Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Λιχτενστάιν

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministerium für Äusseres, Bildung und Kultur
  Ministry of Foreign Affairs, Education and Cultural Affairs
  Peter-Kaiser-Platz 1
  LI - 9490 Vaduz
  Tel: +423 236 61 11
  E-mail: aeusseres@regierung.li
  Website

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Liechtensteinische Motorfahrzeugkontrolle (MFK)
  Liechtenstein Motor Vehicle Agency
  Gewerbeweg 2
  LI - 9490 Vaduz
  Tel: +423 236 75 01
  info.mfk@llv.li
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Swiss National Bureau of Insurance (NBI)
  Postfach
  Thurgauerstrasse 101
  CH - 8152 Opfikon-Glattbrugg
  nbingf@zurich.ch
  Website

  Εγγραφή

  Liechtensteinische Motorfahrzeugkontrolle (MFK)
  Liechtenstein Motor Vehicle Agency
  Gewerbeweg 2
  LI - 9490 Vaduz
  Tel: +423 236 75 01
  info.mfk@llv.li
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ausländer- und Passamt
  Migration and Passport Office
  Städtle 38
  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz

  Tel: +423 236 61 45
  Email: info.apa@llv.li
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

  Ministerium für Äusseres, Bildung und Kultur
  Ministry of Foreign Affairs, Education and Cultural Affairs
  Peter-Kaiser-Platz 1
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: +423 236 61 11
  Email
  Website

  Schulamt
  Office of Education
  Europark / Austrasse 79
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: +423 236 67 70
  Fax: +423 236 67 71
  Email: info@sa.llv.li
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Informationsstelle für Anerkennungsfragen (NARIC Liechtenstein)
  National Academic Recognition Information Centre (NARIC Liechtenstein)
  Schulamt
  Austrasse 79
  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: +423 236 67 58
  Fax: +423 236 67 71
  E-mail: helmut.konrad@llv.li
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten
  Agency for International Education Affairs
  Postplatz 2, Postfach 22
  LI - 9494 Schaan
  Tel.: +423 236 7220
  Fax: +423 236 7224
  E-mail: info@aiba.li
  Website

  Εθελοντισμός

  Aha - Tipps & Infos für Junge Leute
  Bahnhof

  Postfach 356
  FL - 9494 Schaan
  Tel: +423 239 91 15
  Fax: +423 239 91 19
  E-mail:aha[at]aha.li
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Amt für Gesundheit
  Office of Public Health

  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz

  Tel.: +423 236 73 40
  marita.beck@llv.li
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  No notified body

  Υγειονομική αρχή

  Amt für Gesundheit
  Office of Public Health

  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz

  Tel.: +423 236 73 40
  info.ag@llv.li
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministerium für Gesellschaft
  Ministry for Social Affairs
  Regierungsgebäude
  Peter-Kaiser-Platz 1
  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: +423 236 60 18
  E-mail: gesellschaft@regierung.li
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministerium für Gesellschaft
  Ministry for Social Affairs
  Regierungsgebäude
  Peter-Kaiser-Platz 1
  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: +423 236 60 18
  E-mail: gesellschaft@regierung.li
  Website

  Υιοθεσία

  Fürstliche Landgericht
  Princely Court of Justice
  Spaniagasse 1
  LI - 9490 Vaduz

  Tel.: +423 236 69 60
  E-Mail
  Website

  Family benefits

  Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, Invalidenversicherung und Familienausgleichskasse (AHV-IV-FAK Anstalten)
  Institutions for Old Age and survivors' pensions, invalidity pension and families' compensation
  Gerberweg 2, Postfach 84
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: 00423 (0) 238 16 16
  Fax: 00423 (0) 238 16 00
  E-mail: ahv[at]ahv.li
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Amt für Volkswirtschaft / Office of Economic Affairs
  Konsumentenschutzstelle / Office for consumer protection

  Poststrasse 1
  LI - 9494 Schaan

  Tel.: +423 236 69 92
  info.avw@llv.li
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  No notified bodies

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten bei der Ausführung von Überweisungen
  Arbitration Board for the Settlement of Disputes Concerning Cross-border Credit Transfers

  Peter-Kaiser-Platz 1
  FL - 9490 Vaduz

  Tel.: +423 236 61 11
  E-mail
  Website

  Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

  Amt für Volkswirtschaft / Office of Economic Affairs
  Einheitlicher Ansprechspartner / Point of Single Contact

  Postfach 684
  LI - 9490 Vaduz

  Tel.: +423 236 69 96
  E-mail: eap@llv.li
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  No notified bodies

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, Invalidenversicherung und
  Familienausgleichskasse (AHV-IV-FAK Anstalten)
  Institutions for Old Age and survivors' pensions, invalidity pension and families' compensation
  Gerberweg 2, Postfach 84
  LI - 9490 Vaduz
  Tel.: 00423 (0) 238 16 16
  Fax: 00423 (0) 238 16 00
  E-mail: ahv[at]ahv.li
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Amt für Volkswirtshaft, Abt. Arbeitsvermittlung
  Public employment service
  Poststrasse 1
  LI - 9494 Schaan
  Tel.: +423 236 68 71
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Amt für Volkswirtschaft
  Abteilung Technik und Statistik

   
  Gerberweg 5
  9490 Vaduz