Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Λιχτενστάιν

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministerium für Äusseres, Bildung und Kultur
  Ministry of Foreign Affairs, Education and Cultural Affairs
  Peter-Kaiser-Platz 1
  LI - 9490 Vaduz
  Tel: +423 236 61 11
  E-mail: aeusseres@regierung.li
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, Invalidenversicherung und
  Familienausgleichskasse (AHV-IV-FAK Anstalten)
  Institutions for Old Age and survivors' pensions, invalidity pension and families' compensation
  Gerberweg 2, Postfach 84
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: 00423 (0) 238 16 16
  Fax: 00423 (0) 238 16 00
  E-mail: ahv[at]ahv.li
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Amt für Volkswirtschaft
  Abteilung Technik und Statistik

  Gerberweg 5
  LI-9490 Vaduz

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Amt für Volkswirtshaft, Abteilung Arbeit
  Labor market division
  Poststrasse 1
  LI - 9494 Schaan
  Tel.: +423 236 68 75

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Liechtensteinische Motorfahrzeugkontrolle (MFK)
  Liechtenstein Motor Vehicle Agency
  Gewerbeweg 2
  LI - 9490 Vaduz
  Tel: +423 236 75 01
  info.mfk@llv.li
  Website

  Εγγραφή

  Liechtensteinische Motorfahrzeugkontrolle (MFK)
  Liechtenstein Motor Vehicle Agency
  Gewerbeweg 2
  LI - 9490 Vaduz
  Tel: +423 236 75 01
  info.mfk@llv.li
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Swiss National Bureau of Insurance (NBI)
  Postfach
  8085 Zürich

  Tel. 0800 831 831
  Tel. +41 44 628 89 30
  Fax +41 44 628 60 69
  E-mail:nbingf@zurich.ch
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ausländer- und Passamt
  Migration and Passport Office

  Städtle 38
  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz

  Tel: +423 236 61 45
  Email: info.apa@llv.li

  www.apa.llv.li

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

  Ministerium für Äusseres, Bildung und Kultur
  Ministry of Foreign Affairs, Education and Cultural Affairs
  Peter-Kaiser-Platz 1
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: +423 236 61 11
  Email
  Website

  Schulamt
  Office of Education
  Europark / Austrasse 79
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: +423 236 67 70
  Fax: +423 236 67 71
  Email: info@sa.llv.li
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Informationsstelle für Anerkennungsfragen (NARIC Liechtenstein)
  National Academic Recognition Information Centre (NARIC Liechtenstein)
  Schulamt
  Austrasse 79
  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: +423 236 67 58
  Fax: +423 236 67 71
  E-mail: helmut.konrad@llv.li
  Website

  Εθελοντισμός

  aha - Tipps & Infos für junge Leute
  Bahnhof

  Postfach 356
  FL - 9494 Schaan

  Tel: +423 239 91 11
  Fax: +423 239 91 19
  E-mail:aha[at]aha.li
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten
  Agency for International Education Affairs
  Postplatz 2, Postfach 22
  LI - 9494 Schaan
  Tel.: +423 236 7220
  Fax: +423 236 7224
  E-mail: info@aiba.li
  Website

  aha - Tipps & Infos für junge Leute
  Bahnhof

  Postfach 356
  LI - 9494 Schaan

  Tel: +423 239 91 15
  Fax: +423 239 91 19
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Amt für Gesundheit
  Office of Public Health

  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz

  Tel.: +423 236 73 40
  marita.beck@llv.li
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  No notified body

  Υγειονομική αρχή

  Amt für Gesundheit
  Office of Public Health

  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz

  Tel.: +423 236 73 40
  info.ag@llv.li
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministerium für Gesellschaft
  Ministry for Social Affairs
  Regierungsgebäude
  Peter-Kaiser-Platz 1
  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: +423 236 60 18
  E-mail: gesellschaft@regierung.li
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministerium für Gesellschaft
  Ministry for Social Affairs
  Regierungsgebäude
  Peter-Kaiser-Platz 1
  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: +423 236 60 18
  E-mail: gesellschaft@regierung.li
  Website

  Υιοθεσία

  Fürstliche Landgericht
  Princely Court of Justice
  Spaniagasse 1
  LI - 9490 Vaduz

  Tel.: +423 236 69 60
  E-Mail
  Website

  Family benefits

  Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, Invalidenversicherung und Familienausgleichskasse (AHV-IV-FAK Anstalten)
  Institutions for Old Age and survivors' pensions, invalidity pension and families' compensation
  Gerberweg 2, Postfach 84
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: 00423 (0) 238 16 16
  Fax: 00423 (0) 238 16 00
  E-mail: ahv[at]ahv.li
  Website

 • Καταναλωτές

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  No notified bodies

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  No notified bodies

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Amt für Volkswirtschaft / Office of Economic Affairs
  Konsumentenschutzstelle / Office for consumer protection

  Poststrasse 1
  LI - 9494 Schaan

  Tel.: +423 236 69 92
  info.avw@llv.li
  Website

  Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

  Amt für Volkswirtschaft / Office of Economic Affairs
  Einheitlicher Ansprechspartner / Point of Single Contact

  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz

  Tel.: +423 236 69 96
  E-mail: eap@llv.li

   

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten bei der Ausführung von Überweisungen
  Arbitration Board for the Settlement of Disputes Concerning Cross-border Credit Transfers

  Mitteldorf 1
  Postfach 343
  LI-9490 Vaduz

  Tel.: + 423 238 10 30
  E-mail: info@schlichtungsstelle.li
  Website