Cesta

Kontaktní místa v členských státech - Nizozemsko

 • Cestování

  Daňový a celní úřad

  Ministerie van Financiën
  Ministry of Finance
  Korte Voorhout 7
  PO Box 20201
  NL - 2500 EE Den Haag
  Tel.: + 31 70 3428000
  Email
  Website

  Vnitrostátní donucovací orgány

  Inspectie Leefomgeving en Transport
  Human Environment and Transport

  Inspectorate
  P.O. Box 575

  NL - 2130 AN HOOFDDORP

  Tel: +31 884 890 000
  Fax: +31 704 563 013
  Internet Nederlands

  Ministerstvo zahraničí

  Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Ministry of Foreign Affairs

  Bezuidenhoutseweg 67
  PO Box 20061
  NL - 2594 AC Den Haag

  Tel.: +31 703484848
  E-mail
  Website

 • Práce a důchod

  úřady důchodového zabezpečení

  Sociale verzekeringsbank (SVB)
  Social Insurance Bank
  Visitors' address: Van Heuven Goedhartlaan 1
  Postal address: Postbus 1100, NL - 1180 BH Amstelveen
  Tel.: + 31 20 656 5656
  E-mail
  Website

  veřejné služby zaměstnanosti

  UWV WERKbedrijf - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
  Postbus 69254
  NL - 1060 CH Amsterdam
  Tel.: +31 888 98 20 01 ; 0900 92 94
  E-mail
  Website

  Related website:
  Vacatures zoeken

  kontaktní místo pro vyslané pracovníky

  Labour Inspectorate
  Mr Wim van der Maas
  Ms Tineke Postma
  Anna van Hannoverstraat 4
  P.O Box 90801
  NL - 2509 LV Den Haag

  Tel.: +31 / 70 3336802
          +31 / 70 3334767
  Fax: +31 / 70 3334082
  E-mail: wvdmaas@minszw.nl
  jpostma@minszw.nl
  Website


  Section Information to the public Ministry of Social Affairs and Employment
  P.O. Box 90801
  NL - 2509 LV Den Haag

  Tel.: +31 800 9051
  Fax: +31 70 3334033
  E-mail
  Website
   

 • Vozidla

  Řidičské průkazy

  CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
  Central Office for Driving Licences
  Sir Winston Churchilllaan 297
  NL-2288 DC Rijswijk

  Tel: +31 70 3720500
  E-mail
  Website

  Pojištění

  Information centre

  Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars
  Dutch Office of Vehicle Insurers
  Postbus 3003
  NL-2280 MG Rijswijk

  Tel.: + 31 70 340 82 80
  E-mail: infocentre[at]nlbureau.nl
  Website

  Compensation body

  Waarborgfonds Motorverkeer
  Motor Traffic Guarantee Fund
  Postbus 3003
  NL-2280 MG Rijswijk

  Tel.: + 31 70 340 82 80
  E-mail: SVO[at]wbf.nl
  Website

  Registrace

  RDW (Dienst Wegverkeer)
  RDW Transport service
  Head Office Zoetermeer
  Europaweg, 205
  PO Box 777 NL - 2700 AT Zoetemeer

  Veendam Office
  Skager Rak 10
  PO Box 30 000
  NL 9640 RA

  Tel.: +31 598 39 33 30
  E-mail: info[at]rdw.nl
  Website

 • Pobyt v jiné zemi: formality

  Pobyt v jiné zemi: formality

  Ministerie van BZK
  t.a.v. Centraal Informatiepunt Burgercontacten
  Postbus 20011

  NL - 2500 EA Den Haag
  Tel: + 31 774 656 767
  E-mail
  Website

 • Vzdělávání a mládež

  Vnitrostátní orgán z oblasti vzdělávání

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  Ministry of Education, Culture and Science
  PO Box 16375
  NL - 2500 BJ Den Haag
  Tel.: +31 70 4123456
  E-mail
  Website

  Informační středisko a středisko uznávání dosaženého vzdělání

  Afdeling Onderwijsvergelijking
  International Recognition Department
  Dutch ENIC/NARIC
  Kortenaerkade 11, Postbus 29 777
  NL - 2502 LT Den Haag
  Tel.: +31 70 426 0260
  Fax: +31 70 426 0395
  E-mail
  Website

  Dobrovolnická činnost

  Nederlands Jeugd Instituut (NJi)
  Catharijnesingel 47
  Postbus 19221
  NL - 3501 DE Utrecht
  Tel: +31 30 230 63 44
  Fax: +31 30 230 63 12
  E-mail
  Website

  Výměnné programy EU

  National Agency For Lifelong learning
  Kortenaerkade 11
  NL-2518 AX 's-Gravenhage
  Tel.: +31 704 260 251
  E-mail
  Website

   

  NUFFIC
  Netherlands organization for international cooperation in higher education
  Postbus 29777
  NL-2502 LT Den Haag
  Tel.: +31 (0)70 426 02 60
  Fax: +31 (0)70 426 03 99
  E-mail
  Website

 • Zdraví

  Sociální zabezpečení

  Zorginstituut Nederland
  National Health Care Institute
  Postbus 320
  NL - 1110 AH Diemen

  Tel.: +31 20 797 8555
  Email
  Website

  Zdravotní úřad

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Ministry of Health, Welfare and Sport

  PO Box 20350
  NL - 2500 EJ The Hague

  Tel.: +31 70 340 79 11
  Email
  Website

  Vnitrostátní kontaktní místo pro přeshraniční zdravotní péči

  Zorginstituut Nederland
  National Health Care Institute

  Tel. +31 20 797 8555
  Website

  Nenadálé lékařské ošetření v zahraničí

  Zorginstituut Nederland
  National Health Care Institute

  Postbus 320
  NL - 1110 AH Diemen

  Tel.: +31 20 797 8555
  Email
  Website

 • Rodina

  Manželství a ostatní formy partnerství

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Ministry of the Interior and Kingdom Relations

  Turfmarkt 147
  NL - 2511 DP DEN HAAG

  Tel.: +31 70 426 64 26
  E-mail
  Website

  Rozvod a rozluka
  Údržba
  Rodičovská zodpovědnost
  Únos dítěte

  Ministerie van Justitie
  Ministry of Justice
  Turfmarkt 147
  NL - 2511 DP DEN HAAG

  Tel.: + 31 70 370 79 11
  E-mail
  Website 

  Family benefits

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Ministry of Social Affairs and Employment
  Visitors' address:Anna van Hannoverstraat 4
  Postal address: Postbus 90801, NL - 2509 LV Den Haag
  Tel. +31 70 333 44 44 or (Free number accessible only in the Netherlands) 0800-9051
  E-mail: info[at]minszw.nl
  Website

 • Spotřebitelé

  Evropské spotřebitelské centrum

  Europees Consumenten Centrum
  European Consumer Centre
  Catharijnesingel 55, 5th floor
  3511 GD Utrecht
  P.O. Box 487
  NL - 3500 AL Utrecht
  Tel.: +31 30 232 64 40
  E-mail: info[at]eccnl.eu
  Website

  Orgány pro řešení finančních sporů

  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
  Bordewijklaan 38
  NL - 2591 XR Den Haag

  Tel.: +31 70 333 8 999
  E-mail
  Website

  Alternativní řešení sporů

  Klachtencommissie DSI 
  Dutch Securities Institute

  t.a.v. het secretariaat Postbus 3861
  NL - 1001 AR Amsterdam

  Tel.: +31 20 620 12 74
  E-mail: info[at]dsi.nl
  Website

  Přeshraniční prosazování práva a spolupráce

  Autoriteit Consument en Markt
  Authority for Consumers and Markets

  PO Box 16326
  NL - 2500 BH Den Haag

  Visitors address: Muzenstraat 41
  NL - 2511 WB Den Haag
  Tel.: +31 70 7222 000
  E-mail
  Website