Sökväg

Skriv ut sidan

Nationella kontaktpunkter - Kroatien

 • Resa

  Utrikesministeriet

  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
  Ministry of Foreign and European Affairs

  Trg N.Š. Zrinskog 7-8
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 4569 964
  Fax: +385 1 4551 795
  E-mail: ministarstvo@mvep.hr 
  Website

  Skatter och tullar

  Ministarstvo financija
  Ministry of Finances

  Katančićeva 5
  10000 Zagreb
  Tel.: + 385 1 4591 333
  Fax: + 385 1 4922 583
  E-mail: informiranje@mfin.hr
  Website

  Porezna uprava
  Tax Administration

  Boškovićeva 5
  10000 Zagreb
  Tel.: + 385 1 480 9000
  Website

  Carinska uprava
  Customs Administration

  A. Von Humboldta 4a
  10000 Zagreb
  Tel.: 0800 1222
  Tel.: + 385 1 6211 300
  Fax: + 385 1 6211 017
  E-mail: ured-ravnatelja@carina.hr javnost@carina.hr
  Website

 • Min bil

  Körkort

  MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
  Ministry of Internal Affairs

  Ulica grada Vukovara 33
  10000 Zagreb
  Tel.:+385 1 6122 111
  pitanja@mup.hr
  Website hrvatski (hr)

  Registrering

  MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
  Ministry of Internal Affairs

  Ulica grada Vukovara 33
  10000 Zagreb
  Tel.:+385 1 6122 111
  pitanja@mup.hr
  Website hrvatski (hr)

 • Bo utomlands - formaliteter

  Bo utomlands - formaliteter

  MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
  Ministry of Internal Affairs
  Ulica grada Vukovara 33
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 6122 111
  E-mail: pitanja@mup.hr  
  Website hrvatski (hr)

 • Utbildning

  Nationellt utbildningsorgan

  MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Ministry of Science, Education and Sports

  Donje Svetice 38
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 4569 000
  E-mail: uzoj@mzos.hr
  Website

  Centrum för information och erkännande av akademiska betyg

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje - Nacionalni ENIC/NARIC ured
  Agency for Science and Higher Education - National ENIC/NARIC Office
  Tel.: +385 1 6274 888
  Fax: +385 1 6274 889
  E-mail:  enic@azvo.hr
  Website

  EU:s utbytesprogram

  Agencija za mobilnost i programe EU
  Agency for Mobility and EU Programs
  Frankopanska 26
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 (0) 1 5005 635
  Fax: +385 (0) 1 5005 699
  E-mail: info@mobilnost.hr
  Website

  Frivilligarbete

  Agencija za mobilnost i programe
  Agency for Mobility and EU Programs
  Frankopanska 26
  10000 Zagreb

  Tel: +385 (0) 1 5005 635
  Fax: +385 (0) 1 5005 699
  E-mail: info@mobilnost.hr
  Website

 • Hälsa

  Socialförsäkring

  Ministarstvo socijalne politike i mladih
  Ministry of Social Policy and Youth
  Savska cesta 66
  10000 Zagreb
  Tel.: + 385 1 555 7111
  Fax: + 385 1 555 7222
  E-mail: ministarstvo@mspm.hr
  Website hrvatski (hr)

  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Ministry of Work and Pension System
  Ulica grada Vukovara 78
  10000 Zagreb
  Tel.: + 385 1 6106 835
  E-mail: info@mrms.hr
  Website hrvatski (hr)

  Oförutsedd sjukvård utomlands

  Hälsomyndigheter

  Ministarstvo zdravlja
  Ministry of Health
  Ksaver 200a
  10 000 Zagreb
  Tel.: +385 1 46 07 555
  Fax: +385 1 46 77 076
  pitajtenas@miz.hr
  Website

  Nationell kontaktpunkt för vård utomlands

  Croatian Health Insurance Fund
  E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr
  Website

 • Min familj

  Äktenskap och andra former av partnerskap

  Ministarstvo uprave
  Ministry of Public Administration
  Maksimirska 63
  10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 235 75 55
  Fax: +385 1 235 76 07
  E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr
  Website

  Skilsmässa och separation
  Underhåll
  Föräldraansvar
  Bortförande av barn

  Ministarstvo pravosuđa
  Ministry of Justice
  Ulica grada Vukovara 49
  10000 Zagreb

  Tel.: + 385 1 371 40 00
  Fax: + 385 1 371 45 07
  E-mail: pitanja@pravosudje.hr
  Divorce
  Maintenance
  Parental responsibilities

  Adoption

  Ministarstvo socijalne politike i mladih
  Ministry of Social Policy and Youth
  Savska cesta 66
  10000 Zagreb

  Tel.: + 385 1 555 7111
  Fax: + 385 1 555 7222
  E-mail: ministarstvo@mspm.hr
  Website hrvatski (hr)

 • Konsument- skydd

  Europeiska konsumentcentrum

  Europski potrošački centar Hrvatska
  European Consumer Centre Croatia

  Ulica grada Vukovara 78
  10 000 Zagreb
  Tel.: +385 1 6109 744
  Fax: +385 1 6109 150
  E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
  Website hrvatski (hr)

  Prövning av finansiella tvister

  Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
  Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

  Pavla Hatza 12
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 4897 557
  Fax: +385 1 4897 583
  E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr
  Website

 • Arbete och pension

  Pensionsmyndigheter

  HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  Croatian Pension Agency
  A. Mihanovića 3
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 4595 500
  Fax: +385 1 4595 063
  pitanja@mirovinsko.hr
  Website

  Arbetsförmedling

  HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
  Croatian employment service
  Radnička cesta 1
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 612 6000
  Tel.: +385 1 644 4000
  E-mail: hzz@hzz.hr
  Website

  Kontaktkontor för utstationerade arbetstagare