Sökväg

Skriv ut sidan

Nationella kontaktpunkter - Cypern

 • Resa

  Utrikesministeriet

  Υπουργείο Εξωτερικών
  Ministry of Foreign Affairs

  Presidential Palace Avenue
  CY - 1447, Nicosia

  Tel.: +357 22 401000
  E-mail: minforeign1[at]mfa.gov.cy
  Website

  Skatter och tullar

  Ministry of Finance
  Michael Karaoli & Gregori Afxentiou
  CY - 1439 Nicosia
  Tel.: +357 22602723
  E-mail: headquarters[at]customs.mof.gov.cy;
  headquarters[at]vat.mof.gov.cy
  Website

  Nationella tillsynsmyndigheter

  Civil Aviation Department
  27 Pindarou street,
  CY - 1060 Nicosia
  Tel: +357 22 404 119
  Fax: +357 22 766 552
  Email: director[at]dca.mcw.gov.cy
  Internet

 • Min bil

  Körkort

  Τμήμα Οδικών Μεταφορών - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
  Road Transport Department - Ministry of Communication and Works

  Βασιλέως Παύλου 27 - Vasileos Pavlou 27
  2412 Λευκωσία

  CY - 1422 - Κύπρος

  Tel.: +357 22 807 008
  E-mail: glouca[at]rtd.mcw.gov.cy
  Website

  Försäkring

  Information centre

  Director of the Road Transport Dept.
  Cyprus Information Center, B ασιλέως Παύλου 27 - Vasileos Pavlou 27
  2412
  Λευκωσία
  CY - 1425 Nicosia

  Tel.: + 357 22 807168
  E-mail : itzouva[at]rtd.mcw.gov.cy
  Website

  Compensation body

  Motor Insurers' Fund
  23 Zenon Sozos St.
  P.O.Box 22025
  CY - 15162 Nicosia

  Tel.: + 357 22 763 913
  E-mail: mif[at]cytanet.com.cy
  Website

  Registrering

  Τμήμα Οδικών Μεταφορών - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
  Road Transport Department - Ministry of Communication and Works

  Βασιλέως Παύλου 27 - Vasileos Pavlou 27
  2412 Λευκωσία

  CY - 1452 - Κύπρος

  Tel.:+ 357 22 807 000
  E-mail: skolettas[at]rtd.mcw.gov.cy
  Website

 • Bo utomlands - formaliteter

  Bo utomlands - formaliteter

  Ministry of Interior - Civil Registry and Migration Department
  Chilonos Str.
  CY - 1457 Nicosia

  Tel.: + 357 22 804 555
  E-mail: migration[at]crmd.moi.gov.cy
  Website

 • Utbildning

  Nationellt utbildningsorgan

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  Ministry of Education and Culture
  Kimonos and Thoukidides Corner
  CY - 1434 Nicosia
  Tel.: +357 22 800 622
  Fax: +357 22 427 560
  E-mail: euaffairs[at]moec.gov.cy
  Website

  Centrum för information och erkännande av akademiska betyg

  Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
  Cyprus Council for the Recognition of Higher Education Qualifications
  50, Athalassas Avenue
  2023 Strovolos
  P.O. Box 12758

  CY - 2252 Nicosia
  Tel.: +357 22 402 472; +357 22 402 473
  Fax: +357 22 402 481
  E-mail: info[at]kysats.ac.cy
  Website

  EU:s utbytesprogram

  Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης
  Foundation for the management of European Lifelong
  Learning Programmes

  Prodromou and Demetracopoulou, 2
  CY - 1090 Nicosia
  Tel.: +357 22 448 888
  Fax: +357 22 678 787
  E-mail: info[at]llp.org.cy
  Website

  Υπουργειο παιδειασ και πολιτισμου
  Ministry of Education and Culture
  Corner of Kimon and Thucydides
  CY - 1434 Nicosia
  Tel.: +357 22 800 622
  Fax: +357 22 427 560
  E-mail: dmartidou[at]moec.gov.cy
  Website

  Frivilligarbete

  Youth in Action National Agency
  Youth Board of Cyprus

  6 Evgenias & Antoniou Theodotou
  1060 Nicosia
  P.O.Box 20282
  CY - 2150 Nicosia
  Tel: +357 22 40 2620, +357 22 40 2696
  Fax:+357 22 40 2653
  E-mail: info[at]youth.org.cy
  Website

 • Hälsa

  Socialförsäkring

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Υπηρεσίες
  Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Ministry of Labor and Social Insurance
  Department of Social Security in Cyprus
  7 Lord Byron
  CY - 1463 Nicosia

  Tel.: +357 2 24 01 80-9
  E-mail: interrel[at]sid.mlsi.gov
  Website

  Oförutsedd sjukvård utomlands

  Hälsomyndigheter

  Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Ministry of Health of the Republic of Cyprus
  1 Prodromou & 17 Chilonos Street,
  CY - 1448  Nicosia
  Tel.: +357 22605 349
  E-mail: sstratis[at]moh.gov.cy
  Website

  Nationell kontaktpunkt för vård utomlands

 • Min familj

  Äktenskap och andra former av partnerskap

  Υπουργείο Εσωτερικών
  Ministry of Interior
  Dimostheni Severi Avenue
  CY - 1453, Nicosia
  Tel.: +357 22 867 800
  E-mail: cgregoriades[at]moi.gov.cy
  Website ελληνικά

  Skilsmässa och separation
  Underhåll
  Föräldraansvar
  Bortförande av barn

  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
  Ministry of Justice and Public Order
  125 Athalassas Avenue
  CY - 1461 Nicosia
  Tel.: +357 22 805 955
  E-mail : registry[at]mjpo.gov.cy
  Website

  Adoption

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
  Ministry of Labour and Social Insurance - Social Welfare Services
  63, Prodromou
  CY - 1468 Lefkosia
  Tel.: +357 224 067 09
  E-mail: central.sws[at]sws.mlsi.gov.cy
  Website

  Family benefits

  63, Prodromou
  1468 Lefkosia, Cyprus
    Tel.: +357 22406709
    Fax: +357 22667907
    Email: email

  Website

 • Konsument- skydd

  Europeiska konsumentcentrum

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου
  European Consumer Centre
  Cyprus  c/o Competition and Consumers Protection Service (CCPS)
  Ministry of Commerce, Industry and Tourism
  Andreas Araouzos 6
  CY - 1421 Nicosia
  Tel.: +357 22 86 7177
  Fax: +357 22 37 5120
  E-mail: ecccyprus[at]mcit.gov.cy
  Website

  Tillsyn och samarbete över gränserna

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου
  European Consumer Centre
  Cyprus  c/o Competition and Consumers Protection Service (CCPS)
  Ministry of Commerce, Industry and Tourism
  Andreas Araouzos 6
  CY - 1421 Nicosia
  Tel.: +357 22 86 71 77
  Fax: +357 22 37 51 20
  E-mail: ecccyprus[at]mcit.gov.cy
  Website

  Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών - Υπουργείο Εμπορίου , Βιομηχανίας και Τουρισμού
  Competition and Consumer Protection - Ministry of Commerce, Industry and Tourism
  6, Andreas Araouzos
  CY - 1421 Nicosia
  Tel.: +357 22 86 71 53
  Fax: +357 22 37 51 20
  E-mail: perm.sec[at]mcit.gov.cy
  Website

  Cyprus SOLVIT Centre
  6, A. Araouzos Street
  CY-1421 Nicosia

  Tel.: +35 722867207
  Tel.: +35 722867305
  Tel.: +35 722867346
  Tel.: +35 71429  Consumer΄s Information line (free call)
  Fax: +35 722304916, +35722375120
  Email: msolvit[at]mcit.gov.cyailto

  Point of Single Contact Cyprus
  Address:
  13-15 Andrea Araouzos
  1421 Nicosia,
  Cyprus

  Tel: +357 22409318/21
  Fax: +357 22409432
  E-mail: psccyprus[at]mcit.gov.cy

  Prövning av finansiella tvister

  No notified bodies.

  Alternativ tvistlösning

  No notified bodies.

 • Arbete och pension

  Pensionsmyndigheter

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Department of Social Insurance - Ministry of Labour and Social Insurance
  7 Byron Avenue,
  CY -1465 Nicosia
  Tel.: + 357 22 401 600
  E-mail : interrel[at]sid.mlsi.gov.cy
  Website

  Arbetsförmedling

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Ministry of Labour and Social Insurance
  Byron Avenue 7
  CY - 1463 Lefkosia
  Tel.: +357 22401600 ; +357 22401741 ; +357 22401742
  E-mail
  Website

  Kontaktkontor för utstationerade arbetstagare

  Ministry of Labour and Social Insurance
  Department of Labour

  Tel.: +357 / 22 40 08 01
  Fax: +357 / 22 40 08 09

  E-mail
  Website