Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn

Malta

 • Podróże

  Ministerstwo spraw zagranicznych

  Ministeru tal-Affarijiet Barranin
  Ministry of Foreign Affairs

  Palazzo Parisio
  Merchants Street
  MT - Valletta, VLT 1171

  Tel.: + 356 2124 2191
  E-mail: info.mfa[at]gov.mt
  Website

  Urząd podatkowy i celny

  Division of Customs
  Custom House
  Lascaris Wharf
  MT - Valletta VLT 1920

  E-mail: malta.customs[at]gov.mt
  Website

  Inland Revenue Department
  MT - Floriana FRN1070
  Tel: +356 2296 2296
  E-mail: taxpayerservice.ird@gov.mt
  Website

  Value Added Tax Department
  Malta Office - VAT Department

  Centre Point Building 16
  Ta’Paris Road
  MT – Birkirkara BKR 4633 Tel: +356 2149 9330
  Email: vat@gov.mt
  Website

  GozoOffice
  VAT Office
  - Triq Enrico Mizzi
  Victoria VCT10
  Tel: +356 2156 0481

  Krajowe organy wykonawcze

  Office for Consumer Affairs
  Cannon Road
  MT – Santa Venera SVR 1411
  Tel. : +356 21.44.62.50 - 5
  Email: airpassengerrights.ccd[at]gov.mt
  Internet

 • Pojazdy

  Prawo jazdy

  Transport Malta
  Licensing and Testing Directorate
  Sa Maison Road
  Floriana FRN1612
  Malta

  Tel.: +356 8007 2309
  E-mail: https://secure2.gov.mt/licenzji-tas-sewqan/Common/ContactUs.aspx
  Website

  Ubezpieczenie

  Information centre

  N/A

  Compensation body

  N/A

  Rejestracja

  Transport Malta
  Land Transport Directorate
  Sa Maison Road
  Floriana FRN1612
  Malta

  Tel.: +356 2556 0000
  E-mail: info.tm[at transport.gov.mt
  Website

 • Formalności związane z pobytem

  Ministry of Foreign Affairs
  Palazzo Parisio
  Merchants Street
  Valletta VLT1171
  Tel: +356 21242 191/21242 853
  E-mail: info.mfa[at]gov.mt
  Website

  For residential permits and visas:
  Citizenship and Expatriates Affairs Department
  Castille Place 3
  Valletta VLT2000

  Tel.: +356 2200 1800
  Email: citizenship[at]gov.mt

 • Edukacja i młodzież

  Krajowa instytucja oświatowa

  Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla
  National Commission for Higher Education (NCHE)

  16/18 Tower Promenade
  Santa Lucija SLC1019
  E-mail: info.nche[at]gov.mt
  Website

  Ministeru ta' l-Edukazzjoni, u l-Impjieg
  Ministry of Educationand Employment
  Palazzo Ferreria
  310, Republic Street,
  Valletta - VLT 2000
  .
  Tel: + 356 2590 3100
  Fax:+356  2590 3121
  E-mail
  Website

  Akademicki Ośrodek Uznawania i Informacji

  Centru Malti ghal Rikonoxximent ta' Kwalifiki u ta' Informazzjoni Malta Qualification Recognition Information Centre (Malta QRIC)
  Casa Leoni 476
  St Joseph High Road
  St Venera

  E-mail: qric.malta[at]gov.mt
  Website

  Unijne programy wymiany

  Agenzija Programmi ta' l-Un/oni Ewropea
  European Union Programmes Agency - EUPA

  Continental Business Centre
  Old Railway Track
  Santa Venera SVR9018

  Tel.: +356 2558 6130
  Fax: +356 2558 6139
  E-mail: eupa[at]gov.mt
  Website

  Wolontariat

  European Youth Portal
  36 Old Mint Street
  MT-Valletta VLT12
  Tel: +356 21 255 087; +356 21 255 663
  Fax: +356 255 86 139
  E-mail:youth.eupu[at]gov.mt
  Website

 • Zdrowie

  Zabezpieczenia społeczne

  Department of  Social Security
  38, Ordinance Street
  MT – Valletta CMR 02
  Tel: +356 25 90 3228
  E-mail: https://secure3.gov.mt/socialpolicy/SocProt/social_benefits/contact.aspx
  Website

  Nieprzewidziana opieka zdrowotna za granicą

  Ministry of Health, the Elderly and Community Care
  Palazzo Castellania
  15, Merchants Street
  MT - Valletta
  Tel.: +356 21 22 40 71
  E-mail: https://ehealth.gov.mt/healthportal/contact_form.aspx 
  Website

  Urząd ds. zdrowia

  Ministry of Health, the Elderly and Community Care
  Palazzo Castellania,
  15, Merchants Street
  MT - Valletta
  Tel.: +356 21 22 40 71
  E-mail: https://ehealth.gov.mt/healthportal/contact_form.aspx
  Website

  Krajowe punkty kontaktowe ds. transgranicznej opieki zdrowotnej

  Ministry for Health
  E-mail: crossborderhealth@gov.mt

 • Rodzina

  Małżeństwo i inne formy partnerstwa
  Rozwód i separacja
  Zasiłek alimentacyjny
  Obowiązki rodzicielskie
  Uprowadzenie dziecka

  Ministeru tal-Ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja
  Ministry for Justice, Dialogue and the Family
  Auberge de Castille
  MT - Valletta, VLT 2000
  Tel.: + 356 2200 1253
  E-mail: customercare.mjha[at]gov.mt
  Website

  Adopcja

  Foundation for Social Welfare Services
  2, Braille Street
  Santa Venera SVR 1690
  Tel.: + 356 25388 5000
  E-mail: secretariat.fsws-headoffice[at]gov.mt
  Website

  Świadczenia rodzinne

  Social Security Division
  38 Ordinance Street
  MT - Valletta VLT 1021
    Tel.: + 356 2590 3000
  E-mail: customercare.mjdf[at]gov.mt
  Website

 • Konsumenci

  Europejskie Centrum Konsumenckie

  European Consumer Centre Malta
  South Street 47 A
  MT - 1101 Valletta

  Tel.: +356 21 22 19 01
  E-mail:  ecc.malta[at]gov.mt
  Website

  Wykonywanie i współpraca transgraniczna

  Malta Competition and Consumer Affairs Authority
  Mizzi House
  National Road Blata l-Bajda
  Tel.: + 356 2395 2000
  E-mail: fair.trading[at]gov.mt
  Website

  Organy ds. rozstrzygania sporów finansowych

  Consumer Claims Tribunal
  Notabile Road
  MT - Attard BKR3000
  Tel.: +356 21 441 155/ +356 8007 4924
  E-mail: consumerinfo[at]mfsa.com.mt
  Website

  Alternatywne metody rozwiązywania sporów

  Malta Arbitration Centre
  Palazzo Laparelli 33 South Street
  MT - 1100 Valletta

  Tel.: +356 2122 2557 or 2124 4497
  E-mail: malta.arbitration[at]mac.com.mt
  Website

  Malta Mediation Centre
  Justice Unit Old Treasury Street 30
  MT - 1410 Valletta

  Tel.: +356 2125 1110
  Email: mediation.mjha[at]gov.mt
  Website