovanje

    Information centre

    Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
    Polish Motor Insurers' Bureau
    ul. Swietokrzyska 14
    PL-00-950 Warszawa
    Tel.: + 48 22 551 51 01
    E-mail: centrum[at]pbuk.pl Website

    Compensation body

    Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
    Insurance Guarantee Fund
    9/11 Plock Street
    PL - 01-231 Warszawa

    Tel.: + 48 22 631 12 30
    E-mail: ufg[at]ufg.pl Website

    Registracija

    Ministerstwo Infrastruktury
    Ministry of Infrastructure
    ul. Chałubińskiego 4/6
    PL - 00-928 Warszawa

    ul. Wspólna 2/4
    PL - 00-926 Warszawa

    Tel.: +48 22 630-10-00
    E-mail: info[at]mi.gov.pl (Biuro Informacji i Promocji)
    Website

  • Prebivanje v tujini

    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
    Ministry of the Interior and Administration
    Ul. Stefana Batorego 5
    PL - 02-591 Warszawa
    E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl
    Website

  • Izobraževanje in mladi

    Nacionalni organi za šolstvo

    Ministerstwo Edukacji Narodowej
    Ministry of National Education

    al. J. Ch. Szucha 25,
    PL - 00-918 Warszawa

    Tel.: +48 22 34 74 00
    E-mail: informacja[at]men.gov.pl
    Website

    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    Ministry of Science and Higher Education
    ul. Wspólna 1/3 PL - 00-529 Warszawa
    Tel.: +48 22 52 92 718
    E-mail: sekretariat.bm[at]nauka.gov.pl Website

    Priznavanje akademskih nazivov in informativni center

    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego
    Ministry of Science and Higher Education
    Department of Higher Education Organization and Supervision
    ul. Wspólna 1/3
    PL - 00-529 Warszawa
    Tel.: +48 22 628 67 76
    E-mail: enic-naric[at]nauka.gov.pl
    Website

    Programi izmenjav EU

    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
    Departament Pożytki Publicznego
    Ministry of Labour and Social Policy
    Department of Public Gain

    ul. Nowogrodzka 1/3/5
    PL – 00-513 Warszawa

    Tel.: +48 22 693 47 59
    Fax.: +48 22 693 46 60
    E-mail: pozytek[at]mpips.gov.pl
    Website

    Prostovoljsko delo

    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
    Polska Narodowa Agencja Programu “Mlodziez w dzialaniu”

    Ul. Mokotowska 43
    PL – 00 551 Warsaw
    Tel: +48 22 622 37 06
    Fax: +48 22 622 37 08
    E-mail: youth[at]youth.org.pl Website

  • Zdravje

    Pravice iz socialne varnosti

    Narodowy Fundusz Zdrowia
    National Heath Fund
    ul. Grójecka 186
    PL – 02-390 Warszawa
    Tel.: +48 22 572 60 00
    Fax.: +48 22 572 63 30
    E-mail: infolinia[at]nfz.gov.pl
    Website: http://www.nfz.gov.pl

    Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
    Office of Commissioner for Patients’ Rights Protection
    Al. Zjednoczenia 25
    PL – 01-829 Warszawa
    Tel: +48 22 532 82 50
    Fax.: +48 22 833 08 86
    E-mail: sekretariat[at]bpp.gov.pl
    Website: www.bpp.gov.pl

    Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego
    Narodowy Fundusz Zdrowia
    National Heath Fund

    ul. Grójecka 186
    PL – 02-390 Warszawa
    Tel.: +48 22 572 60 00
    Fax.: +48 22 572 63 30
    E-mail: infolinia[at]nfz.gov.pl
    Website: http://www.nfz.gov.pl

    Departament Współpracy Międzynarodowej
    Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

    ul. Koszykowa 78
    PL – 00-671 Warszawa

    Tel.: +48 22 572 62 68
    Fax.: +48 22 572 63 19
    E-mail: ca17[at]nfz.gov.pl
    Website: http://www.nfz.gov.pl

    Nenačrtovano zdravljenje v tujini

    Zdravstveni organ

    Ministerstwo Zdrowia
    Ministry of Health
    ul. Miodowa 15
    PL - 00-952 Warszawa
    Tel.: +48 22 634 94 40
    E-mail: kancelaria[at]mz.gov.pl
    Website

    National contact point for cross-border healthcare

    National Health Fund
    E-mail: Iwona.Grabowska@nfz.gov.pl

  • Družina

    Zakonska zveza in druge oblike partnerstva

    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
    Ministry of the Interior and Administration
    ul. Stefana Batorego 5
    PL - 02-591 Warszawa
    Tel.: + 48 22 601 20 20
    E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl
    Website

    Ločitev in razveza
    Preživnina
    Starševske dolžnosti
    Ugrabitev otroka

    Ministerstwo Sprawiedliwości
    Ministry of Justice
    Al. Ujazdowskie 11
    PL - 00-950 Warszawa

    Tel.: + 48 22 52 12 608
    E-mail: wi[at]ms.gov.pl
    Website

    Posvojitev

    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej
    Ministry of Labour and Social Policy Department of Family Policy ul. Nowogrodzka 1/3/5
    PL – 00-513 Warszawa
    Tel.: +48 22 529 06 60 Fax.: +48 22 529 06 61
    E-mail: sekretariat.dse[at]mpips.gov.pl Website

    Family benefits

    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
    Ministry of Labour and Social Policy
    ul. Nowogrodzka 1/3/5
    PL 00-513 Warszawa
    Website

  • Potrošniki

    Evropski potrošniški center

    Europejskie Centrum Konsumenckie European Consumer Centre Poland Plac Powstańców Warszawy 1 PL - 00 950 Warsaw Tel.: +48 22 55 60 118
    Fax: +48 22 55 60 359
    E-mail: info[at]konsument.gov.pl Website

    Čezmejne dejavnosti pregona in sodelovanja

    Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK)
    Office for Competition and Consumer Protection (OCCP)

    Pl. Powstańców Warszawy 1,
    PL- 00-950, Warszawa

    Tel.: +48 22 826 89 54
    E-mail: warszawa[at]uokik.gov.pl Website

    Organ za reševanje finančnih sporov

    Bankowy Arbitraz Konsumencki
    Banking Ombudsman

    Ul.Kruczkowskiego 8
    PL - 00-380 Warszawa

    Tel.: +48 22 48 68 18 or +48 22 48 68 190
    E-mail: kontakt[at]zbp.pl Website

    Rzecznik Ubezpieczonych
    Insurance Ombudsman

    Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Al.Jerozolimskie 44
    PL - 00-024 Warszawa

    Tel.: +48 22 33 33 73 28
    E-mail: biuro[at]rzu.gov.pl Website

    Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
    Arbitration Court at the Polish Financial Supervision Authority

    Plac Powstańców Warszawy 1
    PL - 00-950 Warszawa

    Tel.: +48 22 262 50 00
    E-mail: knf[at]knf.gov.pl Website

    Plačilo storitev v EU

    Point of single contact - Ministry of Economy
    Postal address: N.A - not available
    Tel: N.A - not available
    E-mail: N.A - not available Website

    Bank Ombudsman
    ul. Smolna 10
    PL - 00-375 Warszawa

    Tel.: +48 22 55 65 400
    E-mail: arbiter[at]zbp.pl Website

    Alternativno reševanje sporov

    Sad Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych
    Insurance Ombudsman

    Al.Jerozolimskie 44
    PL - 00-024 Warszawa

    Tel.: +48 22 33 37 326 or +48 22 33 37 327 or +48 22 33 37 328
    E-mail : rzecznik[at]rzu.gov.pl Website

    Chief Inspectorate of Trade Inspection
    ul.Niedzwiedzia 6 E
    PL - 02-737 Warszawa

    Tel.: +48 22 54 87 233 or +48 22 54 87 338
    E-mail : secretariat[at]giih.gov.pl