Sökväg

Skriv ut sidan

Nationella kontaktpunkter - Estland

 • Resa

  Utrikesministeriet

  Välisministeerium
  Estonian Ministry of Foreign Affairs

  Islandi väljak 1
  EE - 15049 Tallinn
  Tel.: +372 6 377 000  
  E-mail: vminfo[at]vm.ee
  Website

  Skatter och tullar

  Maksu- ja Tolliamet
  Estonian Tax and Customs Board

  Narva mnt 9j
  EE - 15176 Tallinn

  Tel.: +372 1811
  E-mail: emta[at]emta.ee
  Website

  Nationella tillsynsmyndigheter

  Ministry of Economic Affairs and
  Communications
  11 Harju
  EE - 15072 Tallin

  Tel.: +372 6 256 342
  Fax: +372 6 313 660
  Email: info[at]mkm.ee
  Internet

 • Min bil

  Körkort

  Maanteeamet
  Estonian Road Administration
  Pärnu mnt 463a
  EE - 10916 Tallinn
  Tel.: +372 6201 200- at 8.30-16.30
  E-mail: info[at]mnt.ee
  Website

  Försäkring

  Information centre

  Eesti Liikluskindlustuse Fond 
  Estonian Traffic Insurance Fund
  Mustamäe tee 46
  EE - 10621 Tallinn
  Tel.: + 372 6671 800
  E-mail: lkf[at]lkf.ee
  Website

  Compensation body

  Eesti Liikluskindlustuse Fond
  Estonian Traffic Insurance Fund
  Mustamäe tee 46
  EE - 10621 Tallinn
  Tel.: + 372 6671 800
  E-mail: lkf[at]lkf.ee
  Website

  Registrering

  Maanteeamet
  Estonian Road Administration
  Pärnu mnt 463a
  EE - 10916 Tallinn
  Tel.: + 372 6201 200 - at 8.30-16.30
  E-mail: info[at]mnt.ee
  Website

 • Bo utomlands - formaliteter

  Bo utomlands - formaliteter

  Siseministeerium
  Estonian Ministry of the Interior
  Pikk 61,
  EE –15065 Tallinn

  Tel: +372 612 5008
  E-mail: info[at]siseministeerium.ee
  Website

 • Utbildning

  Nationellt utbildningsorgan

  Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium
  Estonian Ministry of Education and Research

  Munga 18
  EE - 50088 Tartu
  Tel.: +372 735 0222
  E-mail: hm[at]hm.ee
  Website

  Centrum för information och erkännande av akademiska betyg

  Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC Keskus)
  Academic Recognition Information Centre (The Estonian ENIC/NARIC)
  Foundation Archimedes
  Koidula 13A
  EE - 10125 Tallinn
  Tel.: +372 697 92 14
  Fax: +372 697 92 26
  E-mail: enic-naric[at]archimedes.ee
  Website

  EU:s utbytesprogram

  Centre for Educational Programmes, Archimedes Foundation
  Koidula 13A
  EE - 10125 Tallinn
  Tel.: +372 696 24 10
  Fax: +372 696 24 26
  E-mail: hkk[at]archimedes.ee
  Website

  Frivilligarbete

  Estonian National Agency for Youth in Action Programme
  Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
  Koidula 13A
  EE - 10125 Tallin
  Tel.: +372 697 92 36
  Fax: +372 697 92 26
  E-mail: noored[at]noored.ee
  Website

 • Hälsa

  Socialförsäkring

  Sotsiaalkindlustusamet
  Social Insurance Board
  Lembitu 12
  EE - 15092 Tallinn

  Tel.: +372 6121360
  E-mail: ska[at]ensib.ee
  Website

  Oförutsedd sjukvård utomlands

  Hälsomyndigheter

  Sotsiaalministeerium
  Ministry of Social Affairs

  Gonsiori 29
  EE - 15027 Tallinn

  Tel.: +372 626 93 01
  E-mail: info[at]sm.ee
  Website

  Eesti Haigekassa
  Estonian Health Insurance Fund
  Lembitu 10
  EE - 10114 Tallinn
  Tel.: +372 669 66 30
  Fax: +372 620 84 49
  E-mail: haigekassa[at]haigekassa.ee
  Website

  Nationell kontaktpunkt för vård utomlands

  Ministry Of Social Affairs of Estonia
  E-mail: kontaktp@sm.ee
  Website

 • Min familj

  Äktenskap och andra former av partnerskap

  Siseministeerium
  Estonian Ministry of the Interior
  Pikk 61
  EE - 15065 Tallinn

  Tel.: +372 612 5008
  E-mail: info[at]siseministeerium.ee
  Website

  Skilsmässa och separation
  Underhåll
  Föräldraansvar
  Bortförande av barn

  Justiitsministeerium
  Ministry of Justice
  Tõnismägi 5a
  EE - 15191 Tallinn

  Tel.: +372 6 208 100
  E-mail: info[at]just.ee
  Website

  Adoption

  Sotsiaalministeerium
  Ministry of Social Affairs
  Gonsiori 29
  EE - 15027 Tallinn

  Tel.: +372 626 93 01
  E-mail: info[at]sm.ee
  Website

  Family benefits

  Sotsiaalkindlustusamet
  Social Insurance Board
  Lembitu 12
  EE - 15092 Tallinn
    Tel.: + +372 6121 360
    E-mail: ska[at]ensib.ee
  Website

 • Konsument- skydd

  Europeiska konsumentcentrum

  Euroopa Liidu Tarbija Nõustamiskeskus
  European Consumer Centre Estonia

  Rahukohtu 2
  EE - 10130 Tallinn
  Tel.: +372 6201 708
  E-mail: consumer[at]consumer.ee
  Website

  Tillsyn och samarbete över gränserna

  Tarbijakaitseamet
  Consumer Protection

  Rahukohtu 2
  EE - 10130 Tallinn
                                                                                         
  Tel.: +372 6 201 700
  E-mail: info[at]consumer.ee
  Website

  Prövning av finansiella tvister

  No notified bodies

  Alternativ tvistlösning

  Tarbijakaebuste komisjon
  The Consumer Complaints Committee (CCC)

  Rahukohtu 2
  EE - 10130 Tallinn
                                                                                        
  Tel.: +372 6201 700
  E-mail: info[at]tarbijakaitseamet.ee
  Website

 • Arbete och pension

  Pensionsmyndigheter

  Sotsiaalkindlustusamet
  Social Insurance Board
  Lembitu 12
  EE - 15092 Tallinn
  Tel.: +372 6121 360
  E-mail: ska[at]ensib.ee
  Website

  Pensionikeskus
  Pension Centre
  Tartu St 2
  EE - 10145 Tallinn
  Tel.: +372 6408 886
  E-mail:info[at]pensionikeskus.ee
  Website

  Arbetsförmedling

  Eesti Töötukassa
  Estonian Unemployment Insurance Fund
    Tel.: + 372 667 9700
    E-mail: info[at]tootukassa.ee
    Skype contact: tootukassa
    Website

  Kontaktkontor för utstationerade arbetstagare

  Tööinspektsioon/Labour Inspectorate
  Mrs. Liis Naaber-Kalm

  Gonsiori 29
  15022 Tallinn

  Tel.: +372/ 6269420
  Fax: +372/ 6269404

  E-mail:liis.kalm@ti.ee 
  Website:www.ti.ee