Διαδρομή πλοήγησης

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Ισλανδία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Utanríkisráðuneyti
  Ministry for foreign affairs
  Raudararstigur 25
  IS - 150 Reykjavik

  Tel.: + 354 545 9900
  E-mail: external[at]utn.stjr.is
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Directorate of Internal Revenue
  Laugavegur 166,
  150 Reykjavik.
  Tel: +354 442 1000
  E-mail: rsk[at]rsk.is
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Flugmálastjórn Íslands
  Skógarhlíð 12
  IS - 105 Reykjavík
  Tel: +354 569 4100
  Fax: +354 562 3619

  Email: fms[at]caa.is
  Internet English

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  N.A - not available

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
  International Motor Insurance In Iceland
  Borgartúni 35
  IS - 105 Reykjavík
  Tel.: + 354 568 16 12
  E-mail: abi[at]abi.is
  Website

  Compensation body

  Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
  International Motor Insurance In Iceland
  Borgartúni 35
  IS - 105 Reykjavík
  Tel.: + 354 568 16 12
  E-mail: abi[at]abi.is
  Website

  Εγγραφή

  Umferðarstofa
  The Road Traffic Directorate
  Borgartúni, 30
  IS - 105 Reykjavík
  Tel: +35 4 580 2000
  E-mail: us[at]us.is
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministry of Justice and Human Rights
  Skuggasundi
  IS - 150 Reykjavik
  Tel: +354 545 9000
  E-Mail: utl[at]utl.is
  Website English

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Menntamálaráðuneytið
  Ministry of Education, Science and Culture
  Solvholsgata 4
  IS - 150 Reykjavik
  Tel.: +354 545 9500
  Fax: +354 562 3068
  E-mail: postur[at]mrn.is
  Website English

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  ENIC/NARIC office - University of Iceland
  Division of Academic Affairs.
  Haskolatorg - Saemundargata 4,
  101 Reykjavik.
  Tel: +354 525 5452
  E-mail: kei[at]hi.is , ina[at]hi.is
  Website English

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  ENIC/NARIC office - University of Iceland
  Division of Academic Affairs.
  Haskolatorg - Saemundargata 4,
  101 Reykjavik.
  Tel: +354 525 5452
  E-mail: rthj[at]hi.is
  Website

  ENIC/NARIC office - University of Iceland
  Division of Academic Affairs.
  Haskolatorg - Saemundargata 4,
  101 Reykjavik.
  Tel: +354 525 5452
  E-mail: ask[at]hi.is
  Website

  Lifelong Learning Programme National Agency
  Haskolatorg,
  101 Reykjavik.
  Tel: +354 4311 (For Erasmus, Comenius and Gru ndtv ig. For Leonardo: Dunhagi 5, 107 Reykjavik).
  Tel: +354 525 4900
  E-mail: lme[at]lme.is
  Website English

  Εθελοντισμός

  Icelandic National Agency of the Youth in Action Programme
  Sigtun 42,
  105 Reykjavik.

  Tel: +354 551 9300
  E-mail: euf[at]euf.is
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Ministry of Welfare
  Hafnarhusinu vid Tryggvagotu,
  150 Reykjavik

  Tel.: +354 545 8100
  E-mail: postur[at]vel.is
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Ministry of Welfare
  Hafnarhusinu vid Tryggvagotu,
  150 Reykjavik

  Tel.: +354 545 8100
  E-mail: postur[at]vel.is
  Website

  Υγειονομική αρχή

  Ministry of Welfare
  Hafnarhusinu vid Tryggvagotu,
  150 Reykjavik

  Tel.: +354 545 8100
  E-mail: postur[at]vel.is
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Icelandic Health Insurance- International Department
  Website
  international@sjukra.is

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministry of the Interior
  Solvholsgata 7,
  150 Reykjavik.
  Tel: +354 545 9000
  E-mail: postur[at]irr.is
  Website English

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών
  Υιοθεσία

  Ministry of the Interior
  Solvholsgata 7,
  150 Reykjavik.
  Tel: +354 545 9000
  E-mail: postur[at]irr.is
  Website English

  Family benefits

  Ministry of Social Affairs and Social Security
  Hafnarhusinu vid Tryggvagotu
  IS - 150 Reykjavik
  Tel.: + 354 545 8100
  Email: olafur.g.kristjansson[at]mrn.stjr.is
  Website: N.A Not Available

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  ECC Iceland
  European Consumer Centre Iceland
  Hverfisgotu 105,
  101 Reykjavik.
  Tel: +354 545 1200
  E-mail: ena[at]ena.is
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Financial Supervisory Authority
  Hofdatun 2,
  105 Reykjavik.
  Tel: +354 520 3700
  E-mail: fme[at]fme.is
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Financial Supervisory Authority
  Hofdatun 2,
  105 Reykjavik.
  Tel: +354 520 3700
  E-mail: fme[at]fme.is
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Complaints Committee of Tradesmen (under The Consumers' Association of Iceland)
  Hverfisgata 105,
  101 Reykjavik.

  Tel: +354 1200 (no po box)
  E-mail: ns[at]ns.is
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Fjarmalaraduneyti
  Ministry of Finance
  Arnarhvoll vid Lindargotu
  IS - 150 Reykjavik
  Tel.: +354 545 9200
  Fax: +354 562 8280
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Vinnumalastofnun
  Directorate of Labour
  Hafnarhúsið v/ Tryggvagötu
  IS - 150 Reykjavík
  Tel.: +354 554 7600
  E-mail
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Ministry of Social Affairs

  Hafnarhúsiny v/
  Tryggvagötu
  IS -150 Reykjavik

  Tel.: +35 / 45458100
          +35 / 45524804

  E-mail
  Website