Sökväg

Skriv ut sidan

Nationella kontaktpunkter - Malta

 • Resa

  Utrikesministeriet

  Ministeru għall-Affarijiet Barranin
  Ministry of Foreign Affairs

  Palazzo Parisio
  Merchants Street
  MT - Valletta, VLT 1171

  Tel.: + 356 2124 2191
  E-mail: info.mfa[at]gov.mt
  Website

  Skatter och tullar

  Division of Customs
  Custom House
  Lascaris Wharf
  MT - Valletta VLT 1920

  Tel: +356 2568 5000
  E-mail: malta.customs[at]gov.mt
  Website

  Inland Revenue Department
  MT - Floriana FRN1070
  Tel: +356 2296 2296
  E-mail: taxpayerservice.ird@gov.mt
  Website

  Value Added Tax Department
  Malta Office - VAT Department

  Centre Point Building 16
  Ta’Paris Road
  MT - Birkirkara BKR 4633 Tel: +356 2149 9330
  Email: vat@gov.mt
  Website

  GozoOffice
  VAT Office
  - Triq Enrico Mizzi
  Victoria VCT10
  Tel: +356 2156 0481

  Nationella tillsynsmyndigheter

  Malta Competition and Consumer Affairs Authority
  Mizzi House
  National Road
  MT - Blata l-Bajda HMR9010
  Tel. : +356 2395 2000
  Email: info@mccaa.org.mt
  Website

 • Min bil

  Körkort

  Transport Malta
  Licensing and Testing Directorate
  Sa Maison Road
  Floriana FRN1612
  Malta

  Tel.: +356 8007 2309
  E-mail: https://secure2.gov.mt/licenzji-tas-sewqan/Common/ContactUs.aspx
  Website

  Försäkring

  Information centre

  N/A

  Compensation body

  N/A

  Registrering

  Transport Malta
  Land Transport Directorate
  Sa Maison Road
  Floriana FRN1612
  Malta

  Tel.: +356 2556 0000
  E-mail: info.tm[at] transport.gov.mt
  Website

 • Bo utomlands - formaliteter

  Bo utomlands - formaliteter

  Ministry for Home Affairs and National Security
  201, Strait Street
  Valletta VLT2000
  Tel: +356 2568 9000
  E-mail: customercare.mhas@gov.mt
  Website

  For residential permits and visas:
  Citizenship and Expatriates Affairs Department
  Ministry for Home Affairs and National Security

  201, Strait Street
  Valletta VLT2000
  Tel: +356 2568 9000
  E-mail: customercare.mhas@gov.mt
  Website

 • Utbildning

  Nationellt utbildningsorgan

  National Commission for Further Higher Education (NCHE)
  16/18 Tower Promenade
  Santa Lucija SLC1019
  Website

  Ministeru għall-Edukazzjoni, u l-Impjieg
  Ministry for Education and Employment
  Great Siege Road
  Floriana - FRN 1810

  Tel: + 356 2598 1000
  Free Tel: 1571
  Website

  Centrum för information och erkännande av akademiska betyg

  Centru Malti ghal Rikonoxximent ta' Kwalifiki u ta' Informazzjoni Malta
  Malta Qualification Recognition Information Centre (Malta QRIC)

  16/18 Tower Promenade
  Santa Lucija SLC1019

  Tel: 2754 0051
  Website

  EU:s utbytesprogram

  Agenzija Programmi ta' l-Unioni Ewropea
  European Union Programmes Agency - EUPA

  Continental Business Centre
  Old Railway Track
  Santa Venera SVR9018

  Tel.: +356 2558 6130
  Fax: +356 2558 6139
  E-mail: eupa[at]gov.mt
  Website

  Frivilligarbete

 • Hälsa

  Socialförsäkring

  Social Security Department
  38, Ordinance Street
  MT - Valletta VLT1021
  Tel: +356 2590 3433
  E-mail: https://secure3.gov.mt/socialpolicy/SocProt/social_benefits/contact.aspx
  Website

  Oförutsedd sjukvård utomlands

  Ministry for Health and Energy
  Palazzo Castellania
  15, Merchants Street
  MT - Valletta
  Tel.: +356 21 22 40 71
  E-mail: https://ehealth.gov.mt/healthportal/contact_form.aspx 
  Website

  Hälsomyndigheter

  Ministry for Health and Energy
  Palazzo Castellania,
  15, Merchants Street
  MT - Valletta
  Tel.: +356 21 22 40 71
  E-mail: https://ehealth.gov.mt/healthportal/contact_form.aspx
  Website

  Nationell kontaktpunkt för vård utomlands

  Ministry for Health and Energy
  Palazzo Castellania,
  15, Merchants Street
  MT - Valletta
  Tel.: +356 2122 4071
  E-mail: crossborderhealth@gov.mt
  Website

 • Min familj

  Äktenskap och andra former av partnerskap
  Skilsmässa och separation
  Underhåll
  Föräldraansvar
  Bortförande av barn

  Foundation for Social Welfare Services
  212 Cannon Road
  Santa Venera SVR 9034
  Tel.: + 356 2258 8939
  E-mail: secretariat.fsws-headoffice[at]gov.mt
  Website

  Adoption

  Foundation for Social Welfare Services
  212 Cannon Road
  Santa Venera SVR 9034
  Tel.: + 356 2258 8939
  E-mail: secretariat.fsws-headoffice[at]gov.mt
  Website

  Family benefits

  Social Security Division
  38 Ordinance Street
  MT - Valletta VLT 1021
    Tel.: + 356 2590 3000
  E-mail: https://secure3.gov.mt/socialpolicy/SocProt/social_benefits/contact.aspx
  Website

 • Konsument- skydd

  Europeiska konsumentcentrum

  European Consumer Centre Malta
  South Street 47 A
  MT - 1101 Valletta

  Tel.: +356 21 22 19 01
  E-mail:  ecc.malta[at]gov.mt
  Website

  Tillsyn och samarbete över gränserna

  Malta Competition and Consumer Affairs Authority
  Mizzi House
  National Road Blata l-Bajda
  Tel.: + 356 2395 2000
  E-mail: info@mccaa.org.mt
  Website

  Prövning av finansiella tvister

  Malta Competition and Consumer Affairs Authority
  Office for Consumer Affairs
  Mizzi House

  National Road
  MT - Blata l-Bajda HMR9010
  Tel.: +356 2395 2000

  Website

  Alternativ tvistlösning

  Malta Arbitration Centre
  Palazzo Laparelli 33 South Street
  MT - 1100 Valletta

  Tel.: +356 2122 2557 or 2124 4497
  E-mail: malta.arbitration[at]mac.com.mt
  Website

 • Arbete och pension

  Pensionsmyndigheter

  Ministry for Education, Employment & the Family (Pensions)
  Palazzo Ferreria
  310 Republic Street
  MT - Valletta CMR 02
  Tel.: + 356 2590 3100
  E-mail: pensions[at]gov.mt
  Website

  Arbetsförmedling

  Korporazzjoni ghax- Xoghol u t- Tahrig
  Employment & Training Corporation
  Hal Far
  MT - BBG 3000
  Tel.: +356 2165 4940
  E-mail: etc [at]gov.mt
  Website

  Kontaktkontor för utstationerade arbetstagare

  Department of Industrial and Employment Relations
  Mr. Anthony Azzopardi

  121, Melita Street
  Valletta

  Tel.: +356 / 21238907
  Fax: +356 / 21243177

  E-mail
  Website