Διαδρομή πλοήγησης

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Ιρλανδία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Department of Foreign Affairs and Trade
  80 St Stephen's Green
  IE - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 478 0822
  E-mail
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Office of the Revenue Commissioners
  Dublin Castle
  Dublin 2
  Ireland

  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Commission for Aviation Regulation
  3rd Floor
  Alexandra House
  Earlsfort Terrace
  I - Dublin2
  Tel: +353-166.11.700
  Fax: +353-166.11.269
  Email: info[at]aviationreg.ie
  Internet

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Department of Social Protection
  Pension Services Office (PSO)
  College Road
  IE - Sligo
  Tel : + 353 71 915 7100
  Website

  Pensions Board
  Verschoyle House
  28-30 Lower Mount Street
  IE - Dublin 2
  Tel.: + 353 1 613 1900
  E-mail: info[a]pensionsboard.ie
  Website

  Department of Public Expenditure and Reform
  Public Service Pensions
  Government Buildings
  Upper Merrion Street
  IE - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 676 7571
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  The National Employment Rights Authority (NERA)

  Workplace Relations Customers Service Unit
  O'Brien Road
  Carlow

  Co. Carlow
  Ireland
  Tel.: +35 / 3 59 917 8990
  Fax: +35 / 3 59 917 8909

  E-mail
  Website
   

  Workplace Relations Customers Service Unit
  Mr. Fran Power

  O'Brien Road
  Carlow

  Ireland
  Tel.: +35 / 3 59 917 8956
  Fax: +35 / 3 59 917 8909

  Fax: +35 / 3 59 917 8911

  E-mail
  Website

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Motor tax general information
  http://www.ndls.ie

  Motor Taxation Office
  Athy Road, Carlow, County Carlow
  Tel.: + 353 599 170 342
  E-mail: motortax[a]carlowcoco.ie

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Motor Insurers' Bureau - Ireland
  Insurance House
  39 Molesworth St
  IRL - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 676 99 44
  E-mail: info[at]mibi.ie
  Website

  Compensation body

  Motor Insurers' Bureau - Ireland
  Insurance House

  39 Molesworth St
  IRL - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 676 99 44
  E-mail: info[at]mibi.ie
  Website

  Εγγραφή

  Information relating to importing a vehicle into Ireland

  Website

  Information relating to all Revenue Contact points

  Website

  Link to National Car Testing Service (NCTS) Centres

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Irish Naturalisation and Immigration Service Department of Justice and Law Reform
  EU Treaty Rights Section
  13/14 Burgh Quay IE - Dublin 2
  E-mail: eutreatyrights[at]justice.ie
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Léargas the Exchange Bureau (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study visits)
  Fitzwilliam Court, Leeson Close
  Dublin 2

  Tel.: +353 1 873 1411
  Fax: +353 1 873 1316
  E-mail: lifelonglearning[at]leargas.ie
  Websites:
  http://www.llp.ie
  http://www.leargas.ie/

  The Higher Education Authority (Erasmus)
  Brooklawn House, Crampton Avenue, Shelbourne Road
  IE-Dublin 4
  Tel.: +353 1 231 7100
  Fax: +353 1 231 7172
  E-mail:  info[at]hea.ie
  Website

  Εθελοντισμός

  LEARGAS - The Exchange Bureau
  Youth Work Service

  Fitzwilliam Court, Leeson Close
  Dublin 2
  Tel: +353 1 873 1411
  Fax: +353 1 873 1316
  E-mail: youth[at]leargas.ie
  Website

 • Υγεία

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Cross-Border Healthcare Directive Department
  E-mail: crossborderdirective@hse.ie
  Website

  Υγειονομική αρχή

  Department of Health and children
  Hawkins House
  Hawkins Street
  IE -
  Dublin 2
  Tel.: +353 1 6354000
  E-mail
  Website

  Κοινωνική ασφάλιση

  Health & Safety Authority
  James Joyce Street
  IE - Dublin 1

  Tel.: +353 1 614 7000
  E-mail: wcu[at]hsa.ie
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών
  Υιοθεσία

  Department of Children & Youth Affairs
  43-49 Mespil Road
  IE -Dublin 4

  Tel: +353 1 6473000
  Fax: +353 1 6473101

  E-mail
  Website

  Family benefits

  Department of Social Protection
  Information Services

  College Road
  IE - Sligo
  Tel.: + 353 71 919 3313
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  European Consumer Centre (ECC) Ireland
  MACRO Centre
  1 Green St,
  Dublin 7

  Tel.: +353 1 879 76 20
  E-mail:  info[at]eccireland.ie
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
  Financial Services Ombudsman's Bureau
  (It is also the Irish branch of  FinNet, the European Commission’s financial dispute resolution network of national out-of-court complaint schemes in the EU/EEA that are responsible for handling disputes between consumers and financial services providers)
  3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
  IE - Dublin 2

  Low call number/ 1890 88 20 90
  Fax : +353 1 6620890
  E-mail
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Direct Selling Association of Ireland
  19, Herbert Street
  Dublin 2
  IE - Ireland

  Tel.: +353 (0) 87 243 6780
  E-mail 
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  The Competition and Consumer Protection Commission
  PO Box 12585
  IE - Dublin 1
  Tel.: +353 1 402 5500
  Fax.: 353 1 402 5501

  Consumer helpline: 1890 432 432

  E-mail
  Website