Sökväg

Skriv ut sidan

Nationella kontaktpunkter - Litauen

 • Resa

  Utrikesministeriet

  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania
  J. Tumo-Vaižganto str. 2
  LT - 01511 Vilnius

  Tel.: +370 5 236 24 44
  E-mail: urm[at]urm.lt
  Website

  Skatter och tullar

  Lietuvos muitinė
  Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

  A.Jakšto str. 1/25
  LT - 01105 Vilnius

  Tel.: +370 5 266 61 11
  E-mail: info[at]cust.lt
  Website

 • Min bil

  Körkort

  Valstybės įmonė "Regitra"
  State Enterprise REGITRA
  Liepkalnio g. 97
  LT - 02121, Vilnius
  Tel.: + 370 5 266 0432
  E-mail: info[at]regitra.lt
  Website

  Försäkring

  Information centre

  Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras
  Motor Insurers' Bureau of the Republic of Lithuania
  Algirdo 38
  LT - 03606 Vilnius
  Tel.: + 370 5 216 2860
  E-mail: ic[at]cab.lt
  Website lietuvių

  Compensation body

  Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras
  Motor Insurers' Bureau of the Republic of Lithuania
  Algirdo 38
  LT - 03606 Vilnius
  Tel.: + 370 5 216 2860
  E-mail: biuras[at]cab.lt
  Website

  Registrering

  Valstybės įmonė "Regitra"
  State Enterprise REGITRA
  Liepkalnio g. 97
  LT - 02121, Vilnius

  Tel.: + 370 5 266 0432
  E-mail: info[at]regitra.lt
  Website

 • Bo utomlands - formaliteter

  Bo utomlands - formaliteter

  Migration department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania
  L. Sapiegos g. 1,
  LT - 10312  Vilnius
  Tel.: +370 5 271 7112
  E-mail: mdinfo[at]vrm.lt
  Website

 • Utbildning

  Nationellt utbildningsorgan

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
  Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania
  A. Volano str. 2/7
  LT - 01516 Vilnius
  Tel.: +370 52 19 11 90
  Fax: +370 52 61 20 77
  E-mail: smmin[at]smm.lt
  Website

  Centrum för information och erkännande av akademiska betyg

  Studijų kokybės vertinimo centras
  Centre for Quality Assessment in Higher Education (Lithuanian ENIC/NARIC)
  A. Goštauto g. 12,
  LT-01108 Vilnius,
  Lithuania

  Tel.: +370 5 210 47 77
  Fax: +370 5 213 25 53
  E-mail: skvc@skvc.lt
  Website

  EU:s utbytesprogram

  Švietimo mainų paramos fondas
  Education Exchanges Support Foundation
  Gelezinio Vilko str.12
  LT - 01112 Vilnius
  Tel.: +370 5 261 0592; +370 5 249 7134
  Fax: +370 5 249 7137; +370 5 249 7141
  E-mail: info[at]smpf.lt
  Website

  Frivilligarbete

  Agency of International Youth Cooperation
  Pylimo
  9-7LT –0118 Vilnius
  Tel: +370 5 249 70 03
  Fax: +370 5 249 70 05
  E-mail: info@jtba.lt
  Website

 • Hälsa

  Socialförsäkring

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  Ministry of Social Security and Labour
  A. Vivulskio st. 11
  LT - 03610 Vilnius

  Tel.: +370 5 2664 201
  E-mail: post[at]socmin.lt
  Website

  Oförutsedd sjukvård utomlands

  Hälsomyndigheter

  Sveikatos apsaugos ministerija
  Ministry of Health

  Vilniaus st. 33
  LT - 01119 Vilnius

  Tel.: +370 85 268 5110
  E-mail: ministerija[at]sam.lt
  Website

  Nationell kontaktpunkt för vård utomlands

  State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health
  E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt
  Website

  National Health Insurance Fund under the Ministry of Health
  E-mail: vlk@vlk.lt
  Website

  special website for NCP where patients could find the information in one place:
  Website

 • Min familj

  Äktenskap och andra former av partnerskap

  Teisingumo Ministerija
  Ministry of Justice
  Gedimino ave. 30
  LT-01104 Vilnius

  Tel.: +370 (8 5) 266 29 81
  Fax: +370 (8 5) 262 59 40
  E-mail: rastine@tm.lt
  Website

  Skilsmässa och separation
  Underhåll
  Föräldraansvar
  Bortförande av barn

  Teisingumo Ministerija
  Ministry of Justice
  Gedimino ave. 30
  LT-01104 Vilnius

  Tel.: +370 (8 5) 266 29 81
  Fax: +370 (8 5) 262 59 40
  E-mail: rastine@tm.lt
  Website

  Adoption

  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
  State Child Rights Protection and Adoption Service under the Ministry of Social Security and Labour
  A. Vivulskio str. 13
  LT-03221 Vilnius
  Lithuania

  Tel.: +370 231 0928
  Fax: +370 231 0927
  E-mail: info@vaikoteises.lt
  Website

  Family benefits

  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
  State Social Insurance Fund Board (under the Ministry of Social Security and Labour)
  Konstitucijos Ave. 12
  LT - 09308 Vilnius
  Tel.: +370 5 272 4864
  E-mail: sodrainfo[at]sodra.lt
  Website

 • Konsument- skydd

  Europeiska konsumentcentrum

  Europos vartotojų c entras
  European Consumer Centre Lithuania

  Odminių str. 12
  LT-01122 Vilnius
  Lithuania
  Tel.: +370 5 2650368
  Fax: +370 5 2623123
  E-mail: info[at]ecc.lt
  Website

  Tillsyn och samarbete över gränserna

  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
  State Consumer Rights Protection Authority

  Vilniaus g. 25
  LT - 01402 Vilnius
  Tel.: +370 85 262 67 51
  tarnyba@nvtat.lt
  Website

  Prövning av finansiella tvister

  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
  National Consumer Protection Authority
  Vilniaus g. 25
  LT - 01402 Vilnius

  Tel. : N.A - not available
  tarnyba@nvtat.lt
  Website

  Alternativ tvistlösning

  National consumer rights protection board under the Ministry of Justice
  Vilniaus g. 25
  LT - 01119 Vilnius
  Tel.: +370 5 262 67 51
  E-mail: taryba[at]nvtat.lt
  Website

 • Arbete och pension

  Pensionsmyndigheter

  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
  State Social Insurance Fund Board (under the Ministry of Social Security and Labour)
  Konstitucijos Ave. 12
  LT - 09308 Vilnius
  Tel.: +370 5 272 4864
  E-mail: sodrainfo[at]sodra.lt
  Website

  Arbetsförmedling

  Lietuvos darbo birža
  Lithuanian Labour Exchange
  Geležinio Vilko g. 3A
  LT - 03131 Vilnius
  Tel.: +370 5 236 0793
  E-mail: info[at]ldb.lt; eures[at]ldb.lt
  Website

  Kontaktkontor för utstationerade arbetstagare

  For A1 forms contact:

  State Social Insurance Fund Board

  Website

  For general information on workers' rights and conditions of employment:

  State Labour Inspectorate

  19 Algirdo str.
  LT-03607 Vilnius

  Tel.: +370 5 265 0193
  Fax: +370 5 213 9751

  E-mail
  Website