Sti

Print siden

Nationale kontakter - Danmark

 • At rejse

  Udenrigsministeriet

  Udenrigsministeriet
  Danish Ministry of Foreign Affairs

  Asiatisk Plads 2
  DK - 1448 København K
  Tel.: +45 33 92 00 00
  E-mail: um[at]um.dk 
  Website

  Told og skat

  Skatteministeriet
  Danish ministry of taxation

  Nicolai Eigtveds Gade 28
  DK - 1402 København K
  Tel.: + 45 33 92 33 92
  E-mail: skm[at]skm.dk
  Website

  Nationale håndhævende myndigheder

  Danish Transport Authority
  Civil Aviation Administration

  P.O. Box 744
  Ellebjergvej 50
  DK - 2450 Copenhagen
  Tel: +45-3618.60.00
  Fax: +45-3618.60.01
  Email: dcaa[at]slv.dk
  Internet

 • Arbejde og pension

  Forbindelseskontorer for udstationerede arbejdstagere

  Udbetaling Danmark - International Social Sikring

  Kongens Vænge 8
  3400 Hillerød

  Tel.: +45 / 70 12 80 51

  E-mail
  Website

  Pensionsmyndigheder

  Udbetaling Danmark - International Social Sikring
  Kongens Vænge 8
  DK - 3400 Hillerød

  Tel.: +45 70 12 80 51
  Website

  Arbejdsmarkedets Tillægspension
  Supplementary pension scheme for employed persons
  Kongens Vænge 8
  DK - 3400 Hillerød
  Tel.: +45 70 11 12 13
  E-mail dansk
  Website dansk

  Offentlige arbejdsformidlinger

  The official Danish job database
  Website dansk

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  Danish Agency for Labour Market and Recruitment

  Njalsgade 72 A
  2300 København S.

  Tel.: +45 33 96 36 00
  E-mail: star@star.dk
  Website dansk

 • Biler

  Kørekort

  Danish Transport Authority
  Edvard Thomsens Vej 14
  2300 Copenhagen S
  Denmark
  Tel.:+45 7221 8800
  E-mail
  Website dansk
  Website

  Registrering

  Danish Transport Authority
  Edvard Thomsens Vej 14
  2300 Copenhagen S
  Denmark
  Tel.:+45 7221 8800
  E-mail
  Website dansk

  Forsikring

  Information centre

  Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
  Danish Motor Insurers' Bureau
  Amaliegade 10
  DK - 1256 Kobenhavn K

  Tel.: + 420 221 413 111
  E-mail: dfim[at]forsikringogpension.dk
  Website
  Website

  Compensation body

  Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
  Danish Motor Insurers' Bureau
  Amaliegade 10
  DK - 1256 Kobenhavn K
  Tel.: + 420 221 413 111
  E-mail: dfim[at]forsikringogpension.dk
  Website

 • Ophold - formaliteter

  Ophold - formaliteter

  Danish Immigration Service

  Citizen Service

  Ryesgade 53
  DK - 2100 Copenhagen Ø

  Tel.: +45 35 36 66 00
  E-mail: us[at]us.dk  
  Website

 • Uddannelse og ungdom

  National uddannelsesinstitution

  Undervisningsministeriet
  Danish Ministry of Education

  Frederiksholms Kanal 21
  DK - 1220 Copenhagen K
  Tel.: +45 33 92 50 00
  Fax: +45 33 92 55 47
  E-mail: uvm[at]uvm.dk
  Website

  Center for akademisk anerkendelse og information

  CIRIUS - Academic Recognition and Information Centre
  Fiolstræde 44
  DK - 1171 Copenhagen K

  Tel.: +45 33 95 70 00
  Fax: +45 33 95 70 01
  E-mail:  anerkendelse[at]ciriusmail.dk
  Website

  EU-udvekslingsprogrammer

  CIRIUS - Statslig Styrelse for Internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer
  CIRIUS - Agency for information about education and training in Denmark
  Fiolstraede 44
  DK - 1171 Copenhagen K
  Tel.: +45 33 95 70 00
  Fax: +45 33 95 70 01
  E-mail: cirius[at]ciriusmail.dk
  Website

  Frivilligt arbejde

  Danish Agency for International Education
  Fiolstræde 44
  DK - 1171 Copenhagen K

  Tel: +45 33 95 70 00
  Fax: +45 33 95 70 01
  E-mail: ungdom[at]iu.dk
  Website

 • Sundhed

  Social sikring

  Udbetaling Danmark
  International Pension & Social Sikring
  Sortemosevej 2
  DK-3450 Allerød
  Tel.: +45 70 12 80 51
  E-mail: ipos@atp.dk
  Website

  Uforudset lægehjælp i udlandet

  Nationalt kontaktpunkt vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser

  National Agency for Patient Rights and Complaints (Patientombuddet)
  Website
  pob@patientombuddet.dk

  Sundhedsmyndighed

  Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
  Ministry of Health
  Holbergsgade 6
  1057 København K

  Tel.: 72 26 90 00
  Email citizen inquiries
  Email other inquiries

  Website www.sum.dk

  [National contact point for cross-border healthcare]
  National Agency for Patient Rights and Complaints (Patientombuddet)
    Website (https://www.patientombuddet.dk/Klage-_og_sagstyper/International_Sygesikring/Nationalt_kontaktpunkt_for%20_behandling%20_i%20_EU_EOES.aspx?sc_lang=en)
    pob@patientombuddet.dk (mailto:pob@patientombuddet.dk)

   

 • Familie

  Family benefits

  You need to contact the local municipality of residence
  Regarding Health insurance: Contact your municipality
  Regarding Maternity: Contact your municipality
  Regarding Sickness benefit: Contact your municipality

  Website

  Ægteskab og andre former for partnerskab
  Skilsmisse og separation
  Underhold
  Forældreansvar
  Bortførelse af børn
  Adoption  The State Administration

  Storetorv 10

  DK-6200  Aabenraa

  Tel.:+45 72 56 70 00

  Web-site:

   

  http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8915

 • Forbrugere

  Europæisk forbrugercenter

  European Consumer Centre
  Forbruger Europa

  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Tel.: +45 41 71 50 00
  E-mail: info[at]forbrugereuropa.dk
  Website

  Håndhævelse og samarbejde hen over grænserne

  Forbrugerombudsmanden
  Consumer Ombudsman
  Carl Jacobsens Vej 35  
  2500 Valby
    
  Tel.: +45 41 71 51 51  
  E-mail: forbrugerombudsmanden[at]kfst.dk
  Website

  Alternativ bilæggelse af tvister

  Forbrugerstyrelsen
  Consumer Agency of Denmark

  Amagerfælledvej 56
  DK - 2300 København S
  Tel.: +45 32 66 9000
  E-mail: kfst[at]kfst.dk
  Website

  Organer, der skal løse økonomiske tvister

  Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
  Complaint Board of Danish Securities and Brokering Companies

  Carl Jacobsens Vej 35  
  2500 Valby  
  Tel.: +45 41 71 50 00  
  E-mail: kfst[at]kfst.dk
  Website