Navigačný riadok

Vytlačiť túto stránku

Kontakty v členských štátoch - Poľsko

 • Cestovanie

  Ministerstvo zahraničných vecí

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
  Al. J. Ch. Szucha 23
  PL - 00-580 Warszawa

  Tel.: + 4822 523 9000
  E-mail: DABW.Sekretariat[at]msz.gov.pl Website

  Daňový a colný orgán

  Centralne Biuro ds. Konsultacji i Obsługi Systemu ISPP Izba Celna we Wrocławiu
  Customs Chamber in Wrocław, Central ISPP Consultation and Service Bureau

  ul. Hercena 11
  PL - 50-950 Wrocław

  Tel.: + 48 71 3705497 E-mail: iccbk[at]wro.mofnet.gov.pl
  Website polski

 • Vozidlá

  Vodičský preukaz

  Ministerstwo Infrastruktury
  Ministry of Infrastructure
  ul. Chałubińskiego 4/6
  PL - 00-928 Warszawa

  ul. Wspólna 2/4
  PL - 00-926 Warszawa

  Tel.: +48 22 630-10-00
  E-mail: info[at]mi.gov.pl (Biuro Informacji i Promocji)
  Website

  Poistenie

  Information centre

  Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  Polish Motor Insurers' Bureau
  ul. Swietokrzyska 14
  PL-00-950 Warszawa
  Tel.: + 48 22 551 51 01
  E-mail: centrum[at]pbuk.pl Website

  Compensation body

  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  Insurance Guarantee Fund
  9/11 Plock Street
  PL - 01-231 Warszawa

  Tel.: + 48 22 631 12 30
  E-mail: ufg[at]ufg.pl Website

  Zápis

  Ministerstwo Infrastruktury
  Ministry of Infrastructure
  ul. Chałubińskiego 4/6
  PL - 00-928 Warszawa

  ul. Wspólna 2/4
  PL - 00-926 Warszawa

  Tel.: +48 22 630-10-00
  E-mail: info[at]mi.gov.pl (Biuro Informacji i Promocji)
  Website

 • Vzdelávanie a mládež

  Vnútroštátne orgány v oblasti vzdelávania

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministry of National Education

  al. J. Ch. Szucha 25,
  PL - 00-918 Warszawa

  Tel.: +48 22 34 74 00
  E-mail: informacja[at]men.gov.pl
  Website

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Ministry of Science and Higher Education
  ul. Wspólna 1/3 PL - 00-529 Warszawa
  Tel.: +48 22 52 92 718
  E-mail: sekretariat.bm[at]nauka.gov.pl Website

  Informačné stredisko pre uznávanie dokladov o vzdelaní

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego
  Ministry of Science and Higher Education
  Department of Higher Education Organization and Supervision
  ul. Wspólna 1/3
  PL - 00-529 Warszawa
  Tel.: +48 22 628 67 76
  E-mail: enic-naric[at]nauka.gov.pl
  Website

  Výmenné programy EÚ

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Pożytki Publicznego
  Ministry of Labour and Social Policy
  Department of Public Gain

  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  PL - 00-513 Warszawa

  Tel.: +48 22 693 47 59
  Fax.: +48 22 693 46 60
  E-mail: pozytek[at]mpips.gov.pl
  Website

  Dobrovoľníctvo

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Polska Narodowa Agencja Programu “Mlodziez w dzialaniu”

  Ul. Mokotowska 43
  PL - 00 551 Warsaw
  Tel: +48 22 622 37 06
  Fax: +48 22 622 37 08
  E-mail: youth[at]youth.org.pl Website

 • Zdravie

  Sociálne zabezpečenie

  Narodowy Fundusz Zdrowia
  National Heath Fund
  ul. Grójecka 186
  PL - 02-390 Warszawa
  Tel.: +48 22 572 60 00
  Fax.: +48 22 572 63 30
  E-mail: infolinia[at]nfz.gov.pl
  Website: http://www.nfz.gov.pl

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Office of Commissioner for Patients’ Rights Protection
  Al. Zjednoczenia 25
  PL - 01-829 Warszawa
  Tel: +48 22 532 82 50
  Fax.: +48 22 833 08 86
  E-mail: sekretariat[at]bpp.gov.pl
  Website: www.bpp.gov.pl

  Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego
  Narodowy Fundusz Zdrowia
  National Heath Fund

  ul. Grójecka 186
  PL - 02-390 Warszawa
  Tel.: +48 22 572 60 00
  Fax.: +48 22 572 63 30
  E-mail: infolinia[at]nfz.gov.pl
  Website: http://www.nfz.gov.pl

  Departament Współpracy Międzynarodowej
  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

  ul. Koszykowa 78
  PL - 00-671 Warszawa

  Tel.: +48 22 572 62 68
  Fax.: +48 22 572 63 19
  E-mail: ca17[at]nfz.gov.pl
  Website: http://www.nfz.gov.pl

  Nepredvídané zdravotné ošetrenie v zahraničí

  Zdravotný orgán

  Ministerstwo Zdrowia
  Ministry of Health
  ul. Miodowa 15
  PL - 00-952 Warszawa
  Tel.: +48 22 634 94 40
  E-mail: kancelaria[at]mz.gov.pl
  Website

  Národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť

  National Health Fund
  E-mail: Iwona.Grabowska@nfz.gov.pl

 • Rodina

  Manželstvo a iné formy partnerského spolužitia

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Ministry of the Interior and Administration
  ul. Stefana Batorego 5
  PL - 02-591 Warszawa
  Tel.: + 48 22 601 20 20
  E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl
  Website

  Rozvod a odluka
  Výživné
  Rodičovské povinnosti
  Únos dieťaťa

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Ministry of Justice
  Al. Ujazdowskie 11
  PL - 00-950 Warszawa

  Tel.: + 48 22 52 12 608
  E-mail: wi[at]ms.gov.pl
  Website

  Adopcia

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej
  Ministry of Labour and Social Policy Department of Family Policy ul. Nowogrodzka 1/3/5
  PL - 00-513 Warszawa
  Tel.: +48 22 529 06 60 Fax.: +48 22 529 06 61
  E-mail: sekretariat.dse[at]mpips.gov.pl Website

  Family benefits

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Ministry of Labour and Social Policy
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  PL 00-513 Warszawa
  Website

 • Spotrebitelia

  Európske spotrebiteľské centrum

  Europejskie Centrum Konsumenckie European Consumer Centre Poland Plac Powstańców Warszawy 1 PL - 00 950 Warsaw Tel.: +48 22 55 60 118
  Fax: +48 22 55 60 359
  E-mail: info[at]konsument.gov.pl Website

  Cezhraničná spolupráca a presadzovanie práva

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK)
  Office for Competition and Consumer Protection (OCCP)

  Pl. Powstańców Warszawy 1,
  PL- 00-950, Warszawa

  Tel.: +48 22 826 89 54
  E-mail: warszawa[at]uokik.gov.pl Website

  Orgány pre riešenie finančných sporov

  Bankowy Arbitraz Konsumencki
  Banking Ombudsman

  Ul.Kruczkowskiego 8
  PL - 00-380 Warszawa

  Tel.: +48 22 48 68 18 or +48 22 48 68 190
  E-mail: kontakt[at]zbp.pl Website

  Informácie o nákupe služieb v rámci EÚ

  Point of single contact - Ministry of Economy
  Postal address: N.A - not available
  Tel: N.A - not available
  E-mail: N.A - not available Website

  Alternatívne riešenie sporov

  Sad Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych
  Insurance Ombudsman

  Al.Jerozolimskie 44
  PL - 00-024 Warszawa

  Tel.: +48 22 33 37 326 or +48 22 33 37 327 or +48 22 33 37 328
  E-mail : rzecznik[at]rzu.gov.pl Website

 • Práca a odchod do dôchodku

  Orgány dôchodkového zabezpečenia

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  PL 01-748 Warszawa
  Tel. +48 22 667 10 00
  Fax. +48 22 667 14 18, +48 22 667 14 19
  E-mail: rzecznik[at]zus.pl
  Website

  Verejné služby zamestnanosti

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Rynku Pracy
  Ministry of Labour and Social Policy
  Departament of Labour Market
  ul. Tamka 1
  PL - 00-349 Warszawa
  Tel. +48 22 461 61 18
  Fax. +48 22 461 60 07
  Website

  Serwis informacyjny urzędów pracy
  Labour Offices Information Service
  Contact information of Regional Labour Offices
  Contact information of District Labour Offices
  Website

  Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
  National Employment Agencies Register
  Website

  Styčný úrad pre vyslaných pracovníkov

  National Labour Inspectorate

  38/42 Krucza St.
  00-926 Warsaw 63

  E-mail
  Website

 • Pobyt v zahraničí - požiadavky

  Pobyt v zahraničí - požiadavky

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Ministry of the Interior and Administration

  Ul. Stefana Batorego 5
  PL - 02-591 Warszawa

  E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl
  Website