Navigačný riadok

Vytlačiť túto stránku

Kontakty v členských štátoch - Írsko

 • Cestovanie

  Ministerstvo zahraničných vecí

  Department of Foreign Affairs and Trade
  80 St Stephen's Green
  IE - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 478 0822
  E-mail
  Website

  Daňový a colný orgán

  Office of the Revenue Commissioners
  Dublin Castle
  Dublin 2
  Ireland

  Website

  Vnútroštátne orgány presadzovania práva

  Commission for Aviation Regulation
  3rd Floor
  Alexandra House
  Earlsfort Terrace
  I - Dublin2
  Tel: +353-166.11.700
  Fax: +353-166.11.269
  Email: info[at]aviationreg.ie
  Internet

 • Vozidlá

  Vodičský preukaz

  Motor tax general information
  http://www.ndls.ie

  Motor Taxation Office
  Athy Road, Carlow, County Carlow
  Tel.: + 353 599 170 342
  E-mail: motortax[a]carlowcoco.ie

  Poistenie

  Information centre

  Motor Insurers' Bureau - Ireland
  Insurance House
  39 Molesworth St
  IRL - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 676 99 44
  E-mail: info[at]mibi.ie
  Website

  Compensation body

  Motor Insurers' Bureau - Ireland
  Insurance House

  39 Molesworth St
  IRL - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 676 99 44
  E-mail: info[at]mibi.ie
  Website

  Zápis

  Information relating to importing a vehicle into Ireland

  Website

  Information relating to all Revenue Contact points

  Website

  Link to National Car Testing Service (NCTS) Centres

 • Pobyt v zahraničí - požiadavky

  Pobyt v zahraničí - požiadavky

  Irish Naturalisation and Immigration Service Department of Justice and Law Reform
  EU Treaty Rights Section
  13/14 Burgh Quay IE - Dublin 2
  E-mail: eutreatyrights[at]justice.ie
  Website

 • Vzdelávanie a mládež

  Výmenné programy EÚ

  Léargas the Exchange Bureau (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study visits)
  Fitzwilliam Court, Leeson Close
  Dublin 2

  Tel.: +353 1 873 1411
  Fax: +353 1 873 1316
  E-mail: lifelonglearning[at]leargas.ie
  Websites:
  http://www.llp.ie
  http://www.leargas.ie/

  The Higher Education Authority (Erasmus)
  Brooklawn House, Crampton Avenue, Shelbourne Road
  IE-Dublin 4
  Tel.: +353 1 231 7100
  Fax: +353 1 231 7172
  E-mail:  info[at]hea.ie
  Website

  Dobrovoľníctvo

  LEARGAS - The Exchange Bureau
  Youth Work Service

  Fitzwilliam Court, Leeson Close
  Dublin 2
  Tel: +353 1 873 1411
  Fax: +353 1 873 1316
  E-mail: youth[at]leargas.ie
  Website

 • Zdravie

  Sociálne zabezpečenie

  Health & Safety Authority
  James Joyce Street
  IE - Dublin 1

  Tel.: +353 1 614 7000
  E-mail: wcu[at]hsa.ie
  Website

  Nepredvídané zdravotné ošetrenie v zahraničí

  Zdravotný orgán

  Department of Health and children
  Hawkins House
  Hawkins Street
  IE -
  Dublin 2
  Tel.: +353 1 6354000
  E-mail
  Website

  Národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť

  Cross-Border Healthcare Directive Department
  E-mail: crossborderdirective@hse.ie
  Website

 • Rodina

  Manželstvo a iné formy partnerského spolužitia
  Rozvod a odluka
  Výživné
  Rodičovské povinnosti
  Únos dieťaťa
  Adopcia

  Department of Children & Youth Affairs
  43-49 Mespil Road
  IE -Dublin 4

  Tel: +353 1 6473000
  Fax: +353 1 6473101

  E-mail
  Website

  Family benefits

  Department of Social Protection
  Information Services

  College Road
  IE - Sligo
  Tel.: + 353 71 919 3313
  Website

 • Spotrebitelia

  Európske spotrebiteľské centrum

  European Consumer Centre (ECC) Ireland
  MACRO Centre
  1 Green St,
  Dublin 7

  Tel.: +353 1 879 76 20
  E-mail:  info[at]eccireland.ie
  Website

  Cezhraničná spolupráca a presadzovanie práva

  National Consumer Agency
  Harcourt Road 4
  IE - Dublin 2

  Tel.: +353 1 402 5500
  E-mail
  Website

  Orgány pre riešenie finančných sporov

  Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
  Financial Services Ombudsman's Bureau
  (It is also the Irish branch of  FinNet, the European Commission’s financial dispute resolution network of national out-of-court complaint schemes in the EU/EEA that are responsible for handling disputes between consumers and financial services providers)
  3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
  IE - Dublin 2

  Low call number/ 1890 88 20 90
  Fax : +353 1 6620890
  E-mail
  Website

  Alternatívne riešenie sporov

  Direct Selling Association of Ireland
  19, Herbert Street
  Dublin 2
  IE - Ireland

  Tel.: +353 (0) 87 243 6780
  E-mail 
  Website

 • Práca a odchod do dôchodku

  Orgány dôchodkového zabezpečenia

  Department of Social Protection
  Pension Services Office (PSO)
  College Road
  IE - Sligo
  Tel : + 353 71 915 7100
  Website

  Pensions Board
  Verschoyle House
  28-30 Lower Mount Street
  IE - Dublin 2
  Tel.: + 353 1 613 1900
  E-mail: info[a]pensionsboard.ie
  Website

  Department of Public Expenditure and Reform
  Public Service Pensions
  Government Buildings
  Upper Merrion Street
  IE - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 676 7571
  Website

  Verejné služby zamestnanosti

  Styčný úrad pre vyslaných pracovníkov

  Department of Enterprise, Trade & Employment
  Employment Rights & Industrial Relations Division

  Davitt House,
  65A Adelaide Rd.
  Dublin 4

  Tel.: +35 / 3 1 6312121
  Fax: +35 / 3 1 6313267

  E-mail
  Website

  Employment Rights Information Unit
  Mr. Eamon Duffy

  Tel.: +35 / 3 1 6313131
  Fax: +35 / 3 1 6313267

  Website