Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Kontakty v členských štátoch - Malta

  • Cestovanie

    Ministerstvo zahraničných vecí

    Ministeru għall-Affarijiet Barranin
    Ministry of Foreign Affairs

    Palazzo Parisio
    Merchants Street
    MT - Valletta, VLT 1171

    Tel.: + 356 2124 2191
    E-mail: info.mfa[at]gov.mt
    Website

    Vnútroštátne orgány presadzovania práva

    Malta Competition and Consumer Affairs Authority
    Mizzi House
    National Road
    MT - Blata l-Bajda HMR9010
    Tel. : +356 2395 2000
    Email: info@mccaa.org.mt
    Website

    Daňový a colný orgán

    Department of Customs
    Custom House
    Lascaris Wharf
    MT - Valletta VLT 1920

    Tel: +356 2568 5250
    E-mail: malta.customs[at]gov.mt
    Website

    Inland Revenue Department
    Block 4, Vincenzo Dimech Street, Floriana
    Tel: +356 2296 2296
    E-mail: taxpayerservice.ird@gov.mt
    Website

    Value Added Tax Department
    Malta Office - VAT Department

    Centre Point Building 16
    Ta'Paris Road
    MT - Birkirkara BKR 4633
    Tel: +356 2149 9330
    Email: vat@gov.mt
    Website

    GozoOffice
    VAT Office
    - Triq Enrico Mizzi
    Victoria VCT10
    Tel: +356 2156 0481

  • Práca a odchod do dôchodku

    Verejné služby zamestnanosti

    Korporazzjoni ghax- Xoghol u t- Tahrig
    Employment & Training Corporation
    Hal Far
    MT - BBG 3000
    Tel.: +356 2165 4940
    E-mail: etc [at]gov.mt
    Website

    Orgány dôchodkového zabezpečenia

    Department for Social Security 
    310, Palazzo Ferreria
    Republic Street
    Valletta. Malta

    Tel.: + 356 2590 3000
    E-mail: pensions.mfss[at]gov.mt
    Website

    Styčný úrad pre vyslaných pracovníkov

    Department of Industrial and Employment Relations
    Mr. George Camilleri
    121, Melita Street
    Valletta

    Tel.: +356 / 239 751 99
    Fax: +356 / 212 431 77
    E-mail: george.b.camilleri@gov.mt

    Website

  • Vozidlá

    Poistenie

    Information centre

    N/A

    Compensation body

    N/A

    Zápis

    Transport Malta
    Land Transport Directorate
    Sa Maison Road
    Floriana FRN1612
    Malta

    Tel.: +356 2556 0000
    E-mail: info.tm[at] transport.gov.mt
    Website

    Vodičský preukaz

    Transport Malta
    Licensing and Testing Directorate
    Sa Maison Road
    Floriana FRN1612
    Malta

    Tel.: +356 8007 2309
    E-mail
    Website

    Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

    Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Dizabilita (KNPD)
    National Commission Persons with Disability
    Istituto Vincenzo Bugeia
    Triq Braille
    Santa Venera
    MT - SVR 1619

    Tel.: +356-21487789
    E-mail: helpdesk@knpd.org
    Website

  • Pobyt v zahraničí – požiadavky

    Pobyt v zahraničí – požiadavky

    Ministry for Home Affairs and National Security
    201, Strait Street
    Valletta VLT2000
    Tel: +356 2568 9000
    E-mail: customercare.mhas@gov.mt
    Website

    For residential permits and visas:
    Citizenship and Expatriates Affairs Department
    Ministry for Home Affairs and National Security

    201, Strait Street
    Valletta VLT2000
    Tel: +356 2568 9000
    E-mail: customercare.mhas@gov.mt
    Website

  • Vzdelávanie a mládež

    Výmenné programy EÚ

    Agenzija Programmi ta' l-Unioni Ewropea
    European Union Programmes Agency - EUPA

    Continental Business Centre
    Old Railway Track
    Santa Venera SVR9018

    Tel.: +356 2558 6130
    Fax: +356 2558 6139
    E-mail: eupa[at]gov.mt
    Website

    Informačné stredisko pre uznávanie dokladov o vzdelaní

    Centru Malti ghal Rikonoxximent ta' Kwalifiki u ta' Informazzjoni Malta
    Malta Qualification Recognition Information Centre (Malta QRIC)

    National Commission for Further and Higher Education
    Alamein Road
    Pembroke, PBK 1773
    Malta

    Tel: +356 2381 0000
    Website
    Email: qric.malta@gov.mt

    Vnútroštátny orgán v oblasti vzdelávania

    National Commission for Further Higher Education (NCFHE)
    Alamein Road
    Pembroke, PBK 1773
    Malta

    Website
    Email: ncfhe@gov.mt

    Ministeru għall-Edukazzjoni, u l-Impjieg
    Ministry for Education and Employment
    Great Siege Road
    Floriana - FRN 1810

    Tel: + 356 2598 1000
    Free Tel: 1571
    Website

  • Zdravie

    Národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť

    Ministry for Energy and Health
    Palazzo Castellania
    15, Merchants Street
    Valletta
    MT - VLT 1171

    Tel.: +356 22 99 23 81
    E-mail: crossborderhealth@gov.mt
    Website

    Zdravotný orgán

    Ministry for Energy and Health
    Office of the Chief Medical Officer
    15, Palazzo Castellania
    Merchants Street

    Valletta
    MT - VLT 1171

    Tel.: +356 21 22 40 71
    E-mail: cmo.mhec@gov.mt
    Website

    Sociálne zabezpečenie

    Department for Social Security
    38, Ordnance Street
    Valletta
    MT - VLT 2000

    Tel: +356 2590 3000
    E-mail: social.security@gov.mt
    Website

  • Rodina

    Manželstvo a iné formy partnerského spolužitia
    Rozvod a odluka
    Výživné
    Rodičovské povinnosti
    Únos dieťaťa

    Foundation for Social Welfare Services
    212 Cannon Road
    Santa Venera SVR 9034
    Tel.: + 356 2258 8939
    E-mail: secretariat.fsws-headoffice[at]gov.mt
    Website

    Adopcia

    Foundation for Social Welfare Services
    212 Cannon Road
    Santa Venera SVR 9034
    Tel.: + 356 2258 8939
    E-mail: secretariat.fsws-headoffice[at]gov.mt
    Website

    Family benefits

    Social Security Division
    38 Ordinance Street
    MT - Valletta VLT 1021
      Tel.: + 356 2590 3000
    E-mail: https://secure3.gov.mt/socialpolicy/SocProt/social_benefits/contact.aspx
    Website

  • Spotrebitelia

    Európske spotrebiteľské centrum

    European Consumer Centre Malta
    South Street 47 A
    MT - 1101 Valletta

    Tel.: +356 21 22 19 01
    E-mail:  ecc.malta[at]gov.mt
    Website

    Cezhraničná spolupráca a presadzovanie práva

    Malta Competition and Consumer Affairs Authority
    Mizzi House
    National Road Blata l-Bajda
    Tel.: + 356 2395 2000
    E-mail: info@mccaa.org.mt
    Website

    Alternatívne riešenie sporov

    Malta Arbitration Centre
    Palazzo Laparelli 33 South Street
    MT - 1100 Valletta

    Tel.: +356 2122 2557 or 2124 4497
    E-mail: malta.arbitration[at]mac.com.mt
    Website

    Orgány pre riešenie finančných sporov

    Malta Competition and Consumer Affairs Authority
    Office for Consumer Affairs
    Mizzi House

    National Road
    MT - Blata l-Bajda HMR9010
    Tel.: +356 2395 2000
    Website