Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Κύπρος

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Υπουργείο Εξωτερικών
  Ministry of Foreign Affairs

  Presidential Palace Avenue
  CY - 1447, Nicosia

  Tel.: +357 22 401000
  E-mail: minforeign1[at]mfa.gov.cy
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Ministry of Finance
  Michael Karaoli & Gregori Afxentiou
  CY - 1439 Nicosia
  Tel.: +357 22602723
  E-mail: headquarters[at]customs.mof.gov.cy;
  headquarters[at]vat.mof.gov.cy
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Civil Aviation Department
  27 Pindarou street,
  CY - 1060 Nicosia
  Tel: +357 22 404 119
  Fax: +357 22 766 552
  Email: director[at]dca.mcw.gov.cy
  Internet

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Τμήμα Οδικών Μεταφορών - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
  Road Transport Department - Ministry of Communication and Works

  Βασιλέως Παύλου 27 - Vasileos Pavlou 27
  2412 Λευκωσία

  CY - 1422 - Κύπρος

  Tel.: +357 22 807 008
  E-mail: glouca[at]rtd.mcw.gov.cy
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Director of the Road Transport Dept.
  Cyprus Information Center, B ασιλέως Παύλου 27 - Vasileos Pavlou 27
  2412
  Λευκωσία
  CY - 1425 Nicosia

  Tel.: + 357 22 807168
  E-mail : itzouva[at]rtd.mcw.gov.cy
  Website

  Compensation body

  Motor Insurers' Fund
  23 Zenon Sozos St.
  P.O.Box 22025
  CY - 15162 Nicosia

  Tel.: + 357 22 763 913
  E-mail: mif[at]cytanet.com.cy
  Website

  Εγγραφή

  Τμήμα Οδικών Μεταφορών - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
  Road Transport Department - Ministry of Communication and Works

  Βασιλέως Παύλου 27 - Vasileos Pavlou 27
  2412 Λευκωσία

  CY - 1452 - Κύπρος

  Tel.:+ 357 22 807 000
  E-mail: skolettas[at]rtd.mcw.gov.cy
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministry of Interior - Civil Registry and Migration Department
  Chilonos Str.
  CY - 1457 Nicosia

  Tel.: + 357 22 804 555
  E-mail: migration[at]crmd.moi.gov.cy
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  Ministry of Education and Culture
  Kimonos and Thoukidides Corner
  CY - 1434 Nicosia
  Tel.: +357 22 800 622
  Fax: +357 22 427 560
  E-mail: euaffairs[at]moec.gov.cy
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
  Cyprus Council for the Recognition of Higher Education Qualifications
  50, Athalassas Avenue
  2023 Strovolos
  P.O. Box 12758

  CY - 2252 Nicosia
  Tel.: +357 22 402 472; +357 22 402 473
  Fax: +357 22 402 481
  E-mail: info[at]kysats.ac.cy
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης
  Foundation for the management of European Lifelong
  Learning Programmes

  Prodromou and Demetracopoulou, 2
  CY - 1090 Nicosia
  Tel.: +357 22 448 888
  Fax: +357 22 678 787
  E-mail: info[at]llp.org.cy
  Website

  Υπουργειο παιδειασ και πολιτισμου
  Ministry of Education and Culture
  Corner of Kimon and Thucydides
  CY - 1434 Nicosia
  Tel.: +357 22 800 622
  Fax: +357 22 427 560
  E-mail: dmartidou[at]moec.gov.cy
  Website

  Εθελοντισμός

  Youth in Action National Agency
  Youth Board of Cyprus

  6 Evgenias & Antoniou Theodotou
  1060 Nicosia
  P.O.Box 20282
  CY - 2150 Nicosia
  Tel: +357 22 40 2620, +357 22 40 2696
  Fax:+357 22 40 2653
  E-mail: info[at]youth.org.cy
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Υπηρεσίες
  Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Ministry of Labor and Social Insurance
  Department of Social Security in Cyprus
  7 Lord Byron
  CY - 1463 Nicosia

  Tel.: +357 2 24 01 80-9
  E-mail: interrel[at]sid.mlsi.gov
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Ministry of Health of the Republic of Cyprus
  1 Prodromou & 17 Chilonos Street,
  CY - 1448  Nicosia
  Tel.: +357 22605 349
  E-mail: sstratis[at]moh.gov.cy
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Υπουργείο Εσωτερικών
  Ministry of Interior
  Dimostheni Severi Avenue
  CY - 1453, Nicosia
  Tel.: +357 22 867 800
  E-mail: cgregoriades[at]moi.gov.cy
  Website ελληνικά

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
  Ministry of Justice and Public Order
  125 Athalassas Avenue
  CY - 1461 Nicosia
  Tel.: +357 22 805 955
  E-mail : registry[at]mjpo.gov.cy
  Website

  Υιοθεσία

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
  Ministry of Labour and Social Insurance - Social Welfare Services
  63, Prodromou
  CY - 1468 Lefkosia
  Tel.: +357 224 067 09
  E-mail: central.sws[at]sws.mlsi.gov.cy
  Website

  Family benefits

  63, Prodromou
  1468 Lefkosia, Cyprus
    Tel.: +357 22406709
    Fax: +357 22667907
    Email: email

  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου
  European Consumer Centre
  Cyprus  c/o Competition and Consumers Protection Service (CCPS)
  Ministry of Commerce, Industry and Tourism
  Andreas Araouzos 6
  CY - 1421 Nicosia
  Tel.: +357 22 86 7177
  Fax: +357 22 37 5120
  E-mail: ecccyprus[at]mcit.gov.cy
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου
  European Consumer Centre
  Cyprus  c/o Competition and Consumers Protection Service (CCPS)
  Ministry of Commerce, Industry and Tourism
  Andreas Araouzos 6
  CY - 1421 Nicosia
  Tel.: +357 22 86 71 77
  Fax: +357 22 37 51 20
  E-mail: ecccyprus[at]mcit.gov.cy
  Website

  Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών - Υπουργείο Εμπορίου , Βιομηχανίας και Τουρισμού
  Competition and Consumer Protection - Ministry of Commerce, Industry and Tourism
  6, Andreas Araouzos
  CY - 1421 Nicosia
  Tel.: +357 22 86 71 53
  Fax: +357 22 37 51 20
  E-mail: perm.sec[at]mcit.gov.cy
  Website

  Cyprus SOLVIT Centre
  6, A. Araouzos Street
  CY-1421 Nicosia

  Tel.: +35 722867207
  Tel.: +35 722867305
  Tel.: +35 722867346
  Tel.: +35 71429  Consumer΄s Information line (free call)
  Fax: +35 722304916, +35722375120
  Email: msolvit[at]mcit.gov.cyailto

  Point of Single Contact Cyprus
  Address:
  13-15 Andrea Araouzos
  1421 Nicosia,
  Cyprus

  Tel: +357 22409318/21
  Fax: +357 22409432
  E-mail: psccyprus[at]mcit.gov.cy

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  No notified bodies.

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  No notified bodies.

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Department of Social Insurance - Ministry of Labour and Social Insurance
  7 Byron Avenue,
  CY -1465 Nicosia
  Tel.: + 357 22 401 600
  E-mail : interrel[at]sid.mlsi.gov.cy
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Ministry of Labour and Social Insurance
  Byron Avenue 7
  CY - 1463 Lefkosia
  Tel.: +357 22401600 ; +357 22401741 ; +357 22401742
  E-mail
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Ministry of Labour and Social Insurance
  Department of Labour

  Tel.: +357 / 22 40 08 01
  Fax: +357 / 22 40 08 09

  E-mail
  Website