Navigation path

National contacts - Poland

  • Travel

    Foreign ministry

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych
    Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
    Departament Konsularny
    Department of Consular Affairs
    Al. J. Ch. Szucha 23
    PL - 00-580 Warszawa

    Tel.: +48 22 523 9444
    Fax: +48 22 523 8872
    E-mail: DK.Sekretariat@msz.gov.pl

    Website
     

    Taxation and customs body

    Centrum Informacji Służby Celnej
    Customs Service Information Centre

    Izba Celna w Katowicach
    Wydział Centrum Informacji Służby Celnej
    ul. Bielska 47a

    PL -43-400 Cieszyn (mailing address)

    infolinia: 801 470 477
    Tel: +48 33 857 6251 (dla osób dzwoniących z zagranicy lub z telefonów komórkowych)
    Fax: +48 33 857 6383

    E-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

    Website

  • Work & Retirement

    Pension authorities

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    ul. Szamocka 3, 5
    PL 01-748 Warszawa
    Tel. +48 22 667 10 00
    Fax. +48 22 667 14 18, +48 22 667 14 19
    E-mail: cot@zus.pl
    Website

    Liaison office for posted workers

    Państwowa Inspekcja Pracy
    Główny Inspektorat Pracy
    National Labour Inspectorate
    ul. Barska 28/30
    PL - 02-315 Warszawa

    Tel: +48 22 391 82 15
    Fax: +48 22 391 82 14
    E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl

    Website

    Public employment service

    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
    Ministry of Labour and Social Policy
    Departament Rynku Pracy
    Departament of Labour Market
    ul. ul. Nowogrodzka 1/3/5
    00‐513 Warszawa

    Tel: +48 22 529 0740
    Fax: +48 22 529 0741
    Website


    Serwis informacyjny urzędów pracy
    Labour Offices Information Service
    Website


    Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
    National Employment Agencies Register
    Website

  • Vehicles

    Insurance

    Information centre

    Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
    Polish Motor Insurers' Bureau

    ul. Swietokrzyska 14
    PL - 00-950 Warszawa

    Tel.: +48 22 551 51 01
    Fax:+48 (22) 551 51 99
    E-mail: pbuk@pbuk.pl

    Website


    Compensation body

    Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
    Insurance Guarantee Fund

    ul. Płocka 9/11
    01-231 Warszawa

    Tel.: +48 22 53 96 100
    E-mail: ufg[at]ufg.pl

    Website

    Registration

    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
    Ministry of Infrastructure and Development

    Departament Transportu Drogowego
    Department of Road Transport
    ul. Wspólna 2/4
    PL - 00-926 Warsaw

    Tel: +48 22 630 12 40
    Fax: +48 22 630 12 02
    E-mail: sekretariatDTD@mir.gov.pl

    Website

    Driving licence

    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
    Ministry of Infrastructure and Development

    Departament Transportu Drogowego
    Department of Road Transport
    ul. Wspólna 2/4
    PL - 00-926 Warsaw
    Tel: +48 22 630 12 40
    Fax: +48 22 630 12 02
    E-mail: sekretariatDTD@mir.gov.pl

    Website

  • Residence formalities

    Residence formalities

    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
    Ministry of the Interior

    Departament Spraw Obywatelskich
    Department of Civil Affairs
    ul. Pawińskiego 17/21
    PL - 02-106 Warszawa

    Tel: +48 22 602-84-50
    Fax: +48 22 602-80-35
    E-mail: sekretariat.dso@msw.gov.pl

    Website

  • Education & Youth

    Academic Recognition and Information Centre

    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    Ministry of Science and Higher Education
    Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
    Department of Higher Education and Supervision
    ul. Wspólna 1/3
    PL - 00-529 Warszawa
    Tel: +48 22 52 92 384
    E-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl

    Website

    Volunteering

    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
    Polska Narodowa Agencja Programu “Mlodziez w dzialaniu”

    Ul. Mokotowska 43
    PL - 00 551 Warsaw

    Tel: +48 22 463 10 00
    Fax: +48 22 622 37 08
    E-mail: yia@erasmusplus.org.pl

    Website

    National education bodies

    Ministerstwo Edukacji Narodowej
    Ministry of National Educational

    J. Ch. Szucha 25PL - 00-918 Warszawa

    Tel: +48 22 34 74 00
    E-mail: informacja[at]men.gov.pl
    Website


    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    Ministry of Science and Higher Education

    ul. Wspólna 1/3
    PL - 00-529 Warszawa

    Tel: +48 22 52 92 718
    E-mail: sekretariat.bm[at]nauka.gov.pl
    Website

    EU exchange programmes

    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
    Ministry of Labour and Social Policy

    Departament Pożytki Publicznego
    Department of Public Gainul.
    Nowogrodzka 1/3/5
    PL - 00-513 Warszawa

    Tel: +48 22 693 47 59
    Fax: +48 22 693 46 60
    E-mail: pozytek[at]mpips.gov.pl

    Website

  • Health

    Unforeseen medical treatment abroad

    Narodowy Fundusz Zdrowia
    Polish National Health Fund
    Departament Współpracy Międzynarodowej
    Department of International Cooperation
    ul. Grójecka 186
    PL - 02-390 Warszawa

    Tel: +48 22 572 62 68
    Fax +48 22 572 63 19
    E-mail: ca17@nfz.gov.pl

    Website

    Health authority

    Ministerstwo Zdrowia
    Ministry of Health

    ul. Miodowa 15
    PL - 00-952 Warszawa

    Tel.: +48 22 634 96 00
    E-mail: kancelaria[at]mz.gov.pl
    Website

    National contact point for cross-border healthcare

    Narodowy Fundusz Zdrowia
    Polish National Health Fund
    Departament Współpracy Międzynarodowej
    Department of International Cooperation
    ul. Grójecka 186
    PL - 02-390 Warszawa

    Tel: +48 22 572 62 68
    Fax: +48 22 572 63 19
    E-mail: ca17@nfz.gov.pl

    Website

    Social security

    Narodowy Fundusz Zdrowia
    National Heath Fund

    ul. Grójecka 186
    PL - 02-390 Warszawa

    Tel: +48 22 572 60 00
    Fax.: +48 22 572 63 30
    E-mail: infolinia[at]nfz.gov.pl
    Website


    Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
    Office of Commissioner for Patients’ Rights Protection

    ul. Młynarska 46
    01-171 Warszawa

    Tel: +48 22 532 82 50
    Fax: +48 22 532 82 30
    E-mail: sekretariat[at]bpp.gov.pl
    Website


    Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego
    Narodowy Fundusz Zdrowia
    National Heath Fund

    ul. Grójecka 186
    PL - 02-390 Warszawa

    Tel.: +48 22 572 60 00
    Fax: +48 22 572 63 30
    E-mail: infolinia[at]nfz.gov.pl
    Website


    Narodowy Fundusz Zdrowia
    Polish National Health Fund

    Departament Współpracy Międzynarodowej
    Department of International Cooperation
    ul. Grójecka 186
    PL - 02-390 Warszawa

    Tel: +48 22 572 62 68
    Fax +48 22 572 63 19
    E-mail: ca17@nfz.gov.pl
    Website

  • Family

    Family benefits

    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej
    Ministry of Labour and Social Policy Department of Family Policy
    ul. Nowogrodzka 1/3/5
    PL - 00-513 Warszawa

    Tel.: +48 22 529 06 60
    Fax.: +48 22 529 06 61
    E-mail: sekretariat.dsr@mpips.gov.pl

    Website

    Divorce and separation
    Maintenance
    Parental responsibilities
    Child Abduction

    Ministerstwo Sprawiedliwości
    Ministry of Justice

    Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji
    Department of Decision Implementation and Probation
    Al. Ujazdowskie 11
    PL - 00-950 Warszawa

    Tel: +48 22 23-90-825
    Fax: +48 22 23-90-777
    E-mail: dwoip@ms.gov.pl

    Website

    Adoption

    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej
    Ministry of Labour and Social Policy Department of Family Policy
    ul. Nowogrodzka 1/3/5
    PL - 00-513 Warszawa

    Tel.: +48 22 529 06 60
    Fax.: +48 22 529 06 61
    E-mail: sekretariat.dsr@mpips.gov.pl

    Website

    Marriage and other forms of partnership

    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
    Ministry of the Interior

    Departament Spraw Obywatelskich
    Department of Civil Affairs
    ul. Pawińskiego 17/21
    PL - 02-106 Warszawa

    Tel: +48 22 602-84-50
    Fax: + 48 22 60-28-035

    E-mail: sekretariat.dso@msw.gov.pl

    Website

  • Consumers

    Financial dispute resolution bodies

    Bankowy Arbitraz Konsumencki
    Banking Ombudsman

    Ul.Kruczkowskiego 8
    PL - 00-380 Warszawa

    Tel: +48 22 448 68 400
    E-mail: arbiter[at]zbp.pl
    Website

    Cross border enforcement and cooperation

    Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK)
    Office for Competition and Consumer Protection (OCCP)

    Pl. Powstańców Warszawy 1
    PL- 00-950, Warszawa

    Tel.: +48 22 55 60 800
    E-mail: uokik[at]uokik.gov.pl Website

    Alternative Dispute Resolution

    Insurance Ombudsman
    Al.Jerozolimskie 44
    PL - 00-024 Warszawa

    Tel.: +48 22 33 37 326
        or +48 22 33 37 327
        or +48 22 33 37 328
    E-mail : rzecznik[at]rzu.gov.pl Website

    More information and links to relevant institutions could be found on following site of:

    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
    Office of Competition and Consumer Protection

    Website

    or

    Centrum Informacji Konsumenckiej
    Consumer Information Center

    Website

    Information on buying services in the EU

    Pojedyńczy Punkt Kontaktowy
    Point of single contact - Ministry of Economy
    Postal address: N.A - not available
    Tel: 801 055 088 (hotline)
          +48 22 100 20 79 (calls from abroad or mobile phones)
    E-mail: N.A - not available

    Website


    Portal Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT”
    E-commerce Contact Point for Service Providers and Recipients "e-POINT "

    (by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
    by Polish Agency for Enterprise Development)
    ul. Pańska 81/83
    PL - 00-834 Warszawa

    Tel: +48 22 432 89 91
           +48 22 432 89 92
           +48 22 432 89 93
    or 0 801 33 22 02 (for landline)

    E-mail: e-punkt@parp.gov.pl

    Website

    European Consumer Centre

    Europejskie Centrum Konsumenckie
    European Consumer Centre Poland

    Plac Powstańców Warszawy 1
    PL - 00 950 Warsaw
    Tel.: +48 22 55 60 118
    Fax: +48 22 55 60 359
    E-mail: info[at]konsument.gov.pl Website