Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Εσθονία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Välisministeerium
  Estonian Ministry of Foreign Affairs

  Islandi väljak 1
  EE - 15049 Tallinn
  Tel.: +372 6 377 000  
  E-mail: vminfo[at]vm.ee
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Maksu- ja Tolliamet
  Estonian Tax and Customs Board

  Narva mnt 9j
  EE - 15176 Tallinn

  Tel.: +372 1811
  E-mail: emta[at]emta.ee
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Ministry of Economic Affairs and
  Communications
  11 Harju
  EE - 15072 Tallin

  Tel.: +372 6 256 342
  Fax: +372 6 313 660
  Email: info[at]mkm.ee
  Internet

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Maanteeamet
  Estonian Road Administration
  Pärnu mnt 463a
  EE - 10916 Tallinn
  Tel.: +372 6201 200- at 8.30-16.30
  E-mail: info[at]mnt.ee
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Eesti Liikluskindlustuse Fond 
  Estonian Traffic Insurance Fund
  Mustamäe tee 46
  EE - 10621 Tallinn
  Tel.: + 372 6671 800
  E-mail: lkf[at]lkf.ee
  Website

  Compensation body

  Eesti Liikluskindlustuse Fond
  Estonian Traffic Insurance Fund
  Mustamäe tee 46
  EE - 10621 Tallinn
  Tel.: + 372 6671 800
  E-mail: lkf[at]lkf.ee
  Website

  Εγγραφή

  Maanteeamet
  Estonian Road Administration
  Pärnu mnt 463a
  EE - 10916 Tallinn
  Tel.: + 372 6201 200 - at 8.30-16.30
  E-mail: info[at]mnt.ee
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Siseministeerium
  Estonian Ministry of the Interior
  Pikk 61,
  EE –15065 Tallinn

  Tel: +372 612 5008
  E-mail: info[at]siseministeerium.ee
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium
  Estonian Ministry of Education and Research

  Munga 18
  EE - 50088 Tartu
  Tel.: +372 735 0222
  E-mail: hm[at]hm.ee
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC Keskus)
  Academic Recognition Information Centre (The Estonian ENIC/NARIC)
  Foundation Archimedes
  Koidula 13A
  EE - 10125 Tallinn
  Tel.: +372 697 92 14
  Fax: +372 697 92 26
  E-mail: enic-naric[at]archimedes.ee
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Centre for Educational Programmes, Archimedes Foundation
  Koidula 13A
  EE - 10125 Tallinn
  Tel.: +372 696 24 10
  Fax: +372 696 24 26
  E-mail: hkk[at]archimedes.ee
  Website

  Εθελοντισμός

  Estonian National Agency for Youth in Action Programme
  Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
  Koidula 13A
  EE - 10125 Tallin
  Tel.: +372 697 92 36
  Fax: +372 697 92 26
  E-mail: noored[at]noored.ee
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Sotsiaalkindlustusamet
  Social Insurance Board
  Lembitu 12
  EE - 15092 Tallinn

  Tel.: +372 6121360
  E-mail: ska[at]ensib.ee
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Sotsiaalministeerium
  Ministry of Social Affairs

  Gonsiori 29
  EE - 15027 Tallinn

  Tel.: +372 626 93 01
  E-mail: info[at]sm.ee
  Website

  Eesti Haigekassa
  Estonian Health Insurance Fund
  Lembitu 10
  EE - 10114 Tallinn
  Tel.: +372 669 66 30
  Fax: +372 620 84 49
  E-mail: haigekassa[at]haigekassa.ee
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Ministry Of Social Affairs of Estonia
  E-mail: kontaktp@sm.ee
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Siseministeerium
  Estonian Ministry of the Interior
  Pikk 61
  EE - 15065 Tallinn

  Tel.: +372 612 5008
  E-mail: info[at]siseministeerium.ee
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Justiitsministeerium
  Ministry of Justice
  Tõnismägi 5a
  EE - 15191 Tallinn

  Tel.: +372 6 208 100
  E-mail: info[at]just.ee
  Website

  Υιοθεσία

  Sotsiaalministeerium
  Ministry of Social Affairs
  Gonsiori 29
  EE - 15027 Tallinn

  Tel.: +372 626 93 01
  E-mail: info[at]sm.ee
  Website

  Family benefits

  Sotsiaalkindlustusamet
  Social Insurance Board
  Lembitu 12
  EE - 15092 Tallinn
    Tel.: + +372 6121 360
    E-mail: ska[at]ensib.ee
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Euroopa Liidu Tarbija Nõustamiskeskus
  European Consumer Centre Estonia

  Rahukohtu 2
  EE - 10130 Tallinn
  Tel.: +372 6201 708
  E-mail: consumer[at]consumer.ee
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Tarbijakaitseamet
  Consumer Protection

  Rahukohtu 2
  EE - 10130 Tallinn
                                                                                         
  Tel.: +372 6 201 700
  E-mail: info[at]consumer.ee
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  No notified bodies

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Tarbijakaebuste komisjon
  The Consumer Complaints Committee (CCC)

  Rahukohtu 2
  EE - 10130 Tallinn
                                                                                        
  Tel.: +372 6201 700
  E-mail: info[at]tarbijakaitseamet.ee
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Sotsiaalkindlustusamet
  Social Insurance Board
  Lembitu 12
  EE - 15092 Tallinn
  Tel.: +372 6121 360
  E-mail: ska[at]ensib.ee
  Website

  Pensionikeskus
  Pension Centre
  Tartu St 2
  EE - 10145 Tallinn
  Tel.: +372 6408 886
  E-mail:info[at]pensionikeskus.ee
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Eesti Töötukassa
  Estonian Unemployment Insurance Fund
    Tel.: + 372 667 9700
    E-mail: info[at]tootukassa.ee
    Skype contact: tootukassa
    Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Tööinspektsioon/Labour Inspectorate
  Mrs. Liis Naaber-Kalm

  Gonsiori 29
  15022 Tallinn

  Tel.: +372/ 6269420
  Fax: +372/ 6269404

  E-mail:liis.kalm@ti.ee 
  Website:www.ti.ee